Historie

_DSC0028

 

 

 

 

 

De parken De Poldertuin/Vissertje, oorspronkelijke naam, Den Haag Recreatiepark, zijn gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw. In totaal staan er 162 huizen, waarvan de huizen op de Poldertuin allemaal een rieten dak hebben.

In 1993 – 1994 heeft de toenmalige gemeente Moordrecht een gedoogbeschikking gegeven aan een aantal permanent bewoners. Zodoende waren er veel bewoners met een vergunning.

In een rapport van het ministerie van VROM uit 2004, geeft de gemeente Moordrecht toe dat er sinds 1994 weinig prioriteit was gegeven aan het bestemmingsplan. Men meldde wel trots dat er in 2003 een bijna afgebouwde woning moest worden afgebroken. In juli 2004 waren er 15 aanschrijvingen en 26 handhavingszaken. Echter de 26 handhavingszaken betroffen voornamelijk mensen die zich in het GBA hadden ingeschreven, dus niet op initiatief van de gemeente zelf, maar alleen als iemand zich inschreef.

Tussen 1995 en 2008 was het aantal betaalbare en beschikbare woningen in de regio bijzonder schaars (zie ook het rapport: Kosten Koper, eindrapport – een reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen van de Tweede kamer).

Veel bewoners die tussen 1995 en 2010 hier zijn komen wonen, zijn op het gemeentehuis te Moordrecht geweest en kregen standaard te horen: u kunt hier op de De Poldertuin/’t Vissertje 365 dagen per jaar zijn, u moet zich alleen ergens anders inschrijven. De makelaars, banken, notarissen, taxateurs herhaalden dit. De huizenprijzen stegen, 100% hypotheek was geen probleem en werd ook meteen geregeld voor de hypotheek aftrek, de gemeente waardeerde de huizen als permanent bewoond en ontving interessant hoge onroerende zaakbelasting (OZB). Iedereen was blij. Geen waarschuwingsbrief dat permanente bewoning niet was toegestaan!

In december 2004 gaf de gemeente Moordrecht aan het beleid op het huidige niveau voort te zetten en dat zij ging starten met een onderzoek naar permanente bewoning in 2005.

Van 2005 tot 2010 heeft het bestuur van de vereniging De Poldertuin/’t Vissertje regelmatig overleg gepleegd met de gemeente Moordrecht om te komen tot permanente bewoning. In 2010 is de gemeente Moordrecht opgegaan in de grotere gemeente Zuidplas. Vanaf 2012 heeft de vereniging met de gemeente Zuidplas overleg gehad over de zogenaamde “functieaanduiding” (permanent wonen of recreëren naar keuze). Gemeente Zuidplas heeft een onderzoek ingesteld, maar gezien de negatieve mening hierover is ook het onderzoek niet positief. Onbegrijpelijk! Om deze reden heeft de vereniging De Poldertuin/’t Vissertje bureau Oranjewoud gevraagd een reactie op te stellen. Tot op heden is hier geen reactie van de gemeente Zuidplas op gegeven. Waarom wil de gemeente niet met ons in gesprek over meer humane oplossingen?

In plaats daarvan is de gemeente medio 2012 begonnen met controles waarvoor het beleid pas op 18 december 2012 werd vastgesteld.

Per Maart 2017 heeft de gemeente Zuidplas besloten om 4 dwangsommen te verbeuren a 80.000 euro van “bewoners” die al lang en aantoonbaar zijn vertrokken!