Geen stijl acties

De gemeente Zuidplas heeft al bijna 1 miljoen euro aan belastinggeld verkwanseld aan handhaving, terwijl de gemeente talloze problemen heeft. Op financieel gebied zijn er tekorten. Moeten er zwembaden gesloten worden? Welke bibliotheken blijven? Is er nog wel plaats voor hulpbehoevende ouderen op lokaal niveau? Verdere verloedering van de openbare ruimtes? Kortom dat 1 miljoen kan veel beter ingezet worden! Vind u ook dat de gemeente Zuidplas haar budget anders moet invullen dan tot op heden is gebeurt? Maak dan gebruik van uw democratisch recht! Ga stemmen en stem op een van de kleinere partijen! Want het huidige bestuur is te duur!

Ga stemmen!

Ga stemmen!

HET SUCCES VAN 16 OKTOBER
Een goede opkomst en media aandacht.

20131016_132417 20131016_132458

20131016_132638 20131016_133246

20131016_133734 20131016_133741

den haag

16 oktober gaan we naar Den Haag! 
Vandaag geeft NOS radio en televisie aandacht aan de schrijnende situatie rondom permanente bewoning van recreatiewoningen.
Geef uw mening op de weblog!

weblog radio 1

In onderstaand document informatie over 16 oktober en mailadressen voor landelijke aandacht.
ACTIE!!!

Inspiratie nodig? Lees onderstaande opgestelde persberichten!
persbericht actiegroep
persbericht BVVW

Waarom 16 oktober naar Den Haag?
De BelangenVereniging Vrij Wonen ( BVVW) organiseert op 16 oktober 2013 een demonstratie op het Plein in den Haag.  De demonstratie vindt plaats aan de Tweede Kamerzijde van het Plein.  Het doel van de demonstratie is de commissieleden van de Tweede Kamer – Infrastructuur en Milieu – duidelijk te maken dat de problematiek rondom recreatiewoningen nog zeker niet opgelost is en dat de rapportage hierover door het VNG niet juist is.
Herinnert u zich nog dat de VNG het ministerie informeerde dat het nog slechts om enkele gevallen gaat….
Is er sprake van gelijkheid als er permanent gewoond mag worden in recreatiewoningen slechts 1 kilometer van de Poldertuin en ’t Vissertje?
De afgelopen jaren hebben aangetoond dat gemeenten niet openstaan voor bewijzen en degelijke informatie maar zich enkel laat leiden door prestige en gemeente Zuidplas daarmee voorop! Een landelijke oplossing is hierin nodig.

We zijn het helemaal zat!
Wat een goed onderbouwde verhalen van de bewoners van de recreatieparken ’t Vissertje en de Poldertuin. Maar luisteren de raadsleden? Het antwoord hierop is duidelijk nee. We hadden beter moeten weten, want hebben de raadsleden in de afgelopen vier jaar naar de bewoners van Moordrecht geluisterd? Onderstaand de informatie die geboden is aan de raadsleden op 24 september. Wie wil luisteren en een verstandig besluit nemen?

Commissie Juridische Zaken
Actiegroep Geen Stijl Zuidplas
Bestuur vereniging

WE ZIJN ALLEMAAL SCHRIJNENDE GEVALLEN! Geen makelaar wil ons huis in de verkoop nemen. Onderstaand de reactie van een makelaar in de omgeving.

“Dank voor uw uitnodiging tot een orienterend verkoopgesprek/taxatie voor uw woning. Gezien de laatste ontwikkeling op de Poldertuin en het Vissertje en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren moeten wij u helaas mededelen dat wij de verkoop van de woningen erg somber inzien en om die reden het ook lastig vinden om u een goed advies te geven. De verkoop van te koop staande woningen blijft uit vanwege de crisis, de (zeer) beperkte financierbaarheid van de woningen en het handhavingsbeleid vanuit de gemeente. Zeker de laatste ontwikkeling brengt zeer veel onzekerheid bij kopers en verkopers. Taxeren gebeurd op basis van referenties uit het recente verleden en die zijn er niet. Wel bekend is dat eerder genoemde beperkingen een grote negatieve invloed op de prijs hebben.”

CENSUUR DOOR DE GEMEENTERAAD
Wij mochten de mail die wethouder Bosman naar een elfjarige bewoner heeft geschreven niet voorlezen. Het is duidelijk waarom niet!
Gemeente Zuidplas wordt wakker, dit is onze wethouder!!
Omroep zuidplas

24 september Raadsvergadering KOM!

Oproep raadsvergadering

persbericht raadsvergadering

September nieuwsbrief actiegroep Geen Stijl Zuidplas

Download volledige nieuwsbrief
september nieuwsbrief actiegroep

Vakantie is voorbij… het was zo rustig… vreemde vogels op het park

inspectie_team_en_profil (1) - kopie

Woensdag 11 september opnieuw in de krant

Download volledig artikel
AD 11 september 2013
(Indien u een beter exemplaar in PDF heeft ontvangen wij dit graag op info@geenstijlzuidplas.nl Uw mailadres voor al uw vragen over uw actiegroep GeenStijlZuidplas)

IN MAATWERK EXTREME SITUATIE MOET U FORS INLEVEREN
Wat bedoelt is om personen in nood niet verder de financiële afgrond in te duwen blijkt juist uw laatste duw te kunnen zijn!  Uit de bewonersenquête is berekend dat de gemiddelde hypotheek € 160.000 is, oplopend tot € 300.000. De waarde van uw woning is door de economische crisis en het stoppen van het gedoogbeleid nog geen € 100.000 euro, als het al verkocht wordt. Door het beleid van gemeente Zuidplas blijven bewoners achter met een restschuld dat kan oplopen tot € 200.000. Bekijk onderstaand document en laat van u horen!
fors inleveren

2 SEPTEMBER BRIEF AAN DE RAADSLEDEN
De vakantie is voorbij, een oplossing niet nader. Wij laten weer van ons horen!
Deze brief is tevens naar de pers verzonden.

Zie onderstaande bestanden.
Brief aan raadsleden
Extra noot voor steunende raadsleden

In deze brief wordt verwezen naar de enquete. Zie bijgaand document met meer informatie. Dank aan iedere bijdrage!
bewonersenquete2013

26 JUNI MASSAAL NAAR NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de betogen.

Een van de argumenten van gemeente Zuidplas is dat recreatie hoog in het vaandel staat. Wij vragen ons af welke recreatie?
Zie onderstaand artikel wat een helder beeld geeft dat er geen vraag is naar verblijfsrecreatie.
hoezorecreatie

16 OKTOBER STAAT HET AL IN JOUW AGENDA!
Bekijk deze goed opgezette video om aandacht te vragen voor onze situatie en kom 16 oktober!
(Ooh ja en ook die petitie hieronder nog eens delen met vrienden!!)
http://www.youtube.com/watch?v=cG-V5QVp4LI&feature=share

PETITIE IS ONLINE

Binnenkort ontvangen bewoners van de recreatieparken De Poldertuin en ’t Vissertje de petitie per mail. Stuur door naar vrienden, familieleden, bekenden, etc.

Klik hier om naar de petitie te gaan.

Wil je deze petitie delen met vrienden? Kopieer dan onderstaande link en stuur die door!
http://recreatiewoninginzuidplas.petities.nl/

Spandoek hangt!
spandoek

Opbrengsten gemeente Zuidplas

Wij zeggen financieel onafhankelijk te zijn.
Sterker nog gemeente Zuidplas verdient alleen maar aan ons.
Maar hoeveel verdient gemeente Zuidplas precies.
En belangrijker nog, wat zal gemeente Zuidplas mislopen als het ze is gelukt ons weg te jagen.
Cijfers zeggen (bijna) alles.
De actiegroep GeenStijlZuidplas wil graag inzichtelijk maken wat de cijfers vertellen.
Wij hopen dat u vijf minuten van uw tijd wilt besteden aan het invullen van deze vragenlijst.
Wij vragen u 1 enquete per woning in te vullen.
Wij garanderen uw absolute anonimiteit.
De gegevens worden alleen gebruikt om berekeningen te maken.
Uw individuele cijfers worden niet naar buiten gebracht.

Klik hier om naar de link te gaan

Dinsdag 21 mei Commissievergadering Bestemmingsplan Moordrecht Buiten

Wethouder Bosman? U kan niet anders? Inwoners worden urgent voor huurwoningen? Inloopspreekuur? Als u al niet weet waar u het over heeft en Burgemeester Kats leest geen bestemmingsplannen hoe kunnen wij dan vertrouwen hebben in de gemeenteraad?

U kunt wel degelijk anders. Neem functieaanduiding serieus!

2013-05-20 brief van het bestuur over functieaanduiding

Zaterdag 18 mei komt de actiegroep weer bij elkaar.

En wat staat er weer veel op de agenda. De ideeen blijven komen.
Heeft u een goede actie in gedachten mail ons!
Op de agenda in ieder geval een protestlied! We houden het nog even spannend.
Wil je in de stemming komen, de protestsong van Diekendaal heeft dezelfde boodschap.

Protestsong Diekendaal

Donderdag 17 mei opnieuw in de krant

Download volledig artikel
Het Kanaal 16 mei 2013

Rectificatie Het Kanaal; Abusievelijk is een recreant bewoner genoemd. Deze recreant is uiteraard belanghebbende als het park leeg gaat lopen, voelt tevens de onrechtvaardigheid van de situatie en sprak namens de bewoners van het park over het onbehoorlijke bestuur van gemeente Zuidplas.

Woensdag 15 mei Algemene Ledenvergadering
Het besluit om het gezellig te maken voor de handhavers
EN met grote meerderheid besloten om te gaan procederen.

Geenstijlzuidplas

Dinsdag 14 mei raadsvergadering gemeente Zuidplas

DSC05969 DSC05970 Screenshot_2013-05-14-21-00-52

Woensdag 8 mei voorpaginanieuws bij Hart van Holland

Download volledig artikel
Hart van Holland

Vrijdag 3 mei 2013 bezoek journalist van AD op het recreatiepark

Download volledig artikel
AD 2013-05-03

Zuidplas Gewoon Genadeloos

Met een warm hart erin en met een koud hart er weer uit
Er wordt veel geld uitgetrokken om nieuwe bewoners aan te trekken, terwijl tegelijkertijd veel geld wordt uitgetrokken om 100 gezinnen er weer uit te zetten. Bewoners die EN OZB betalen EN forensen belasting.
Hoe bizar is dat ???

ZUIDPLASGENADELOOS

 

Impressie van het bezoek van TV West op zondagmiddag 28 april 2013 op park de Poldertuin/’t Vissertje

SAMSUNG CSC

 

“Burgemeester Kats had aangegeven in een constructief gesprek te zijn met de parken” gaf de journalist van TV West aan bij aankomst op het park. Kent u het begrip ‘onze monden vielen open van verbazing’? Dat had u kunnen waarnemen bij het ontvangstcomité van het TV West team. Gesprek? Dat is toch communiceren? Praten met elkaar? Constructief? Dat is toch iets positiefs? Er samen uit willen komen? Niets van dit alles is waar! Dit noemen we liegen in goed Nederlands. Nadat onze mond weer enigszins was bijgekomen van verbazing en de ‘afgezakte broeken waren opgetrokken, togen we naar het verzamelpunt.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Onderweg kwamen we ons actie t-shirt tegen!

LAAT ONS NIET VERZUIPEN GEMEENTE ZUIDPLAS!

 

 

 

Veel bewoners hebben gereageerd op de oproep van de actiegroep

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC

Klik op deze link voor ons ACTIEMOTTO!

Zuidplas LAAT ONS NIET VERZUIPEN

Poll op omroep Zuidplas
Gestart 9 april 2013
Ondertussen (17 mei 2013) 440 voor permanent wonen op recreatieparken in gemeente Zuidplas en slechs 117 tegen.

Nog niet gestemd?  Stem voor!
Omroep Zuidplas

Brieven/email BOM

Continue actie, nog geen brief verzonden? Gelijk doen! Voelt u weer de behoefte te schrijven, gewoon doen. Als we niets van ons laten horen hoeven ze ook niet te luisteren!

Beste medebewoner

De tijd voor actie is NU!

Graag jullie aller medewerking aan de brieven/email BOM aan de landelijke, provinciale en lokale politiek. Wij vragen iedereen dringend om op persoonlijke titel of alias (een nep naam) deze week en de komende weken de landelijke, provinciale en lokale politiek te bombarderen met email en brieven. Natuurlijk kan je je eigen persoonlijke  brief maken of kiezen uit een van de voorbeeld brieven of beter nog, delen daar uit. Hoe persoonlijker hoe beter! En blijven sturen! Steeds je email of brief weer een beetje aanpassen en sturen. Iedere week vanaf nu! We MOETEN de druk enorm opvoeren, anders gaan we allemaal kapot!

Uitleg, welke brief is voor wie?

 • Email-briefvoorbeeld1, 2 en 4 zijn voor de landelijke en provinciale politiek
 • Briefvoorbeeld5Zuid is voor de Gemeente Zuidplas
 • Koningbrief is voor Willem-Alexander
 • Contactgegevens; van de landelijke politiek, de provincie en de gemeente

Downloads:

briefvoorbeeld5Zuid
Contactgegevens
email-briefvoorbeeld1
email-briefvoorbeeld2
email-briefvoorbeeld4

Ga zoveel mogelijk sturen, en naar zoveel mogelijk mensen uit de bijgaande contact lijst en aan alle andere handige contacten die jullie zelf hebben. Ook Diekendaal is druk bezig met hetzelfde!

Hoe meer brieven en email we samen versturen hoe beter! Hou het taalgebruik s.v.p. (nog) wel netjes. Weet je niet hoe dit zelf aan te pakken? Geen probleem, de actiegroep Geen stijl Zuidplas helpt!

Mail voor vragen naar: info@geenstijlzuidplas.nl

En we regelen het samen! Echt ieders stem, brief en email is van belang!

STOP DE FINANCIELE EN SOCIALE RAMP DIE ONS ALLEMAAL TE WACHTEN STAAT!

Ook als je nog geen brief hebt gehad, want die komt echt wel! Recreanten en gedoogden, welkom om mee te doen en ook te vechten voor onze gezamenlijke zaak!

De groep van actie!

Instructies:

 Brieven/email BOM:

 1. Maak je eigen email of brief of gebruik (delen van) de voorbeeld brieven/email
 2. Email copy/paste de tekst in je email. Vul de gegevens van de ontvanger in en zet je naam (echte naam of niet) eronder
 3. Stuur een email altijd maar naar 1 persoon/e-mailadres tegelijk
 4. Brief, schrijf of type een brief, adresseer en onderteken met een retouradres want men moet wel kunnen reageren. Stuur de brieven zo snel mogelijk op!

 

Flyeren in Moordrecht

Beste medebewoner

De tijd voor actie is NU op zaterdag 27 april

Aanstaande zaterdag gaan we flyers uitdelen en in de brievenbussen doen in Moordrecht + De Smidse, doe mee! We verzamelen om 10.30 uur bij het verenigingskantoor. Er zijn ca. 40 Poldertuin actie T-shirts, en ook plantjes om uit te delen.

Doe mee en verzamel handtekeningen met de petitie, met elke 50 handtekeningen MOET de gemeente Zuidplas naar ons luisteren.

violenactieklein

Bekijk voorbeeld flyer
actie zaterdag 27 april

3 gedachten over “Geen stijl acties

 1. Kim

  Ik heb vanmiddag een constructief gesprek gehad met iemand van provinciale staten. Er zit nog wel meer in de pen geloof ik!

  Reageren
 2. admin Bericht auteur

  Nog geen brief verzonden naar de tweede kamer?
  Onderstaand een bericht op de site van PVV. Dit bewijst opnieuw dat aandacht vragen voor onze situatie helpt. Heb jij nog geen brief verzonden? Deze week doen!!

  PVV STEUNT DE BEWONERS VAN RECREATIEWONINGEN

  De Tweede Kamer wordt op dit moment overspoeld met brieven van mensen die hun (recreatie-) woning dreigen te worden uitgezet. Minister Cramer (VROM) is om opheldering gevraagd over deze kwestie en er zal opnieuw een debat komen over hoe wij omgaan met mensen die al jaren (gedoogd) in hun recreatiewoning wonen. De PVV is voor het vrijgeven van recreatiewoningen om permanent te mogen wonen. Volgens Barry Madlener, Ruimtelijke Ordening-woordvoerder van de PVV, moeten mensen zelf weten waar ze willen wonen. Het vinden van een woning is al moeilijk genoeg en het bewonen van recreatiewoningen kan de problemen op de krappe woningmarkt enigszins verlichten.
  Zolang het bewonen van recreatiewoningen een vrije keuze is en er geen problemen met de leefbaarheid of veiligheid ontstaan, is er weinig bezwaar om permanente bewoning tegen te gaan. Wij zullen dit standpunt in het komende debat verdedigen.

  Reageren
 3. admin Bericht auteur

  De acties hebben al effect! Op dinsdag 24 april 2013 is in de procedurevergadering van de commissie infrastructuur en milieu een besluit genomen over de brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Schultz inzake onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. In deze brief kondigt VNG aan dat in het najaar van 2013 het nog slechts gaat om slechts tientallen gevallen. Geen mensen, gevallen en uit het benoemde aantal blijkt dat de VNG geen idee heeft. Deze brief wordt ter discussie op de agenda van de commissie infrastructuur en milieu geplaatst op 16 oktober. Wij zijn hier blij mee en hopen voor die tijd een flink landelijk dossier én netwerk gevormd te hebben waar ze niet onderuit kunnen. Dus mensen, schrijven op de website, mailen naar de woordvoerders in Den Haag, maar VOORAL zoeken naar lotgenoten op andere parken.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *