Geen stijl gemeente Zuidplas!

De situatie met recreatiewoningen is zo ingewikkeld en uitgebreid als het maximaal zijn kan. Op De Poldertuin/’t Vissertje wonen gewone Nederlandse mensen in een eigen huis op eigen grond!

Door de bijzonder starre houding van de gemeente Zuidplas, die meestal voordat er argumenten worden aangedragen, al aangeeft bij hun standpunt te blijven, worden nu minstens 100 gezinnen direct, en 60 gezinnen op termijn, financieel en sociaal onnodig kapot gemaakt.

Veel gemeenten in Zuid Holland streven een andere, meer humane oplossing na. Duidelijk gemeenten met meer gevoel voor mensen in plaats van een rigide onmenselijk beleid na te willen streven (zie ook de reactie van bureau Oranjewoud op het onderzoek van gemeente Zuidplas over functieaanduiding en het overzicht van parken die een ander beleid hebben dan rigide handhaven).

Downloads
2013-04-01 Parken met vormen van legalisatie

2013-03-21 Brief aan B&W inzake VROM onderzoeksrapport
2013-03-21 – Oranjewoud, reactie op Onderzoeksres. VROM
2012-12-14 VROM onderzoek dubbelbestemming
2010-10-12 Veltman,Dubbelbestemming

Ondanks diverse onderzoeken door externe experts zoals bv van het bureau Oranjewoud, alsook de meer coulante houding van andere gemeenten, blijft de gemeente Zuidplas doof. Men hecht vele malen meer waarde aan het rigide beleid door te zetten en er 1 miljoen euro voor uit te trekken, in plaats van te kijken naar oplossingen, want:

1. Nederland verkeert in een langdurige crisis, de woningmarkt zit totaal op slot.

2. De vraag naar recreatiewoningen is nihil.

3. Door de diverse lastenverzwaringen en hogere kosten staat een ieders uitgaven patroon al zwaar onder druk.

4. Banken verstrekken nauwelijks nog hypotheken en nog minder op “recreatiewoningen”.

Hierdoor komen minstens 100 gezinnen zwaar en onnodig in de problemen want:

1. In de regio wil geen enkele makelaar de huizen > 100.000 euro verkopen, de vraag is 0.

2. De vraag naar permanent verblijf in een recreatiewoning neemt al sinds 2004 gestaag af (rapport  Dr. Voogd).

Download nirovpap

3. Banken geven geen 100% hypotheek meer, nog maar weinigen kunnen kopen.

4. 100 gezinnen kunnen zich geen dubbele woonlasten veroorloven.

5. 100 gezinnen gaan persoonlijk failliet als de dwangsom van 20.000 euro wordt opgelegd.

6. Als er noodgedwongen moet worden verkocht blijven de meeste eigenaren achter met minstens  € 50.000.,– tot > € 100.000 restschuld, totale kapitaal vernietiging/schade bewoners minstens € 8.000.000,–! (160 x 50.000 restschuld gemiddeld).

7. Een dermate hoge restschuld betekent voor velen schuldsanering en schuldhulpverlening met alle kosten en ellende van dien.

8. Door grote geestelijke nood (dreiging van 20.000 euro dwangsom!) zijn velen al ziek van de spanningen. Zelfs zware criminelen krijgen niet vaak een dergelijk hoge boete opgelegd!

9. Bewoners betalen naast OZB (OZB is gewaardeerd als permanente bewoning!) nu ook noodgedwongen forensenbelasting aan de gemeente, ca. 161 euro per huishouden per jaar.

10. Bewoners worden door handhavers dagelijks in hun privacy geschonden, de kinderen durven al niet meer buiten te spelen.

11. De sociale cohesie gaat volkomen verloren, waarbij de parkbewoners elkaar helpen en ondersteunen.

 

23 gedachten over “Geen stijl gemeente Zuidplas!

 1. Partij voor de Vrijheid

  Gepubliceerd op donderdag 25 april 2013 14:00

  De Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland vraagt aandacht voor de soms schrijnende situaties op recreatieparken in Moordrecht. Veel permanente bewoners hebben onlangs te horen gekregen dat ze moeten vertrekken. Wanneer zij dat niet doen kan de boete oplopen tot wel 20.000 euro. PVV-Statenlid en woordvoerder recreatie Marc van den Berg: “Ik ben geschrokken van de vele verhalen die ons vanuit Moordrecht hebben bereikt. De gemeente probeert zo snel mogelijk de permanente bewoners uit hun woningen te zetten. Juist in deze economisch moeilijke tijden is een alternatief voor deze bewoners nauwelijks te vinden!”

  De PVV heeft signalen ontvangen dat sinds Moordrecht onderdeel uitmaakt van de nieuwe gemeente Zuidplas, er een geheel ander beleid ten aanzien van recreatiewoningen wordt gevoerd. De provincie Zuid-Holland heeft een toezichthoudende taak op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Fractievoorzitter Vicky Maeijer voegt toe: “Ik roep het provinciebestuur op om met de gemeente Zuidplas en de permanente bewoners van de recreatieparken in gesprek te gaan. Hier moet toch een oplossing uit kunnen komen die voor alle partijen acceptabel is?”

  De Partij voor de Vrijheid roept het College van Gedeputeerde Staten middels schriftelijke vragen op om met de betrokken partijen in gesprek te gaan.

  Vragen

  1. Bent u bekend met de vele inwoners van Zuid-Holland die permanent op recreatieparken woonachtig zijn?

  2. Sinds Moordrecht in 2010 onderdeel is geworden van de gemeente Zuidplas wordt er ten aanzien van permanente bewoning op recreatieparken een geheel andere koers gevaren. Bent u van plan om op basis van het Hoofdlijnenakkoord, waarin is opgenomen dat dit College oog heeft voor de kwaliteit van het lokaal bestuur, de gemeente Zuidplas hierover aan te spreken? Zo neen, waarom niet?

  3. Bent u bereid te bemiddelen tussen de gemeente Zuidplas en de permanente bewoners van recreatieparken De Poldertuin en ’t Vissertje teneinde tot een voor iedereen acceptabele oplossing te komen? Zo neen, waarom niet?

  Vicky Maeijer (PVV)

  Marc van den Berg (PVV)

  John van Assendelft (PVV)

  Reageren
 2. Omroep Zuidplas

  BEZUINIGINGEN

  Wanneer de regering besluit om een deel van de nieuwe bezuinigingsronde bij gemeenten neer te leggen is de artikel 12-status voor Zuidplas heel dichtbij. Dat stelde raadslid Aart Slobbe voor de microfoon van Omroep Zuidplas.

  Als van de aangekondigde zes miljard aan nieuwe bezuinigingen een miljard bij de gemeenten terecht komt betekend dat voor Zuidplas weer een extra tekort van twee miljoen euro. Volgens het raadslid is er geen ruimte meer om dat bedrag op te vangen. De kans dat deze bezuiniging er komt is niet onwaarschijnlijk.

  Een gemeente moet een aantal taken wettelijk uitvoeren en kan die niet zomaar schrappen. Op een gegeven moment is de rek eruit. Voor verenigingen en stichtingen die van subsidies afhankelijk zijn wordt het weer een spannende herfst. De kans is groot dat er alsnog gekozen moet worden voor de optie die de VVD vorig jaar aandroeg. De partij wilde toen een aantal subsidies compleet schrappen in plaats van het stukje bij beetje verlagen van alle subsidies.

  Slobbe reageerde vorige week tijdens een schorsing van de raadsvergadering over de het financiële huishoudboekje van de gemeente. De raad sprak ruim een half uur over het thema “Niks” maar ging niet echt inhoudelijk in op de uitdagingen die er liggen. Oorzaak was de visieloze perspectievennota die het college naar de raad gestuurd had. Het stuk bevatte alleen droge getallen en geen denkrichting om met de financiële gaten om te gaan. Gevolg was dat de raad onder aanvoering van Rik van Woudenberg (D66) lang sprak over het thema “Niks”. Uit het stuk aangevuld met de nieuwste gegevens uit dit jaar zal de gemeenteraad bij de begroting tot 2017 weer 1,7 miljoen moeten schrappen. Bij nieuwe bezuinigingsplannen uit Den Haag wordt dit alleen maar meer.

  Tijdens een schorsing van de vergadering sprak verslaggever Marien Mulder met Aart Slobbe die in de vergadering erg stil was. In een gesprek van acht minuten werd duidelijk wat het perspectief van de gemeente is bij nieuwe bezuinigingen vanuit Den Haag.

  Reageren
  1. Actiegroep Zuidplas

   Woonparken de Poldertuin / ’t Vissertje lossen financiele problemen bij de Gemeente Zuidplas op!

   Bewoners van de Poldertuin / ’t Vissertje wijzen de Gemeente Zuidplas op een directe

   besparing van 500.000,– euro in 2013 en hetzelfde bedrag, zo niet meer, voor de

   daarop volgende jaren! Heel eenvoudig, door onmiddellijk te stoppen met nutteloze

   en geldverslindende handhaving praktijken op de woonparken de Poldertuin / ’t Vissertje.

   Op genoemde parken wonen mensen al meer dan 30 jaar permanent en maken zo een

   onlosmakelijk deel uit van Moordrecht.

   De gemeente Zuidplas staat het water aan de lippen, terwijl dat deels meteen kan worden

   opgelost. Wie van de gemeente Zuidplas durft die 500.000,– euro nog uit te geven aan praktijken

   die NIETS opleveren, erger nog, enorme schade veroorzaakt bij burgers?

   Handhaven op permanente bewoning dat al meer dan 30 jaar gedoogd wordt heeft totaal geen

   zin, hoeveel de gemeente Zuidplas ook draait en verzint. Dus nu stoppen en minstens

   500.000,– euro besparen. Minstens 500.000,– euro want hierbij zijn komende rechtszaken die

   bewoners aanspannen tegen de gemeente Zuidplas nog niet in meegenomen. De totale schade

   post voor de gemeente kan oplopen tot 2 miljoen euro in de komende jaren tot 2015!

   Nu stoppen met handhaving is minstens 500.000,– euro besparen!

   Reageren
  2. Actiegroep Geen Stijl Zuidplas

   Wij hopen dat de bezuinigingen doorgang zullen vinden en gemeente Zuidplas onder curatele zal worden gesteld. Het is duidelijk dat gemeente Zuidplas niets van financiën begrijpt! en nu blijkt wethouder Bosman verantwoordelijk te worden voor financiën….

   Reageren
 3. ChristenUnie Tweede Kamer

  Reactie van Fractie ChristenUnie Tweede Kamer
  (12 juni 2013)

  Wij snappen terdege dat u zich in een lastige situatie bevindt. Wij hebben een aanzienlijk aantal e-mails ontvangen over (permanent) wonen in recreatie- dan niet vakantiewoningen. Uw brief is doorgestuurd naar onze beleidsmedewerker BZK en Wonen, die inhoudelijk het meest met het onderwerp te maken heeft, met het verzoek de inhoud waar mogelijk te betrekken. In beginsel krijgt u van hem of haar geen nadere reactie, maar de beleidsmedewerkers doen daar wel hun winst mee bij de voorbereiding van beleid.

  Dit neemt echter niet weg dat u anderszins uw individuele situatie onder de aandacht van de overheid kan brengen. Daarvoor kunt u het beste hetzij de Ombudsman inschakelen, hetzij de rechter of een klacht indienen bij het overheidsorgaan dat direct verantwoordelijk is voor het besluit dat u aanvecht.

  Reageren
 4. Eerste Kamerfractie PvdA

  Reactie van Marleen Barth, Voorzitter Eerste Kamerfractie PvdA
  (3 juni 2013)

  Hoewel ik goed begrijp hoe zwaar deze situatie voor u is, vrees ik dat ik vanuit mijn positie als lid van de Eerste Kamer niet veel voor u kan doen. Gemeenten hebben op veel onderwerpen de vrijheid om zaken aan te pakken zoals zij willen. De Tweede Kamer kan daar niks aan veranderen, en de Eerste Kamer staat op nog grotere afstand. Als u hier werk van wilt maken, kunt u het beste contact opnemen met leden van de gemeenteraad van Zuidplas; zij controleren immers het beleid van de wethouders. Ook zou u een advocaat in de arm kunnen nemen om te bezien of er nog een juridische weg voor u open staat. Beide opties bieden meer mogelijkheden om eventueel tot wijziging van de plannen van de gemeente te komen dan bemoeienis van de landelijke politiek, denk ik.

  Het spijt me dat ik niet meer voor u betekenen kan. Ik wens u veel sterkte.

  Reageren
 5. D66 Provinciale Staten

  Reactie van Rosa van der Tas, Lid Provinciale Staten D66 Provinciale Staten
  27 mei 2013

  Bedankt dat u mij heeft gemaild over de recreatieparken in Zuidplas. Ik
  begrijp dat het voor u een vervelende situatie is.

  De woningen zijn natuurlijk eerder wel als recreatiewoningen aangemerkt en
  de handhaving hiervan is aan de gemeente. De gemeente Zuidplas heeft zoals
  u omschrijft gekozen om de handhaving aan te scherpen. Ik zie hier geen
  rol voor de provincie, maar alleen een verantwoordelijkheid voor de
  gemeente.

  Ik zou u wel willen aanraden om contact op te nemen met gemeenteraad. Ik
  verwacht dat er voor hen wel een rol ligt weggelegd. Hopelijk komt u samen
  met de andere bewoners en de gemeente tot een oplossing.

  Reageren
 6. Tweede kamer Commissie Wonen en Rijksdienst

  Reactie Tweede kamer Commissie Wonen en Rijksdienst
  28 mei 2013

  Uw brief met het verzoek om aandacht voor intrekking van het ontwerp wetsvoorstel m.b.t. de vergunning voor onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen is op 23 mei 2013 door de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst in een procedurevergadering behandeld.
  In die vergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te nemen.
  Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.
  Hoogachtend,
  De griffier van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst,
  Drs. M.J. van der Leeden

  Reageren
 7. PVDA Provinciale Staten

  Reactie van Siebe Keulen PvdA Statenlid
  2 mei 2013

  Ik kan me voorstellen dat u in deze situatie zich ook wendt tot de leden van Provinciale Staten. Na lezing van uw mail zag ik nog geen direct aanknopingspunt voor de provincie, anders dan bezorgdheid over de situatie van u en de anderen die ons mailen. Want alle formele juridische kaders lijken op het gemeentelijk niveau te liggen.

  Ik heb inmiddels aan de voorzitter van de commissie Ruimte en Leefomgeving gevraagd om een aantal van de ingekomen brieven te agenderen voor de commissievergadering van 8 mei as. Ik hoop dat we tegen die tijd ook kunnen beschikken over de antwoorden op de Statenvragen, die de PVV-fractie in Provinciale Staten inmiddels heeft gesteld, en die ik voor de volledigheid toevoeg.

  Hopelijk kunnen we op deze wijze op 8 mei van gedachten wisselen met Gedeputeerde Staten of een rol voor de provincie is weggelegd in dit vraagstuk, en zo ja welke. Ik zal u na 8 mei laten weten wat hieruit komt. Ondertussen wens ik u veel sterkte in deze situatie, die u naar ik begrijp zeer veel zorgen geeft.

  Reageren
 8. VVD Provinciale Staten

  Herman van Santen, statenlid VVD statenfractie
  11 mei 2013

  Met u hebben veel van uw medebewoners de leden van provinciale staten benaderd met het bericht, dat het water u tot en over de lippen staat. Het is ons volstrekt duidelijk dat een groot aantal van u de wanhoop nabij is. De vraag is echter, of provinciale Staten het overheidsorgaan is, dat u verder kan helpen. De provincie is immers slechts dan aan zet, als er door de gemeente gehandeld wordt in strijd met het zogenaamde provinciale belang. Anders gezegd, doet de gemeente dingen, waarvan de provincie op voorhand heeft gezegd, dat dat niet mag omdat het strijdig is met provinciale regels en verordeningen. Dit laatste is, helaas voor u, m.i. niet het geval. De gemeente is, zoals afgesproken in de rol- en taakverdeling tussen provincie en gemeente, het bevoegd gezag. Doet zich verder de vraag voor of de gemeente handelt in strijd met het rijksbelang. Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Het rijk heeft een aantal bevoegd- en verantwoordelijkheden ten aanzien van legalisering en gedogen van recreatiewoningen bij de gemeenten gelegd. De provincie is daarin, voor zover mij bekend, geen
  partij. Het orgaan, dat wellicht enige verlichting in uw richting kan geven, is de tweede kamer. Indien u zich (als collectief) richt tot de fracties in de kamer, lijkt het me, dat er in ieder geval, ongeacht het
  resultaat, naar uw boodschag geluisterd zal behoren te worden. Tussen leden van onze fractie en onze partijgenoten in de kamer is vrij vaak overleg over diverse zaken. Ik sluit niet uit, dat ook dit onderwerp
  daarbij aan de orde komt. Voor alle duidelijkheid, de wijze waarop en de toon waarin de gemeente met zijn burgers communiceert, is iets tussen die burgers en de gemeente. De gemeenteraad is daarbij het democratisch gelegitimeerde eindverantwoordelijke orgaan.

  Reageren
 9. Actiegroep Geen Stijl Zuidplas

  Onze reactie aan kamerleden die aangeven het uit handen te hebben gegeven aan gemeenten

  Als u er weinig of niks meer aan kan doen wie dan wel is de vraag.
  Er liggen plannen klaar om naar de rechter te gaan , maar zou een gesprek met de wethouder door iemand van de tweede kamer deze hele kostbare kwestie in tijd en geld niet een hele hoop besparen. Wij kunnen ons indenken dat dit niet uw hoogste priorieteit heeft maar het betreft wel honderden gezinnen en dat in deze tijd. Als er iets in een winkel wordt gekocht wat niet naar tevredenheid is , kom je er in 90 % van de gevallen wel uit met een leidinggevende.
  Mischien is het naief om te denken , maar u bent toch de leidinggevende van de gemeenten in Nederland? Mocht dit niet zo zijn kunt u ons vertellen welke instantie dit dan wel is ?

  Reageren
 10. Carl Weeber

  Carel Weeber, vooraanstaand architect, in het blad U van de Rabobank:

  “Wij zullen onze woning steeds vaker verruilen voor een stacaravan of vakantiehuisje. Als vaste verblijfplaats wel te verstaan. Dit wordt hier en daar al oogluikend toegestaan, maar permanent wonen op campings, op volkstuintjes en natuur- en recreatiegebieden mag officieel niet. Dat gaat veranderen. Ik verwacht dat steeds meer mensen buiten de steden gaan wonen op plaatsen waar de landbouw wegtrekt. We leven graag in een landelijke omgeving en je kunt niet van alle vrijgekomen grond een natuurgebied maken.”

  Reageren
 11. Gemeentebelangen Zuidplas

  Reactie van M. Zijderhand, Raadslid Gemeentebelangen Zuidplas
  10 mei 2013

  Als raadsleden van GBZ onderkennen wij de buitengewoon lastige situatie.
  Doch om niet een verkeerde indruk te wekken van onze positie en mogelijkheden geven wij u de navolgende informatie.

  Wij kunnen u helaas in deze zaak niet individueel van dienst zijn.
  Daarbij komt dat het beleid in deze gemeente in hoge mate wordt bepaald door de coalitie partijen en college van B&W.
  Naar onze opvatting is uw eerste aanspreekpunt de Wethouder van de gemeente Zuidplas die deze zaak in zijn Portefeuille heeft.
  Daarna het College van Burgemeester en Wethouders.
  Voorts de coalitie partijen die dit beleid ondersteunen, daartoe behoren wij niet.

  Wij als( 2) raadsleden van GBZ nemen kennis van uw argumentatie en zullen afwegen wat ons te doen staat.
  Wij zullen in ieder geval voor elk initiatief wel de steun van minimaal 12 andere raadsleden hiervoor moeten zien te verkrijgen.
  In dit stadium heeft GBZ het voornemen om het college te vragen of zij het beleid willen heroverwegen en daarbij aan te geven wat daarvan eventueel de gevolgen zijn voor gelijke zaken en het tot nu toe gevoerde beleid binnen de gehele gemeente Zuidplas.

  Reageren
 12. Gemeentebelangen Zuidplas

  Reactie van Paul van Drenth namens GBZ
  29 april 2013

  U kunt er van verzekerd zijn dat uw problematiek mijn aandacht heeft. Om een goed beeld te vormen hoe zaken mis kunnen (gaan) lopen heb ik bijv. ook een bezoek gebracht aan “De Randstad” te Moerkapelle. Ik laat mij tevens informeren door de heer Harry Mooij,u wel bekend.

  Binnenkort zal ik, al dan niet samen met André Müller van de SP, een gesprek hebben met Wethouder Bosman.

  Reageren
 13. Tweede kamer VVD

  Reactie namens Johan Houwers (VVD Tweede Kamerlid Ruimtelijk Ordening)
  26 april 2013

  Wij begrijpen dat u en uw medebewoners in een ontzettend moeilijke situatie zitten, maar ik ben helaas bang dat wij vanuit de Tweede Kamer weinig voor u kunnen betekenen. De VVD heeft gepleit voor de zogenaamde dubbelbestemming. De dubbelbestemming betekent dat recreatiewoningen (al dan niet op parken gelegen) zowel recreatief als permanent mogen worden bewoond, maar dat in beide gevallen in het bestemmingsplan de bestemming recreatie van kracht blijft.

  Het is echter aan de lokale overheden om te beslissen of zij de bestemmingsplannen willen wijzigen. Wij hebben hier verder geen invloed op.

  Ik wens u veel sterkte met uw situatie.

  Reageren
 14. Socialistische Partij gemeente Zuidplas

  Reactie via omroep Zuidplas van Andre Mulder, Raadslid voor de SP
  13 april 2013

  De discussie heb ik aangeslingerd in de gemeenteraad omdat ik een aantal gekke dingen ben tegengekomen in dit dossier en ook vrees dat er nogal wat problemen gaan komen. Het gaat nl om mensen die er niet voor niets soms moeten wonen.

  Laat ik duidelijk zijn: iedereen die daar woont in een recreatiewoning hoort te weten dat hij of zij daar niet legaal woont en dat het niet mag. PUNT. Je weet dus ook dat je een vordering kan krijgen. Maar de manier waarop nu ineens handhaving weer plaatsvindt geeft mij te denken. waarom geen geharmoniseerde startdatum voor een gedoogbeschikking? En hoe lang blijf je handhaven? Anders ga je, zoals in Moordrecht weer terug naar het oude en zitten we pak hem beet over 5 jaar weer met dezelfde discussie.

  Overigens is de manier van vorderen ook eentje die getuigt van vooral bangmakerij, je krijgt een vordering van vaak een netto jaarsalaris en dan pak je je spullen uit angst en waarheen ga je dan? En wat als mensen nu massaal doorzetten naar de rechtbank? Veel gemeenten zijn namelijk al gestopt met doorprocederen omdat er geen bewijs geleverd kan worden. En wat is recreeeren in Zuidplas? Daar is namelijk geen definitie voor dus ik zie nu al de vele negatieve uitspraken van de Raad van State komen. Maar als mensen verliezen vrees ik ook financiele drama´s.

  Waarom gaan mensen in een recreatiewoning wonen? Omdat er een probleem is, omdat men geen woning kan krijgen of omdat de omstandigheden zo zijn. Of misschien om onbezorgd van een oude dag te genieten. Of om te recreeeren. Het feit dat mensen dus niet in reguliere woningen kunnen en dus aangewezen zijn op recreatiewoningen geeft het tekort goed aan. En ik vrees dat ik Moordrecht een aardige inhaalslag is gemaakt maar in de andere dorpen er nog een tekort is aan woningen voor bijvoorbeeld starters.

  De bewoners in Moordrecht zijn in het geweer gekomen vorig jaar en hun eerste uitspraak was “Ja wij zijn schuldig!” ze pleiten voor dubbel bestemmen, waarbij je zowel kan recreeeren als wonen zonder dat je voorzieningen hoeft te bieden als gemeenten. Veel gemeenten gaan hiertoe over en wat mij betreft zou dit mogen mitsdien we dat toestaan als mensen zowel eigenaar van de grond als van de opstal zijn.

  Als laatste wil ik nog wijzen op een bijzondere constructie op Parc de IJsselhoeve, waar mensen gewoon conform overgangsrecht legaal wonen. Onze SP voorzitster heeft daar ook een woning en zolang de woning blijft staan mag ze het verkopen en de koper mag daar dan legaal wonen (en niet zoals de gemeente het negatief noemt objectgebonden gedogen, er wordt nl geen wet overtreden). Ik ben benieuwd of deze mensen nu ook een vordering aan krijgen want merkte dat zelfs de wethouder er niet zoveel van wist.

  Reageren
 15. Socialistische Partij

  Socialistische Partij (SP) stelt vragen over recreatiewoningbeleid
  9 februari 2013

  De SP heeft vragen gesteld over een nieuwe beleidsnota voor het niet recreatief gebruik van recreatiewoningen : De partij is verbaasd dat een onderwerp zoals dit door het college wordt vastgesteld en niet door de raad. Het beleidsstuk stuurt aan op strengere handhaving van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Kortgeleden werd over dit onderwerp nog een discussie met de commissie Ruimte gevoerd over dit onderwerp. Klaarblijkelijk heeft het college zelf geen behoefte om dit verder met de raad te doen. Daarom heeft de SP vragen gesteld om alsnog te weten te komen waarom en ook wat de gevolgen zullen zijn van een strenge aanpak. “Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we veel in het Raadhuisplein moeten investeren omdat we dat niet kunnen handhaven en dan wel mensen, die soms uit nood door gebrek aan woningen, in een recreatiewoning zijn ingetrokken achterna gaan jagen. Ik zou mensen die overlast veroorzaken eerder aanpakken” aldus SP raadslid André Muller. De partij wil weten waarom deze prioriteit anders ligt en ook wat de gevolgen zullen zijn voor onderwijs, middenstand en bijvoorbeeld ook verenigingen. Het gaat om meer dan 500 recreatiewoningen.

  De afgelopen jaren wist de gemeente wel de inwoners met hoge OZB te vinden want marktconform als woning werd de WOZ waarde vastgesteld. Vanaf dit jaar krijgen ze forensenbelasting voor hun kiezen. “Als je dit wel kan als gemeente dan moet je ook de andere kant bekijken. De inwoners gaven in de dialoog ook al aan dat ze daar illegaal wonen en ze streven naar een aanpak van dubbel bestemmen. De gemeente is bang te moeten investeren in voorzieningen maar dit is met dubbel bestemmen niet noodzakelijk. Wel vind ik dat bewoners ook zelf eigenaar van de grond moeten zijn zoals op Hitland of in Moordrecht. Als er sprake is van pachten van gronden is het mijns inziens toch anders” legt Muller uit.

  De SP maakt zich ook druk over wat er met de mensen gaat gebeuren als ze straks dwangsommen gaan krijgen terwijl het water al financieel tot aan de lippen staat. Ook vreest de SP een grote inzet van ambtenaren omdat dit soort zaken vaak moeilijk te bewijzen vallen.

  Reageren
 16. Tweede Kamerfractie 50PLUS

  Reactie van Norbert Klein, Lid Tweede Kamerfractie 50PLUS
  (26 april 2013)

  De 50PLUS-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van uw schrijven. Wij hebben van vele bewoners van diverse recreatieparken e-mails ontvangen met de vraag aandacht te besteden aan deze problematiek. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich zorgen maakt over de onzekerheden rond uw persoonlijke woonsituatie.

  Het Wetsvoorstel Wet Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen, ingediend bij de Tweede Kamer op 14 april 2010, was er op gericht een oplossing te bieden voor bewoners die op of vóór 31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonden, en daar sindsdien onafgebroken gewoond hebben; het ging dan nadrukkelijk om die gevallen, waarbij gemeenten voor 1 januari 2010 géén duidelijkheid hebben gegeven omtrent het al of niet (voorwaardelijk) toestaan van permanente bewoning.

  Dit wetsvoorstel is in november 2011 niet aangenomen in de Eerste Kamer, omdat getalsmatig sprake zou zijn van een relatief beperkte restproblematiek. Bovendien werd het wetsvoorstel als min of meer overbodig gezien, omdat het bestaande beleidsinstrumentarium toereikend zou zijn om tot passende oplossingen te komen. Tot slot werd geoordeeld, dat de Wet een disproportionele beperking van de gemeentelijke autonomie tot gevolg zou hebben.

  Na intrekking van het Wetsvoorstel door minister Schultz van Haegen (VVD) is de VNG in overleg met het ministerie gekomen met een beleidshandreiking naar gemeenten toe, om tot een passende oplossing te komen voor de resterende problematiek van permanente bewoning.

  Veel gemeenten hebben nu gekozen voor handhaven. De 50PLUS-Tweede Kamerfractie kan hier op zich niets aan veranderen. Het beleid, zoals het nu gevoerd is, en gevoerd kan worden door gemeenten, is resultaat van een democratisch besluitvormingsproces, op provinciaal en gemeentelijk niveau.

  Wij kunnen ons echter wel goed voorstellen, dat u het gevoel heeft met de rug tegen de muur te staan als u in deze benarde woningmarkt uw woning gedwongen moet verkopen, en woonruimte elders moet zien te vinden.

  Over deze problemen hebben wij ook contact gehad met de Belangenvereniging Vrij Wonen. Wij onderzoeken nu de mogelijkheden om iets aan deze problematiek te doen.

  Reageren
 17. Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland

  Reactie van Vicky Maeijer, Fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid Zuid-Holland
  (25 april 2013)

  Wij hebben begrip voor de situatie die u in uw brief kenbaar maakt. Het is voor zover wij kunnen inschatten voornamelijk een gemeentelijke bevoegdheid te bepalen of er wel of geen bewoning van recreatiewoningen mag plaatsvinden. Desondanks heb ik besloten samen met onze woordvoerder Recreatie Van den Berg en woordvoerder Ruimte en Leefomgeving Van Assendelft schriftelijke vragen te stellen aan het provinciebestuur. Wij roepen het provinciebestuur op om te bemiddelen tussen de gemeente Zuidplas en de permanente bewoners van de recreatieparken. We hopen en verwachten dat er een voor alle partijen acceptabele uitkomst zal zijn.

  Reageren
 18. Landelijke Organisatie Permanent Wonen

  Mening Landelijke Organisatie Permanent Wonen

  Veel is er over geschreven, diverse televisie- en radiouitzendingen zijn er al aan gewijd over het fenomeen: permanent wonen in recreatiewoningen. In de ene gemeente werd het gedoogd en in de andere gemeente werd het oogluikend toegestaan. Totdat enkele jaren geleden Groen Links en PvdA vond dat hier maar eens paal en perk aangesteld diende te worden en vragen ging stellen aan de Tweede Kamer. Vele discussie en debatten waren het resultaat. De Landelijke Organisatie Permanent Wonen (L.O.P.W.) te Maurik heeft dit altijd op de voet gevolgd en vaak deelgenomen aan de debatten in de 2e Kamer en is opgekomen voor de recreatiewoningeigenaren. Mevrouw M. van Roekel is de contactpersoon.

  Het standpunt van de L.O.P.W. is: accepteren wat er is en zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Dat wil zeggen dat alle recreatiewoningen die er thans zijn en voldoen aan het bouwbesluit erkennen als woning indien de eigenaar dit wenst en dat in nieuwe gebieden de recreatiewoningen uitsluitend gebruik mogen worden als recreatiewoning. De overheid kan niet na jarenlang gedogen de situatie terugschroeven en mensen die blij wonen in hun recreatiewoning via bestuursdwang er uitjagen. Men heeft hier jarenlang voor gespaard, vaak zitten er al hun spaarcentjes er in en/of er rust een hypotheek op deze woningen.

  Wij hebben al vele vuisten gemaakt richting politiek Den Haag. Maar helaas heeft de vaste Kamercommissie zich thans volledig achter de (oud-) minister Pronk geschaard. Deze (oud-) minister is een felle tegenstander van het permanent wonen in recreatiewoningen. Hij heeft nu advies gevraagd aan de Raad van State op de Wet op de Ruimtelijke Ordening te mogen wijzigen zodat overtreders van het verbod op permanent wonen straks onder de Wet Economische Delicten (Wed) komen te vallen zodat er een omkeerbaar bewijslast komt. Dat wil zeggen dat niet de gemeente moet aantonen dat er permanent gewoond wordt in de recreatiewoning, maar bij vermoeden de eigenaar moet bewijzen dat dit niet zo is.De L.O.P.W. heeft het vermoeden dat de Raad van State zeer voorzichtig zal zijn met het uitbrengen van een advies.

  Mevrouw van Roekel: vele gemeenten lopen nu al vooruit op het indienen van dit voorstel en willen flink doen en jagen de mensen angst aan. Maar wat is er op tegen dat men er permanent woont? Niets! Want deze recreatiewoningen staan er al en het is hypocriet om te veronderstellen dat er verstedelijking daardoor zal plaatsvinden. Het standpunt van de overheid dat een ieder gebruik moet kunnen maken van een recreatiewoning is een voorstel van gebakken lucht. Immers de huidige, blije eigenaar gaat heel voorzichtig om met de natuur in zijn eigen omgeving, hij kijkt er dagelijks naar en onderhoud deze natuur. En wie wil nu zijn eigendom verhuren? Maar stel dat men deze woningen voor verhuur beschikbaar wil stellen, dat komen regelmatig nieuwe personen naar deze recreatiewoning toe en rijden dagelijks heen en weer met hun auto om alle bezienswaardigheden in de omgeving te bekijken. Is er dan geen sprake van verstedelijking? Maar deze meeste recreatiewoningen zijn totaal niet geschikt voor vakantievierende, verwende gasten, want meestal zijn er geen recreatievoorzieningen op het park of omgeving en dat is wat de meeste commerciële parken wel hebben en moeten hebben om huurders aan te trekken. Maar deze redenatie wil de overheid niet horen. Soms hoor je een gedeputeerde antwoorden op de vraag: kijk eens naar deze recreatiewoningen, ze voldoen toch aan alle eisen om permanent in te kunnen wonen? Ja dan kan wel zijn, maar toch mag het niet!

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *