Reactie van Gemeente Zuidplas

Deze reactie van Burgemeester Kats ontving een bewoner op 25 april 2013 na een pleidooi om het handhaven op te schorten en opnieuw in gesprek te gaan met de recreatieparken in de gemeente Zuidplas.

“Ik begrijp dat u naar alle collegeleden en raadsleden deze mail heeft verzonden. U kunt deze reactie in ieder geval beschouwen mede namens de wethouders. Ongetwijfeld krijgt u meerdere keren dezelfde reactie.

Mijn reactie kan heel kort zijn:

De gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente, heeft meerdere keren zeer zorgvuldig over het onderwerp gesproken waarvoor u aandacht vraagt. Zij heeft hierbij ook meerdere keren een duidelijk standpunt ingenomen dat door wethouder Bosman, namens het college, wordt uitgevoerd.

U heeft, ik neem aan bij volle bewustzijn, het risico genomen om een vakantiehuisje, waarvan u wist dat het verboden is, permanent te gaan bewonen. Dit overkomt u niet per ongeluk.

Ik zie dan ook niet hoe ik u zou kunnen helpen. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat u voor een ingewikkelde opgave kan komen te staan, maar nogmaals, u heeft bewust dat risico genomen. Op het moment dat u daar nu de gevolgen van ondervindt kunt u de gemeente daar niet de schuld van geven en het probleem daar neerleggen”.

Het kan echter nog erger!
Deze mail stuurde een elfjarige bewoner op 18 mei 2013 nadat hij zijn moeder heeft zien huilen door de stress die veroorzaakt wordt door gemeente Zuidplas.

“Beste wethouder

Ik vind niet dat u een familie met kinderen het huis uit sturen want als ze een leuk
leven hebben gooien jullie ze er uit dus.
Je moet de mensen op ons park in het huis laten want hun hebben dan nog een
leuk leven voor de boeg en als u ze het huis uit sturen dan hebben ze geen
gelukkig leven meer dus.
En ik heb een zusje bijna 3jaar en ik ben haar broer van 11 jaar bijna dus laat ons
het huis niet uit.
En ik wil niet verhuizen want ik vind dit een leuk huis waar ik woon en dat ik me
hier veilig voel dus ik wil niet het huis uit.”

Deze reactie stuurde Wethouder Bosman. Dat is dezelfde wethouder die zegt ruimhartig om te zullen gaan met schrijnende gevallen.

“Dankjewel voor je mail.
Ik zou je willen vragen om eerst aan je ouders te vragen waarom zij hier zijn gaan
wonen. Zij hadden namelijk toen al kunnen weten dat het huis alleen als
recreatiewoning gebruikt mag worden en niet om altijd (permanent) te bewonen.
Het bestuur van de vereniging is hiervan op de hoogte en zal dit ongetwijfeld aan
je ouders hebben verteld.
Je moet dus aan je ouders vragen om dit op te lossen en niet aan de gemeente.

Met vriendelijke groet,
M, Bosman wethouder”

102 gedachten over “Reactie van Gemeente Zuidplas

 1. Gemeente Zuidplas voor de rechter!

  gemeente Zuidplas had 26 juni zichzelf en hun inwoners veel leed en geld kunnen besparen!
  Zij kozen handhaving.
  Wij kiezen procederen
  VVD zei nog… ze spreken alleen nog van juridische stappen… Ja dat was voor 26 juni…
  Kijk voor het allerlaatste nieuws over de juridische stappen die zijn genomen op het tabblad juridische zaken. Vele zaken zullen volgen gemeente Zuidplas….

  Reageren
 2. Therese

  Wat een teleurstellende avond gisteren, de raadsvergadering. Lief hoor, van D66, Gbz en SP, zij hebben zich absoluut hard willen maken, maar helaas ging het niet echt ergens over… uitstel, ook voor lopende zaken, tot september wanneer de wethouder weer wat van zich moet laten horen.
  Uitstel tot september…. helaas voor niemand van ons een plus… de eerste dwangsom kan in oktober worden verbeurt dus alles gaat gewoon door.

  En de wethouder… ik heb er geen woorden voor. Weet deze man wel wat hij doet? Uit zijn antwoorden blijkt dit in ieder geval niet. Nou “antwoorden”… het lijkt meer een bandje dat is vast gelopen en steeds hetzelfde herhaalt. En deze man beslist over MIJN toekomst? Holy shit!

  En dan dat geleuter over individueel maatwerk… waar hebben ze het over? Ik heb het idee dat men nog steeds niet begrijpt dat het niet om een paar gezinnen gaat, maar om honderden!
  En, wat me nog het meest tegen de borst stuit, heel sneaky toevoegen dat het individu dan een overeenkomst met de gemeente moet ondertekenen… nou, ik onderteken helemaal NIETS! Blijkbaar is een gemeente niet te vertrouwen… ik heb al eens getekend en nu blijkt dat ik ook nog heb getekend voor een dwangsom van 20.000,- euro… maar dat zal ik ook wel bij volle bewustzijn gedaan hebben.
  Ik ga maar eens psychologische hulp aanvragen want echt goed bij mijn hoofd ben ik blijkbaar niet. Benieuwd trouwens of deze hulp ook binnen het individuele maatwerk past.

  Een fijne zomer, voorzitter, dames en heren.
  Ik zal wel doorwerken want ik kan me geen vakantie permitteren.

  Reageren
 3. Leon Lauwers

  Burgemeester Kats en Gemeente Zuidplas,

  Dank U voor Uw schuldbekentenis dat de Gemeente Zuidplas volledig verantwoordelijk is voor mijn vestiging in een der parken: U beweert immers dat ik geweten zou moeten hebben, dat ik risico nam door hier te gaan wonen. Tegelijk heeft de Gemeente mij hier ingeschreven, want de gemeente bepaalt of er ingeschreven mag worden. Dus met mij in te schrijven, en de gemeente wordt zeker geacht de wet te kennen, toch zeker bij hoofde van de uitvoerende ambtenaar, de heer Mallegrom, is óf de gemeente akkoord met het wonen alhier, óf zelf volledig aansprakelijk, daar men mij dus niet in mócht schrijven. Aan de gemeente de keus. En met de wet op discriminatie, geld dat dus voor elke bewoner, dat dit mogelijk moet zijn, zoals het mij verging.

  En daarbij, in andere situaties, Uw redenering, dat mensen zélf het risico namen, is zeer zeker te betwisten, want er is regelmatig gezegd en geschreven door destijds de gemeente Moordrecht, dat het wonen alhier kan. En dat door een instantie die ‘het hoogste orgaan is’ en dus de wet zal kennen. Denk ik. Alhoewel….

  En gemeente is gemeente. Moordrecht of Zuidplas, maakt niets uit. Of het moet zijn dat gemeente Zuidplas de gemeente Moordrecht minacht, wat dan weer als minachting voor de kroon uitgelegd kan worden etc. etc.

  Wat ik wel wil vermelden is, dat deze toestanden, mijn persoonlijke situatie en dat al dit ‘gedoe’ mij geen gemoedsrust geven die ik erg hard nodig heb (lichte, specifieke vorm van storing in het autisme-spectrum, wat ook mijn sterke kant veroorzaakt), heb ik, volgens mijn investeerders, op gezette tijden die toevallig samenliepen met gebeurtenissen rond dit thema, de investeerdersgroep nadeel berokkend. Ikzelf kan dat niet beoordelen, ikzelf kan contractueel niet aansprakelijk gesteld worden maar natuurlijk wel die mijn situatie van buitenaf ondermijnen, en derhalve weet ik, of denk ik te weten, dat de gemeente zich mag voorbereiden op juridische stappen van deze investeerders. De schadeclaims kan ik niet overzien, maar gezien het feit dat U in Uw brief het inschrijven bevestigd, U heeft mij ook ZONDER onderzoek uit mijn eigendom (!!) uitgeschreven en daardoor adresloos gemaakt, en vervolgens in een park ingeschreven omdat de gemeente-medewerker mij gelastte om alhier in te schrijven, daar ik hier verbleef. Dit zelfs toen ik zei dat dit waarschijnlijk niet kon, waarop gereageerd werd bij monde van dezelfde heer Mallegrom: ‘dat De gemeente dat zelf wel bepaald’, en nu ontstaat, door Uw brief, gelegenheid om die claims gehonoreerd te krijgen. Het gaat hier over een octrooi, baanbrekend, want het ministerie van economische zaken heeft het al opgepakt, en dat voor de automotive industrie.

  Ik weet trouwens niet of bovenstaande tekst ook bij de gemeente terechtkomt, of moet ik het dan nog apart ergens heen sturen? Want als er op korte termijn rust voor mij komt, dan kan ik het e.e.a. misschien voor de investeerdersgroep rechttrekken. Nu heb ik alleen maar een black-out en komt er niks uit, en dat wil ik weg hebben.

  Gegroet,

  L. Lauwers

  Reageren
 4. Gerdien

  Wij wonen vanaf 31-12-2002 op recreatiepark De Poldertuin en 100- 160 andere Nederlandse gezinnen De Poldertuin/’t Vissertje te Moordrecht (gemeente Zuidplas).

  Ik werk vanaf mijn vijftiende al hard voor mijn centjes en toekomst ,ik ben nu 50 en voelde me altijd veilig en happy in mijn landje nu niet meer om eerlijk te zijn, ik wil ik nu wegvluchten uit Nederland want ik voel mij gewoon als een illegale in mijn eigen land en word behandeld als een zwaar crimineel, en waarom? Omdat wij wonen in een huis wat bestemming recreatie heeft en gemeente Moordrecht ons de illusie heeft gegeven dat als men elders staat ingeschreven je gewoon kan wonen en dat de bestemming wel is kan veranderen, en dat hebben wij gedaan wij staan niet ingeschreven in gemeente Moordrecht en 12 jaar later wil gemeente nu Zuidplas dat je een ander huis koopt en of huurt, als hoofdverblijf en dan? Mag ik dan wel wonen in het huis?

  In de periode 1994 – 2010 heeft de Gemeente Moordrecht nauwelijks iets gedaan om duidelijk te maken dat permanente bewoning niet was toegestaan. Tevens was er in deze periode een grote schaarste op de woningmarkt (zie ook: Kosten Koper, eindrapport – een reconstructie van 20 jaar stijgende huizenprijzen van de Tweede Kamer). In de regio waren nauwelijks betaalbare woningen te koop. Doordat er mensen (met een vergunning) permanent mochten wonen, hebben nieuwe eigenaren dit geïnterpreteerd dat zij dit ook mochten. Veel nieuwe bewoners van na 1995 zijn op het Gemeentehuis van Moordrecht geweest ook wij en kregen het volgende te horen: u mag daar 365 dagen per jaar verblijven, u moet zich alleen elders inschrijven, dan is er verder niets aan de hand, zo is dat ook ons verteld. Van gemeente ambtenaar tot Burgemeester was dit het standaard credo. Dit advies was overgenomen door zowel de makelaars, taxateurs, notarissen in de regio, als ook de banken. Iedereen heeft tot 2008 een volledige hypotheek gekregen voor de aankoop. Gedurende een aantal jaren was er zelfs sprake van dat de gemeente Moordrecht permanente bewoning zou gaan legaliseren. Gezien het bovenstaande en de tijd die verstreek, is het gerechtvaardigd vertrouwen ontstaan dat een wijziging van bestemming slechts een kwestie van tijd was.

  De voormalige gemeente Moordrecht, vanaf 2010 opgegaan in de grotere Gemeente Zuidplas, was samen met de Vereniging De Poldertuin/;t Vissertje bezig te werken aan permanent wonen voor huizen in De Poldertuin/’t Vissertje. Immers op deze parken wonen al sinds de jaren 70, velen permanent en een aantal werd en wordt ook gedoogd.

  Nu de Gemeente Zuidplas in december 2012 zonder instemming van de Gemeenteraad heeft besloten om streng te gaan handhaven en dwangsommen op te leggen van 20.000 euro in 1 keer (binnen 6 maanden), bevinden wij en 100 gezinnen acuut in een financiële noodsituatie en 60 gezinnen op termijn en wel hierom:
  Wij worden letterlijk en 100 gezinnen op straat gegooid en dakloos gesteld.
  Wij kunnen geen andere woning huren of kopen want wij hebben een hypotheek op het huis en het huis is onverkoopbaar geworden door wat gemeente Zuidplas nu aan het doen is..

  Daarbij willen Wethouder Bosman en zijn ambtenaren nauwelijks nog met bewoners/vereniging praten
  De markt voor recreatiewoningen is op dit moment nihil, de huizen zijn onverkoopbaar
  Geen makelaar in de regio wil nog recreatiewoningen boven de € 100.000,– euro verkopen
  Als er noodgedwongen moet worden verkocht blijven wij en de meesten achter met minstens € 50.000.,– tot > € 100.000 restschuld, totale kapitaal vernietiging/schade bewoners minstens € 5.000.000,–!
  Een hoge restschuld betekent voor velen schuldsanering en schuldhulpverlening met alle kosten van dien.
  Door grote geestelijke nood, (dreiging van 20.000 euro dwangsom!) worden mensen ziek van de stress en spanningen.
  Wat wel mag geeft de Gemeente Zuidplas ook niet aan

  Geen van 100 gezinnen kan zich een andere woning financieel veroorloven
  Bewoners betalen naast OZB (voor een normaal bewoonde woning) nu ook noodgedwongen forensen belasting aan de Gemeente

  De Gemeente Zuidplas is voor geen enkele onderbouwde reden vatbaar (incl. externe rapporten)
  De controles die worden gehouden zijn te bizar voor woorden en ik moet zeggen wij voelen ons echt een crimineel in ons eigen land.

  Persoonlijk kan ik het niet begrijpen dat de gemeente Zuidplas doelbewust gezinnen kapot maakt zeker in de tijd waar het al moeilijk is om je hoofd boven water te houden door alle bezuinigen en hogere kosten. Ook begrijp ik niet dat de regering zijn handen hier vanaf houd en dus dan ook willens en wetend 100-160 gezinnen hun toekomst aan het vernietigen zijn, sterker nog aan het kapot maken zijn en het toe laten dat 100-160 gezinnen hun eigen huis op eigen grond! Uit moeten en op straat worden gezet met een restschuld en geen geld voor een andere woning kunnen betalen dus dakloos worden gesteld. Is dit Nederland? Heel veel Nederlanders hebben al geen vertrouwen meer in de regering en door dit zeker niet meer.

  Naar aanleiding van al deze argumenten zouden wij u willen verzoeken of u zich uit humanitair oogpunt voor onze zaak zou willen inzetten daar wij geen andere mogelijkheid zien om bij de gemeente Zuidplas door te dringen. Wij hopen dat uw tussenkomst er toe leidt dat wij met de gemeente Zuidplas weer om de tafel kunnen gaan zitten en dat er goed en objectief naar de situatie gekeken wordt waar ca. 100 – 160 eigenaren (x2 + eventuele kinderen) zich momenteel in bevinden en zo tot een aanvaardbare oplossing te komen voor beide partijen.

  Reageren
 5. Uw Opperheks EUCALYPTA

  Beste Zuidplassers
  U was gewaarschuwd U vliegt te HOOG !!
  Een (waar)gebeurd sprookje in de gemeente Zuidplas…..

  WEES GEWAARSCHUWD !!

  Sta je op het punt op je bezem te vertrekken naar Zuidplas let dan even op !! Gemeente Zuidplas heeft sinds de fusie namelijk verboden om hoger te vliegen dan 150 meter. Doe je dit wel, dan moet je 20.000 euro betalen….waar hebben we dit eerder gehoord?!!
  De burgerluchtvaartautoriteiten van Zuidplas vinden het mooi geweest. Ze hebben het uitgezocht en vinden dat een heks op een bezem moet worden aangemerkt als vorm van transport die zwaarder is dan lucht. Ze moeten dus worden beschouwd als vliegend object, zo schrijft de krant Hart van Holland en het Kanaal. Volgens die regels vallen vliegende heksen nu in dezelfde categorie als speelgoedhelikopters en vliegers en dat betekent dat ze niet hoger dan 150 meter mogen komen. Ja regels zijn regels volgens burgemeester Kats , wethouder Bosman en hun volgzame slaafjes. Als jullie niet binnen 6 maanden stoppen met hoger te vliegen dan 150 meter word de dwangsom ,die jullie ontvangen hebben onmiddelijk geind door B & W incassoburo . Bij wanbetaling volgt onmiddelijk zonder enig vorm van Rechtspraak de bij ons bekende ” brandstapel ” , vierendeling of het ouderwetse kielhalen. Helaas mag men niet kiezen. U WIST TOCH , DAT HET NIET MOCHT !! Gelukkig heeft de gemeente al die jaren wel hun portefeuille kunnen vullen daar het al meer dan 20 jaar werd gedoogd om op grote hoogte te vliegen. Argumenten als u heeft geen geld zijn helaas niet geldig. De gemeente zal kijken of ze U op een iets mindere manier kunnen pijnigen. Wat zij hier onder verstaan is voor niemand, zoals bijna alles van deze gemeente niet duidelijk. Wel is duidelijk , dat communiceren met deze gemeente een groot probleem is daar ze gewoon geen antwoord geven. Ja met illegale gebruikers van het luchtruim daar communiceer je toch niet mee !!
  Waarom nu toch die veranderingen vraagt iedereen zich af. We vlogen toch niemand in de weg, wij eerlijke heksen ?! Moet ons vlieg luchtruimte in bezit gaan komen van een of andere
  grote projectondernemer , die er een gigantisch open luchtvaartshow met allemaal vliegtuigen wil houden. Wij kunnen verder alleen maar bedenken ,dat ze het als een groot lucht industrieterrein willen gebruiken om illegaal afval ( wij dus ) te deponeren en te vernietigen. Dat doe je normaal met afval en wij zijn niets meer dan dat voor deze gemeente. Wij heksen moeten ons verenigen met als doel het veranderen van wethouder B. in een pad zodat hij geen onjuiste sprookjes kan vertellen. Met het bundelen van onze krachten zijn we machtig en maken we paddegehakt van ze en dat is niet KATS verkeerd. Bij de eerste volle maan zullen wij het oordeel over hen uitspreken en uitvoeren. WIJ ZULLEN HANDHAVEN TOT ER RECHT IS en wij nog lang en gelukkig kunnen leven in onze mooie gemeente Zuidplas.

  Reageren
 6. Juridische informatie op de site!

  Al op de juridische pagina gekeken? Klik op de knop ‘juridische zaken’ bovenaan de pagina!

  Reageren
 7. Anna Maria Koekoek

  Beste medeburgers en lotgenoten,
  Burgerlijke ongehoorzaamheid… kent U die uitdrukking???
  Nooit of te nimmer heb ik ooit het gevoel gehad dat we hier illigaal woonden, gewoon een beetje stout.
  Sinds 2001 wonen we hier, plezierig, vrij,…zo tussen dorp en stad in gelegen.
  Na enige jaren vol turbulentie hebben we beiden onze rust gevonden, qua werk en prive.
  Nu de politieke wind gedraaid is, staat ons leven op de tocht;
  Zodra we allemaal, afzonderlijk en / of gezamenlijk afgerekend worden op een rigide wijze, dan … tja pas dan, hebben we de poppen aan het dansen.
  Eer het zover is, aanschouw ik het oneerlijk strijdtoneel van de gevestigde orde…
  Ze handelen naar eer en geweten, zeggen ze, met de wet aan hun zijde, maar ik begrijp hun humor niet.
  Gesprekken worden gevoerd om ze inzicht te geven en om begrip te vragen…WORD WAKKER!

  Zou het werkelijk waar zijn dat de samenleving verhard?
  Persoonlijk heb ik nog nooit radicaal gestemd met verkiezingen, diep in mijn hart wil ik dat niet.
  Een mens word niet radicaal geboren, maar radicaal gemaakt.
  Mocht er iemand zijn die iets voor ons wilt betekenen , voor onze toekomst, nu dat nog kan?
  Respect en oprechte dank voor je getoonde moed.!
  In eerste instantie wilde ik alleen maar een schets maken van onze persoonlijke situatie, …
  HOU MOED..WORD WAKKER!!

  Reageren
 8. CDA, VVD & PVDA in Zutphen

  Pleidooi voor gedogen permanente bewoning Park Bronsbergen
  “Door bewoning te gedogen wordt niet alleen voor bewoners duidelijkheid geschapen; voor de gemeente Zutphen geldt hetzelfde. Nu nog is de gemeente jaarlijks maar liefst 100.000 euro kwijt aan handhavingskosten. Hissink: “Dat is in deze tijd van forse bezuinigingen onhoudbaar. Door bewoning te gedogen gaan deze kosten drastisch naar beneden.”

  Bekijk onderstaand volledig artikel
  artikel de Stentor

  Reageren
  1. admin Bericht auteur

   Omdat gemeente Zuidplas nu pas begint met handhaving is er sprake van een benodigd startkapitaal van een miljoen om de handhaving op te zetten. Hoe kunnen ze dit verantwoorden? En dan hebben we het nog niet over de 100 procedures die gaan starten. Dan spreek je al snel over weer twee miljoen! Onhoudbaar! Maar volgens gemeenteraad Zuidplas is dit gebudgeteerd. En daarvoor moet alles wijken!

   Reageren
 9. M.J. Weemhoff

  Het is jammer dat mensen hun macht niet aanwenden om leed te verzachten in de wereld,

  maar dat zij deze aanwenden om meer leed in de wereld te veroorzaken.

  De wet laat veel ruimte bestaan voor geweten, voor solidariteit en compassie, maar het is aan individuen hoe zij hier mee omgaan.

  Ik wens ieder liefde en wijsheid toe.

  Reageren
 10. Huub en Marianne Suiskens

  Hierbij protesteren wij tegen de huisuitzetting van de bewoners van het recreatiepark. In een land waar vrijheid bestaat om te wonen waar men wil is er geen enkele gegronde reden om dit park te onteigenen omdat er zeker andere mogelijkheden zijn die niet of onvoldoende zijn onderzocht. De samenleving heeft behoefte om mensen te laten wonen in een omgeving waar men zich gelukkig voelt en zeker waar de natuur een belangrijke rol speelt. In dit verstedelijk land heeft men niet het recht het woongenot van de bewoners van dit recreatiepark te ontnemen. Dat komt ook de samenleving ten goede, Dus een dringende oproep: Laat de bewoners hun onderkomen in het park behouden.

  Reageren
 11. Bewoner

  Het is ongelooflijk maar waar!

  Er zitten op onze parken mensen die met 25 graden binnen zitten en deuren en ramen gesloten en ook de gordijnen.
  Waar gaat dit na toe dat mensen zo bang worden van onze bestuurders in het gemeentehuis.
  Je zal ze toch met kop en staart uit dat gemeentehuis moeten zwiepen.
  En dan moet je die handhavers zien lopen. Ze zetten de auto op de camping ernaast, de helden.
  Als het regent zie je ze niet maar zodra de zon doorbreekt zeggen ze natuurlijk: ‘zullen we weer eens even over de parken gaan lopen, welke nemen we deze keer? Laten we het vissertje doen vandaag.
  Leuk daar joch die mensen zo bang te zien! Maar niet te lang he want ik moet nog met mijn zoontje naar de voetbaltraining, oke lachen man………….’
  Nee raadsleden het is hier inderdaad geen heksenjacht jullie hebben helemaal gelijk!

  Bah!

  Reageren
 12. Actiegroep Geen Stijl Zuidplas

  Andre Muller spreekt van Bestuurlijke arrogantie.
  We hadden geen zienswijze ingediend…..

  Bekijk zijn complete blog gepubliceerd op 27 mei 2013
  Bestuurlijke arrogantie

  Tja misschien waren we moe van het indienen van zienswijzen zonder echte reacties te krijgen?
  24 september 2012 een zienswijze ingediend op de Structuurvisie Zuidplas 2030
  11 februari 2013 een zienswijze ingediend op de Beleidsnota niet recreatief gebruik recreatieverblijven
  21 maart 2013 een zienswijze ingediend op het Rapport van de gemeente (VROM-Zuidplas) over inventarisatie dubbelbestemming.
  Op deze laatste zienswijze hebben we uberhaupt nog geen reactie……

  We hebben inderdaad van ons laten horen……

  Reageren
 13. Provincie Zuid Holland

  Reactie Directie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid Holland
  13 mei 2013

  Namens de heer Veldhuijzen (portefeuillehouder) deel ik u mede dat de handhavingsactie die de gemeente heeft ingezet een zaak is tussen de bewoners en de gemeente. Er is hier geen rol voor de provincie.

  Als u van mening bent dat de gemeente onterechte stappen neemt, dan raad ik u aan om gebruik te maken van de beschikbare rechtsmiddelen.

  Reageren
 14. D66 Tweede kamer

  Reactie namens D66 Tweede kamer
  13 mei 2013

  Het heeft weinig zin wanneer de Tweede Kamer zich met een dergelijke lokale kwestie bemoeit. De Tweede Kamer heeft in principe geen bevoegdheid om in de handhaving van een gemeente te treden.

  Na overleg met een juridisch medewerker adviseer ik u (eventueel samen met een groep mensen op het park) juridisch advies in te winnen. We kennen de casus niet precies dus het is lastig om er uitspraken over te doen. Een overheid kan besluiten om te handhaven, terwijl ze dat eerst niet deed. Punt van discussie is dan wel of de termijn waarop dit gebeurt redelijk is, of de sancties proportioneel zijn enzovoorts. Een jurist zal een goede inschatting kunnen maken van uw kansen.

  Ik wens u heel veel sterkte en wij hebben de lokale D66-fractie hiervan op de hoogte gebracht.

  Reageren
 15. Statenlid SP Zuid-Holland

  Reactie van Jerry Snellink, Statenlid SP
  13 mei 2013

  Hartelijk dank voor uw mail. Helaas kunnen wij niets aan deze situatie veranderen. We hebben de situatie in moordrecht al onder de aandacht gebracht van onze lokale fractie en onze Tweede Kamerfractie. Helaas werkt een politieke meerderheid in Zuidplas tegen.

  Reageren
 16. GroenLinks Tweede Kamerfractie

  De GroenLinks Tweede Kamerfractie volgt al geruime tijd met interesse de discussie welke is ontstaan over de bewoning van recreatiewoningen. Een aantal bewoners van recreatiewoningen hebben hun situatie aan ons toegelicht. Wij begrijpen dat de huidige situatie tot veel onzekerheid leidt.

  In 2010 is de discussie over de permanente bewoning van recreatiewoningen uitgebreider gevoerd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het doel van dit debat was om in ieder geval een oplossing te bieden voor mensen die hun recreatiewoning al voor 2003 bewoonden.

  Binnen de brede discussie over recreatiewoningen heeft GroenLinks het standpunt ingenomen, dat het onderscheid tussen een recreatiewoning en een woning voor permanente bewoning nuttig en noodzakelijk is. Bij recreatiewoningen gaat het dan om woningen die op plekken staan waar gemeenten om allerlei redenen geen permanente bewoning willen hebben. Het zijn plekken om te recreëren; om je gedurende een korte tijd op een andere plek te bevinden, in de natuur, op een plek waar je vakantie kunt houden.

  De huidige discussie laat echter zien dat mensen al geruime tijd voor langere tijd gebruik maken van de recreatiewoningen. Daarom is het van belang dat er aan deze mensen een oplossing wordt geboden. In elk specifiek geval zullen de argumenten echter steeds anders zijn. Daarom is het lastig voor GroenLinks om in te gaan op uw specifieke zaak, die een duidelijke eigen ontwikkeling kent. In 2010 zijn de gemeenten aangewezen als eerste gesprekspartner in deze discussie. Wij hopen dat u en uw gemeente de ruimte vinden om samen tot een oplossing te komen.

  Reageren
 17. Artikel Omroep Zuidplas

  De gemeente wil met individuele bewoners van de recreatieparken in Moordrecht in gesprek. Dat heeft wethouder Bosman zaterdag toegezegd in een uitzending van Omroep Zuidplas.

  Bekijk volledig artikel gepubliceerd op 20 mei 2013

  Artikel Omroep Zuidplas

  Reageren
 18. Artikel Omroep Zuidplas

  Het bestuur van de recreatieparken Poldertuin-’t Vissertje in Moordrecht heeft dinsdagavond 21 mei toch mogen inspreken tijdens een programma-commissie vergadering voor bestemmingsplannen.

  Zie volledig artikel gepubliceerd 23 mei 2013
  Artikel Omroep Zuidplas

  Reageren
 19. Discussie functieaanduiding Baarle-Nassau

  Het toestaan van dubbelbestemming (wonen plus recreëren) op bungalowpark L’Air Pur is geen gemakkelijke, maar wel een logische en duurzame oplossing.
  Volgens Hugo Priemus, emeritus-hoogleraar van de TU Delft is handhaven ‘niet te doen’. “Je moet steeds controleren: wordt hier gewoond of gerecreëerd? Daar kom je nooit uit.”

  Bekijk volledig artikel gepubliceerd op 29 november 2012
  Artikel BNDeStem

  Reageren
 20. D66 Tweede kamer

  Reactie van Lonneke Willems, D66 Tweede Kamerfractie
  24 april 2013

  Namens Kees Verhoeven hartelijk dank voor uw bericht over recreatiewoningen binnen de gemeente Zuidplas. Ik begrijp uw zorg omtrent het onderwerp recreatiewoningen.

  Binnenkort zal in de Tweede Kamer hierover een debat plaatsvinden. Inhoudelijke tips en informatie die ons kunnen helpen bij onze standpuntbepaling zijn dan ook zeker welkom. Ik heb uw bericht doorgestuurd naar de beleidsmedewerker die dit onderwerp in portefeuille heeft. Zij zal dit ook bespreken met Kees Verhoeven. Mochten er nog verdere vragen zijn naar aanleiding van uw bericht zal zij zeker contact met u opnemen.

  Daarnaast raad ik u aan ook contact op te nemen met uw gemeente. Wellicht heeft u dit al gedaan, maar zij zijn meer op de hoogte van de specifieke omstandigheden in uw omgeving en kunnen u mogelijk nog gerichtere hulp bieden.

  Reageren
 21. Anna maria Koekoek

  Het groene hart

  Jaren geleden
  groen als gras
  kwam ik hier
  voor de grond-
  onteigeningen
  boerderijtjes
  zo authentiek
  zo landelijk
  als alles was
  nu…alles
  weer anders
  is geworden
  langzaamaan
  verbleekt het
  landschap
  zo eigen…
  zo teer

  de tand des tijds
  maalt verder…
  eist zijn tol
  het grijze hart…
  wat straks nog rest
  is uiteindelijk
  waarmee wij het
  moeten doen
  het groene hart
  heeft zijn beste tijd
  gehad
  de wegen
  die nu gelegd worden
  zijn allang de mijne niet meer
  mijn hart doet zeer

  Reageren
 22. Bewoner 't Vissertje

  Mijn man en ik zijn gedoogden op Recreatiepark De Poldertuin/het Vissertje in de Gemeente Zuidplas voorheen Moordrecht.

  Wij wonen hier al sinds de tachtiger jaren.

  Wat er nu gebeurt, is zeer betreurenswaardig.

  Het lijkt gewoon op een soort van etnische zuiveringsactie zoals je die wel ziet op tv.

  Alsof de bewoners zeer ongewenste minderwaardige mensen zijn.

  De bewoners worden nu niet afgevoerd maar met boetes van 20.000 euro per jaar komt het op hetzelfde neer.

  Er wordt gezegd dat het niet de bedoeling is om de mensen financieel te ruineren maar daar draait het wel degelijk op uit.

  De minister heeft een paar jaar geleden helaas gezegd dat de Gemeenten zelf mochten bepalen of ze gedoogden of niet. Nu is het dus zo dat in Nederland een persoon in de ene gemeente wel en in de andere niet in zijn eigen recreatie woning permanent mag wonen.

  Mijns inziens heeft de RaboBank, die hypotheken is gaan verstrekken, een hele grote fout gemaakt en daar de Gemeente Moordrecht hiervan op de hoogte was, zijn zij mede verantwoordelijk voor het feit dat er nu zoveel mensen voor heel hoge hypotheeklasten zitten en geen kant op kunnen als ze hier niet mogen blijven wonen maar wel moeten doorbetalen.

  Verkoop is geen optie met de totale ingestorte (recreatie)woningmarkt.

  De meeste mensen die nu op straat komen te staan zouden zonder hypotheek nooit een dergelijk huisje hebben kunnen kopen.

  De bank heeft een zorgplicht naar zijn cliënten en ik begrijp het als u nu denkt dat dit uw probleem niet is.

  Echter, zoals eerder gezegd, aangezien de gemeente hiervan op de hoogte was, zijn zij volgens mij zeker mede verantwoordelijk en mag je toch verwachten dat ze een menselijk beleid voeren.

  Ik vind het ongehoord dat, naar ik begrepen heb, de bankdirecteur wel de hypotheken heeft verstrekt en daarmee de zakken van de bank vult en niet te vergeten daarmee ook zijn eigen zakken en vervolgens tegen permanent wonen stemt.

  Nu zijn ze gestopt met het verstrekken van hypotheken. Ja, nu wel.

  Daar zijn gewoon geen woorden voor.

  We hebben allemaal kunnen zien wat wanbeleid van een Gemeente voor wanhoop kan veroorzaken bij mensen. Ik denk aan die meneer in Limburg die naast een zigeunerkamp woonde en al jaren geterroriseerd werd en zijn door hem geplaatste hek, dat hem moest beschermen, met veel politie inzet werd verwijderd.

  Helemaal doorgeslagen ging hij die mensen te lijf met brandende fakkels.

  Zulke taferelen willen we toch zeker niet in de Zuidplas?

  De bewoners worden echt ziek van de zorgen om wat hen boven het hoofd hangt.

  Alstublieft, denk hier nog eens heel goed over na.

  Ik wens u veel wijsheid toe.

  Reageren
 23. Maddy

  Het nu strikt doorvoeren van het beleid zal zeker leiden tot extreme persoonlijke excessen, namelijk persoonlijke faillissementen uitmondend in schuldsanering en schuldhulpverlening! En dat voor voornamelijk hardwerkende Nederlanders die nu netjes hun belasting en hypotheek op tijd betalen.

  Uitgaande van een modaal inkomen zal het duidelijk zijn dat niemand zich dubbele lasten kan veroorloven, geen boete van 20.000,– direct opeisbaar en dan ook nog eens hoge advocaatkosten. Iedereen kan dat rekensommetje maken, meer dan 100 gezinnen zakken in een uitzichtloze financiele situatie, zonder enig toekomstperspectief. Als u wilt kan ik u diverse situaties voorrekenen. Uiteindelijk zullen veel gezinnen in de armoede terechtkomen.

  In overweging nemende dat Nederland zich in een economische crisis bevindt, de huizenmarkt op slot zit en er nu al 1 miljoen hypotheken onder water staan, is het absoluut ongelofelijk dat een gemeente burgers nu zo hard aanpakt. Een gemeente nota bene die aangeeft “burgers voor regels”, maar burgers behandeld als een nummer, als het beleid maar gevolgd wordt. Zonder rekening te houden met de tijd waarin wij leven.

  Hoe kunt u zich niet ons leed aantrekken? Waarom geeft u ons niet meer tijd, waarom willens en weten meer dan 100 gezinnen nu naar de financiele slachtbank slepen? Waarom kan er niet even gewacht worden tot de huizenmarkt weer aantrekt? Waarom niet wachten tot de financieel economische crisis minder is? Waarom nu geen medeleven en barmhartigheid voor uw eigen burgers om te voorkomen dat ze er aan onderdoor gaan?

  Reageren
 24. Maddy

  Van U als burgemeester had ik toch echt een meer inhoudelijk antwoord verwacht! Ik heb U de realiteit geschetst en gevraagd om een gesprek met vertegenwoordigers van De gemeente. Tevens heb ik U een aantal vragen gesteld, waarop U geen antwoord geeft.

  Ik zal U nogmaals uitleggen waarom niemand van ons kan voldoen aan het Gemeentelijk Beleid, en dus persoonlijk failliet zal gaan

  1. de huizenmarkt is landelijk totaal ingestort, die voor recreatiewoningen nog meer, wij kunnen dus niets verkopen

  2. makelaars in de regio willen onze huizen niet verkopen omdat er geen markt voor is

  3. de bank wil dat de hypotheek betaald wordt en dwingt eventueel tot verhuur aan seizoenarbeiders, 5 of 6 per huis

  4. niemand kan in deze tijden van crisis 20.000 euro boete en dubbele lasten betalen

  Laat u het bovenstaande eens op u inwerken en u begrijpt dat dit de realiteit is waar u en ik mee te maken hebben. Dat is dan ook de reden dat ik u rechtstreeks per e-mail heb durven benaderen. U en Uw College en de GemeenteRaad stellen toch “burgers voor regels”. Zou dan de geschetste realiteit niet aanleiding kunnen zijn voor een gesprek met belanghebbenden en Uw College?

  Uit mijn volharding moge duidelijk zijn dat wij wanhopig zijn en hopen dat U Uw hand over uw hart strijkt en met ons wil praten over een humanitaire oplossing in deze tijd van crisis.

  Reageren
 25. Bewoner De Poldertuin

  Op de recreatieparken de Poldertuin/’t Vissertje in Moordrecht dreigen tientallen ouderen, alleenstaanden, stellen en gezinnen met kinderen op straat te belanden. Al jaren wonen deze mensen met veel plezier op deze parken zonder een probleem te vormen voor wie dan ook. Iedereen in Moordrecht profiteert van deze parken,want de bewoners doen hun boodschappen in het dorp,zitten in het verenigingsleven en hun kinderen zitten er op school. De gemeente ontvangt naast de OZB-belasting,die vergelijkbaar is met andere woningen in de gemeente Zuidplas,zelfs een forensenbelastng. De voormalige gemeente Moordrecht heeft,op enkele uitzonderingen na,dit altijd oogluikend toegestaan en er zo voor gezorgd dat beide parken voor het grootste deel permanent worden bewoond in “recreatiewoningen” die de afgelopen jaren voor veel geld zijn aangekocht en vaak ook nog eens voor veel geld zijn verbouwd om voor permanente bewoning geschikt te maken. Er is een aantal jaren geleden zelfs een tijdje sprake van geweest dat de gemeente Moordrecht permanente bewoning zou gaan legaliseren.
  Nu de gemeente Moordrecht is opgegaan in de gemeente Zuidplas wordt er ineens een volstrekt andere koers gevaren en wordt het permanent wonen op beide parken serieus aangepakt. Gevolg is dat bewoners nu onder last van een dwangsom van 20.000 euro per overtreding elders een woning moeten gaan kopen of huren.Er is geen bank die hier aan meewerkt! Hier wordt een termijn van 6 maanden voor gegeven. Dit is voor vrijwel niemand financieel op te brengen. Door de gestegen huizenprijzen op de parken en navenant hoge hypotheken zitten mensen nu met een onverkoopbare “recreatiewoning”. Wie koopt er in deze tijd voor veel geld een recreatiewoning in de wetenschap dat je er ook niet mag wonen? Makelaars willen de huizen op deze parken ook niet meer in de verkoop zetten.Wanneer en hoe vaak je wel in deze woning mag verblijven is ook voor iedereen onduidelijk,zelfs ambtenaren kunnen hier geen antwoord op geven.
  De gemeente Zuidplas gaat volledig voorbij aan het menselijke aspect dat met handhaving is gemoeid en snijdt zichzelf financieel ook behoorlijk in de vingers. Het handhaven kost de gemeente veel geld (985.000 euro per jaar !!) door het inzetten van handhavingsambtenaren,waardevermindering van huizen hetgeen tot lagere OZB inkomsten voor de gemeente leidt,minder inkomsten voor de middenstand. Daarnaast zal er leegstand op beide parken ontstaan hetgeen zal leiden tot verpaupering en wellicht “illegale” bewoning door anderen waar niemand meer grip op heeft, omdat er een groot stuk sociale controle op de parken is weggevallen.
  Al met al een zeer slechte zaak,die geheel onnodig is en geen enkele winnaar kent,behalve dan een enkele bestuurder die spierballen heeft laten zien! De parken hebben de gemeente tot nu toe nooit iets gekost,daar de vereniging van eigenaren er een goed financieel beleid op nahoudt dat er op gericht is om beide parken goed te laten functioneren en er goed uit te laten zien. Handhaving gaat de gemeente Zuidplas veel geld kosten. Geld dat wellicht beter besteed kan worden aan echt urgente zaken en zaken waar iedereen in de gemeente van kan profiteren,zoals zwemaden,bibliotheken,infrastructuur e.d.,waar nu door de gemeente Zuidplas flink op bezuinigd wordt.
  In deze tijd waarin het velen niet echt voor de wind gaat getuigt het van onmenselijk bestuur om mensen die hun leven redelijk op orde hebben en middels hun banen een bijdrage leveren aan de N.V.Nederland nu in een persoonlijk faillisement te gaan storten en binnenkort op het lijstje komen die de N.V.Nederland alleen maar geld gaan kosten. Het begin is er al : veel bewoners slapen niet of nauwelijks meer,melden zich ziek of overspannen bij hun werkgever en komen met regelmaat met geestelijke en lichamelijke klachten n.a.v. deze hele toestand bij hun huisarts.
  De beste oplossing voor iedereen,bewoners en gemeente Zuidplas,zou dubbelbestemming zijn. Hier hoeven verder geen gekke constructies bedacht te worden. Het leidt misschien tot enig gezichtsverlies voor een enkele bestuurder maar een goed bestuurder moet toch ook kunnen toegeven dat zaken soms ook anders hadden gekund. Het gaat hier niet om een handjevol lastschoppers maar om een complete woonwijk met zo’n 400 normale burgers.
  U HEEFT GEEN IDEE WAT DIT STRENGE HANDHAVEN VOOR GEVOLGEN HEEFT !

  Ik hoop werkelijk dat u en uw medebestuurders de discussie over het handhaven weer willen oppakken. Breng eens een bezoek aan onze parken en u zult zien dat wij normale mensen in een andere dan de standaard-omgeving zijn. Zelf woon ik op de Poldertuin en bij deze nodig ik u uit om met medebestuurders eens een kop koffie te komen drinken en het gesprek aan te gaan. Een bestuurder dient toch te weten welke gevolgen genomen besluiten kunnen hebben?

  Reageren
 26. Francina

  Speciaal gericht aan de CDA in gemeente Zuidplas

  Wij zijn verheugd te lezen hoe CDA oplossingsgericht heeft gedacht in de problematiek van recreatiepark Diekendaal. Wij hopen van harte dat ook u een dergelijke Christelijke oplossing als uw collega’s in gemeente Gennep na zult streven. Wij zijn niet als recreanten komen wonen. Nu vraagt gemeente Zuidplas dat we gedwongen recreant worden.

  Uw inwoners van De poldertuin en ’t Vissertje kunnen zich dat niet veroorloven.

  Gezien het rapport van professor Dr. Voogd is de groeimarkt voor recreatie nihil. Nu stelt de gemeenteraad ons voor een onmogelijke opgave. Een recreatiewoning verkopen in een onmogelijke markt. Onmogelijk en onbetaalbaar betekent dat dit prachtige park zal verloederen. U hoopt toch ook dat uw huidige beleid gemeente Zuidplas vooruit helpt.

  CDA vertrouwt erop dat het proces van handhaving niet tot extreme persoonlijke excessen zal leiden. Echter als kinderen van 12, geboren en getogen op het recreatiepark nu wegmoeten is dat toch een exces? In ieder geval bewijs dat handhaving niet tot heel weinig heeft plaats gevonden door gemeente Moordrecht. Veel gemeenten geven bewoners in ieder geval meer tijd. Gemeente Gennep besloot in 2010 dat in 2015 permanente bewoning gehandhaafd zal worden. Waarom besluit gemeente Zuidplas in 2012 voor rigide handhaven en geeft de bewoners slechts 6 maanden? Het beleid was niet duidelijk en is nog steeds niet duidelijk. Bijgaand document geeft daar meer inzicht in.

  De reactie van een twaalfjarige jongeman heeft ons tot tranen geroerd:

  “ Het kan toch niet! Zoveel gezinnen uit hun huis zetten! Burgemeester Kats heeft zelf toegegeven dat de gemeente Moordrecht het permanent wonen heeft toegestaan. Zelfs de koning staat achter ons en de 40.000 andere mensen met de woorden ik sta achter de mensen die ……en die onzeker zijn van hun huis en ook gezinnen met kinderen van 3/4 of soms nog jonger. Voor die kinderen is het erg verwarrend om te verhuizen en de ouders willen een warm en goed huis en verhuizen maakt dat heel moeilijk en kunnen ook geen heel goed huis meer permitteren of geen en dan moeten ze heel krap wonen bij hun ouders of bij vrienden. Dat wil toch niemand! Ook gezinnen met kinderen die ouder zijn begrijpen het niet. Zoals je op tv west zag, een moeder die vertelde over haar zoon die vroeg “waar moet ik dan wonen?”. Wat moet je dan zeggen als moeder of vader met kinderen is antikraak ook geen optie. Ik woon hier al mijn hele leven 12 jaar dus en ik wil hier niet weg. Ik voel mij hier in dit park in dit huis het meeste thuis. Als ik van mijn vader naar huis ga zeg ik dan ook “ik ga naar huis”. Wil je mij, mijn gezin en de andere gezinnen alstublieft steunen. Alvast bedankt.”

  Reageren
 27. Artikel Hart van Holland

  Hart van Holland
  27 mei 2013

  Ze zaten tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Plannen op 21 mei als een rood geklede eenheid op de publieke tribune. Ruim dertig permanente bewoners van recreatieparken de Poldertuin en ’t Vissertje in Moordrecht zijn gestart met actievoeren tegen de handhavingen die de gemeente momenteel tegen hen uitvoert. Tegen het gebruik in kreeg hun voorzitter bij de commissie toch het woord.

  Bekijk het volledige artikel gepubliceerd op 27 mei 2013:
  http://www.hvhonline.nl/pages//posts/bewoners-recreatieparken-doen-van-zich-spreken-40205.php

  Reageren
 28. Sjaak

  Loesje; Bedankt voor je uitleg over het bestemmingsplan. Ik stel voor om 3 maanden aaneengesloten te wonen, dan een weekend naar Centerparcs (dat zijn pas leuke recreatiewoningen) en weer 3 maanden enz.

  Gemeente; Tot ziens bij de rechter!

  Reageren
 29. Loesje

  Nu blijkt dat wij volgens het vigerende Bestemmingplan in onze recreatiewoning 365 dagen per jaar mogen recreëren en zelfs 3 maanden aaneengesloten mogen wonen vraag ik mij af wat de gemeente denkt te kunnen bewijzen met hun hinderlijke visuele controles. Ik verzoek de gemeente dan ook met klem om onmiddelijk met deze onzinnige bezigheid te stoppen zodat er vanaf nu geen gemeente-griezels met zwarte hoeden bij bewoners/eigenaren naar binnen staan te gluren. Het is dat wij de “heren” inmiddels kennen, anders zou je toch zo 112 bellen met zo’n griezel voor je deur!

  Reageren
 30. Patersveven in Wernhout

  Aangezien ik in het verleden zelf BOA (= Bijzonder OpsporingsAmbtenaar) ben geweest en uit die tijd nog wel weet wat mijn bevoegdheden waren, heb ik toch nog de wetboeken nageslagen of er wijzigingen zijn aangebracht in bevoegdheden e.d.

  Tevens heb ik nagekeken welke bevoegdheden een toezichthouder precies heeft.

  De kans dat u een BOA aan de deur krijgt is klein. Deze mensen worden pas op pad gestuurd als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een strafbaar feit.

  U zult dus te maken krijgen met een toezichthouder.

  Ik zal u eerst verklaren wat een toezichthouder zou kunnen constateren.

  In ieder geval nooit een strafbaar feit.

  De toezichthouder controleert of de wetten, regels en bepalingen worden nageleefd, in dit geval de regels en bepalingen van het vigerende bestemmingsplan.

  Hij controleert op basis van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) en in dat kader zou een toezichthouder alleen een overtreding kunnen constateren maar nooit een strafbaar feit.

  Op grond van het vigerende bestemmingsplan mag u hier verblijven, recreëren en zelfs gedurende 3 maanden aaneengesloten wonen.

  Het enige dat de toezichthouder dus kan constateren is dat u op het moment van controle in de woning aanwezig bent.

  Moet u hem binnen laten? NEEN !!!

  U hoeft een toezichthouder niet binnen te laten.

  Hij mag zich toegang verschaffen tot uw terrein en ik zou hem dat ook niet beletten.

  Mocht hij bij u naar binnen willen dan kunt u dat weigeren.

  Als hij ervan overtuigd is dat er binnen bewijs is van een (ernstige) overtreding dan zal hij via de politie en officier van justitie een huiszoekingsbevel moeten zien te krijgen en vervolgens samen met de politie naar uw woning moeten komen en dan pas moet u de heren binnen laten.

  Advies:

  Sta de toezichthouder netjes te woord en controleer zijn legitimatie.
  Doe dat grondig want sommige toezichthouders laten hun legitimatie slechts zeer vluchtig zien.
  (redactie: Op de juridische pagina is de bijlage geplaatst van deze bijdrage waarin aangegeven wordt waar u op moet letten en wat u moet doen en kunt laten.)

  Reageren
 31. Waarom Functieaanduiding? Daarom!

  Het uitvoeren van een handhavingsbeleid kost veel geld, is in veel gevallen moeilijk en loopt
  door tot in de verre toekomst (steeds moet bijgehouden worden of er een woning
  teruggevloeid is naar de recreatiemarkt).
  Ook het legaliseren van recreatieparken is in veel gevallen kostbaar en heeft soms voor een
  gemeente nadelige gevolgen (bouwcontingent).
  De laatste paar jaar duikt er steeds vaker een alternatief op, waar momenteel steeds meer
  gemeenten belangstelling voor hebben.
  Dit alternatief is de zgn. dubbelbestemming oftewel functieaanduiding van recreatiewoningen.
  Bij dubbelbestemming blijven recreatiewoningen ook recreatiewoningen met de beperkingen
  van dien, maar de eigenaar mag kiezen of hij daar wil wonen of recreatief verblijven.
  Dit kan worden geregeld via een functieaanduiding in het bestemmingsplan.
  Dubbelbestemming is een ideale constructie voor gemeenten waar weinig recreatieve vraag is,
  die niet willen c.q. kunnen legaliseren maar niet enthousiast zijn om te handhaven , mede door
  de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

  VOORDELEN FUNCTIEAANDUIDING VOOR EEN GEMEENTE:

  Eenvoudig te realiseren d.m.v. een wijziging in het bestemmingsplan (functietoevoeging)
  Geen Provinciale goedkeuring nodig
  Geen invloed op bouwcontingent , het blijven recreatiewoningen die niet meetellen in de
  woningvoorraad
  Optie om dit per park toe te passen, dus als een gemeente voor een bepaald park wel
  recreatieve mogelijkheden ziet, kan ze dat park er buiten laten vallen
  Geen handhaving nodig , handhaving kost veel geld, nu en in de verre toekomst
  Parken worden aantrekkelijk voor specifiek doelgroepen, zoals jongeren (goedkopere
  segment) en (vermogende) ouderen (duurdere segment)
  Gaat verpaupering, ongeregistreerde bewoning en ongewenste verhuur tegen
  Gaat krimp tegen en ondersteunt de lokale economie
  Een huis waar het hele jaar mensen in wonen brengt meer op dan een huis waar af en toe
  iemand verblijft (mensen doen inkopen bij de plaatselijke middenstand)
  Brengt geen infrastructurele kosten me, alles blijft in eigen beheer
  Parken kunnen meebetalen aan de kosten die wijziging naar dubbelbestemming met zich
  meebrengt

  Reageren
 32. Lucienne

  Gemeenteraad van Gennep heeft laten zien dat zij een voorbeeld voor de rest van Nederland wil zijn door niet alleen de mensen allemaal een pgb te geven mbt tot permanente bewoning recreatiewoningen, maar ook de functieaanduiding wil gaan toepassen om voor altijd van alle problematiek af te zijn. HEEL NEDERLAND KAN HIER EEN VOORBEELD AAN NEMEN!!!!!!!

  En hier alvast een kort stukje in de Gelderlander, er volgt nog een groots interview. Zojuist een kort interview met radio L1 gehad en om 9 uur komen ze nog tv opname maken

  Diekendalers mogen blijven

  Gemeenteraad akkoord: honderd bewoners Diekendaal Heijen hoeven recreatiewoningen niet uit.

  HEIJEN – De kogel is door de kerk: zo’n honderd bewoners van recreatiepark Diekendaal mogen tot hun dood in hun huizen blijven wonen. Pas dan moeten de huizen weer in gebruik genomen worden als recreatiewoning.

  De gemeenteraad van Gennep schaarde zich achter een motie van het CDA voor uitbreiding van het gedoogbeleid op het park. Maandagavond werd nog wel even gestoeid over de peildatum, maar uiteindelijk werd besloten om die op april 2012 te stellen. Wie voor die tijd al op Diekendaal woonde, krijgt een persoonsgebonden ontheffing. Dat betekent dat het permanent wonen op Diekendaal voor hen wordt gedoogd. Als ze vertrekken of overlijden, vervalt in principe dit recht.

  Of er moet alsnog worden besloten dat permanente bewoning ook in de toekomst wordt toegestaan. Daarvoor lijken steeds meer Gennepse politici te porren, zo bleek maandagavond. „Wij willen helemaal van handhaving af”, stelde D66-voorman Paul Wessels. Op voorstel van de PvdA en met steun van ook de VVD komt er een werkgroep die permanente bewoning ook voor de verdere toekomst mogelijk moet maken.

  Reageren
 33. Bezorgde Moeder

  Ons kind is hier geboren en groeit op met andere kinderen die hier wonen. Ze zijn vrienden met elkaar, voelen zich hier thuis en veilig. Nu moeten ze van de gemeente weg. Hun ouders hebben hierdoor financiele problemen en zitten met hun handen in het haar. Het kind moet van school en raakt al zijn vriendjes kwijt. Moeder: “Lieverd, we mogen hier niet meer wonen van de gemeente, we moeten weg. We gaan het huis te koop zetten en zoeken naar wat anders”. Ons kind snapt er niets van “Waarom is de gemeente zo gemeen ? Ik wil niet weg, ik wil hier blijven”. De vertrouwde omgeving valt volledig weg met alle emotionele gevolgen van dien voor het kind (andere school – hoe pakt het daar uit ? nieuw beleid, andere kinderen, op de huidige school gaat het juist goed, ander huis andere buurt. Hun hele wereldje wordt ongewild op de kop gezet – is dit wat de gemeente wil ? Gezinnen in het nauw drijven ? Kinderen een dauw geven ????). Ons kind durft de deur niet eens meer open te doen. Bang dat die mannen met zwarte jassen voor de deur staan die hun ouders overstuur maakt.

  Een zeer bezorgde moeder……

  Reageren
 34. Bewoner

  Ja, ik beken schuld ik ben verliefd.

  Tja, daar stond ik dan in 1998, 28 jaar een zoon van 5 einde relatie en geen eigen huis na het beëindigen van mijn relatie. Gelukkig wel een vaste baan, echter geen hoog salaris en de morele plicht om de moeder van mijn zoon tegemoet te komen in de kosten van ons kind. Dit verkleinde de mogelijkheden voor een leuk eigen huis in de omgeving. Een collega die ook gescheiden was, woonde op het vissertje in een caravan en liet mij het park zien. Het klopte opeens allemaal. Ik kon een caravan kopen voor mij en mijn zoon, die om het weekend bij mij logeerden . Met een mooie tuin waarin mijn zoontje kon spelen zoals jongens van die leeftijd horen te doen vissen, kikkervisjes vangen en samen met zijn vader fikkie stoken. Ook voor mijn kleine roedel was er een thuis.

  Spelend met mijn zoontje in de tuin van mijn nieuw thuis in een heerlijk zomerzonnetje sloeg het virus toe. Ik werd verliefd op mijn plek en op dit park zoals de meeste bewoners, die ook last hebben van dit virus. Verliefd op de plek waar je woont.

  De enthousiaste beheerder zei m.b.t. het permanent bewonen dat het zo goed als geregeld was met de gemeente Moordrecht. Dat waren nog eens perspectieven. Tijdens mijn bezoek bij de gemeente Gouda werd mij medegedeeld wanneer men meer dan 6 maanden verbleef moest men zich daar inschrijven in het GBA. Met nieuw opgedane kennis van de gemeente Gouda, heb ik mij in de gemeente Moordrecht in laten inschrijven en verder niets meer vernomen. Echter na een maand of 3 een brief met een dwangsom van de gemeente Moordrecht. Dus op naar de gemeente Moordrecht waar mij letterlijk werd verteld: “Zolang u ergens anders staat ingeschreven, heeft u van ons niets te vrezen.” Dit bleek ook 14 jaar zo te zijn. In deze periode is de liefde alleen maar inniger geworden.

  In 2000 mijn huidige partner ontmoet en samen een huisje op de Poldertuin gekocht. Hypotheek was eenvoudig te verkrijgen met een Nationale hypotheek garantie. Ook in de landelijke politiek waren de tekenen gunstig. Er zou in ieder geval een peildatum van oktober 2003 als advies worden gegeven aan alle gemeenten. De enthousiaste beheerder van de parken bleef maar herhalen dat het met de gemeente Moordrecht een kwestie van tijd was dat het rond zou komen. Dat zou fantastisch zijn, dan konden wij onze droom verwezenlijken, namelijk een eigen huis bouwen op ons huidige perceel. Met vloerverwarming zodat we nooit meer koude voeten zouden hebben in de winter.

  Wij wonen in een prachtige wijk van de gemeente Zuidplas en ook de goedkoopste voor de gemeente. Namelijk zoals al eerder vermeld is de vereniging volledig zelfstandig op het gebied van alle infrastructuur en onderhoud. Sterker nog wij zijn een verdien wijk voor de gemeente die de taxatie van de woningen van het park m.b.t. OZB hoog heeft laten aanslaan. De taxaties voor de huizen in de huidige situatie zijn volgens experts nu nog maar de helft dan waar de gemeente ons voor aanslaat. Daarnaast betalen wij trouw alle belastingen die de gemeente Zuidplas van ons verlangt. Dit willen wij ook vooral ook zelf blijven doen.

  De Poldertuin en ’t Vissertje is een unieke typische Hollandse wijk waar het goed wonen is. De mensen helpen elkaar en zorgen voor hun eigen gemeenschap. Zowel de demografische opbouw als inkomensverdeling is zeer gevarieerd. Normaliter is het voor stedenbouwkundige bijna onmogelijk om dit soort bevolkingssamenstellingen in een nieuwe wijk te bewerkstelligen. Op onze parken is dit op natuurlijk wijze ontstaan.

  Begrijp mij goed
  Ik beken schuld, ik heb daar 15 jaar gewoond in strijd met de wet, maar wanneer de liefde toeslaat houden wetten dat niet tegen.

  Het huidige beleid van de gemeente zal voor bijna de helft van de bewoners een financieel drama betekenen. Deze mensen zijn geen criminelen, die uit geldelijk gewin deze overtreding hebben begaan. Zij zijn alleen maar verliefd geworden op de plek waar de meesten al meer dan 10 jaar wonen. Echter dit beleid zal de gemeente ook alleen maar meer geld gaan kosten, denk aan het handhaven, bezwaarschriften die nu alle bewoners op alle belastingen zullen gaan schrijven. Daarnaast zullen wij alle democratische middelen gaan gebruiken om de gemeente te laten begrijpen, dat onze liefde onvoorwaardelijk is. Wij kunnen niet anders en zullen vechten tot het bittere eind. Aan het einde van de rit zullen er alleen maar verliezers zijn. Wij maar ook de gemeente zal een flinke financiële veer moeten gaan laten, dit terwijl er een oplossing ligt die alleen maar winnaars opleveren namelijk functieaanduiding.

  Daarom vraag ik nogmaals aan dit college van B&W en deze gemeenteraad de politieke moed op te brengen over hun schaduw heen te stappen. Om te voorkomen dat het uit loopt op een financieel debacle voor ons en de gemeente. Om in de naam der liefde deze bewoners van de gemeente Zuidplas ook als echte Zuidplassers welkom te heten in deze prachtige gemeente.

  Reageren
  1. Mario Davis

   Heel goed verhaal.

   De beheerder die jarenlang heeft verkondigd om ,vooral te kunnen verkopen, roept nu ver weg verstopt in Groningen waarschijnlijk nog steeds dat het allemaal wel goed komt met de permanente bewoning.
   Door zijn “positieve” verhaal m.b.t. permanente bewoning zijn heel veel bewoners verkeerd geïnformeerd en hebben daardoor de bekende kat in de zak gekocht. Deze beheerder had toentertijd door zijn toenmalige werkgever, het bestuur van de vereniging op zijn vingers getikt moeten worden voor zijn onjuiste informatie. Het is namelijk nimmer een kwestie van tijd geweest dat permanente bewoning zal worden toegestaan.

   Reageren
 35. Leon

  Ik heb er niet zoveel mee te maken, denk ik dan toch. Maar het is de tweede keer dat ik gemeente Zuidplas betrap op een uitrookbeleid. Als eerste de tuinders en bewoners in de ‘zuidplaspolder’, voor het gemak zal ik zeggen ‘aan en rond de Zuidelijke dwarsweg’.
  Daar was een Wet Voorkeursrecht toegepast, zodat de gemeente af kon dwingen om voor een appel en een ei (ca. 36 euro/m2 ! was hun ‘goede bod’) de grond te bemachtigen. De bewoners en bedrijven mochten he-le-maal niks meer, zelfs geen vrijstaande brievenbus verplaatsen. Dus zeker niet uitbreiden, moderniseren evenzo. Ofwel, op een gegeven moment heb je meer bedrijfskosten dan baten, en dan mag je aan iedereen verkopen, zolang het de grondbank/gemeente maar is, en die bepaald de prijs.
  Hier gebeurt hetzelfde. In de zuiplaspolder moesten huizen komen, bestemmingsplan goedgekeurd maar gelukkig door raad van state onderuitgehaald. Ik denk dat de gemeente hardleers is. Want hier hebben ze erg veel belastingcenten vergooid, en uiteindelijk doen ze dat nu met de recreatiewoningen wéér. Welke gekozen bestuurder wil hier zo graag in de geschiedenisboeken komen? Want, realiseer wel, er zijn gekozen bestuurders die nogal eens niet met geld om kunnen gaan (bedoeld is: gediplomeerd econoom o.i.d. ) en die hier ineens ‘legaal’ alles over de balk mogen smijten. Het zou goed zijn, dat als er aan het licht komt dat aan het Oosteinde een industrieterrein komen moet voor werkgelegenheid voor de bewoners van Westergouwe, dat de bestuurlijke daar hoofdelijk voor aansprakelijk worden gesteld.

  Want ik durf te beweren, dat ondeskundigheid al veel belastinggeld heeft gekost, zonder dat het iets opleverde.

  Als voorbeeld: De verantwoordelijken vonden het goed, een positief saldo van 800.000 euro voor de zuidplaspolder. En ‘bestuurders’ hard roepen dat er éérst wegen zouden komen, zonder dat de roepers ook maar één cent te makken hadden. Ik zie de advocate van Heymans nog schamper reageren op dhr Hazlebach. En niet alleen op hem. Gelukkkig hadden toen de grote investeerders/aannemers geen ineteresse meer in het hele zuidplas-plan. 800.000 euro. Over wanbeleid gesproken….. de meest simpele boer weet nog dat dat een totaal onzinnig gegeven is.

  Nee, Zuidplas is een toonbeeld van zoals het niet moet. En vroeg of laat komt dat uit, en hangen er vele staarten tussen de benen, of geeft men de schuld aan een ander. En praten de ‘verantwoordelijken’ over iets anders.

  En weer op onze kosten. Want in een écht bedrijf moet je daar wel eerst een investeringsaanvraag voor doen. Waarom hier niet? Vind de kiezer het goed, dat er zomaar voor iets waar de burger totaal geen winst aan heeft, dat hij wel mag betalen. Voor elk miljoen weggegooid, mag de burger 25 euro aftikken. Bent U deel van een gezin met 5 personen? Da’s dan 125 euro. Komt er belastingverhoging, en die komt, dan weet U al één put.

  Burgers van Zuidplas, de burgemeester komt om minstens 25 euro vragen, om die door de versnipperaar te gooien. Oh nee, die zijn al door die versnipperaar, het was toch maar uw geld, sorry.

  Bid en werk. Nuttig werk, dat echter wel.

  Groet, Leon

  Reageren
  1. Jan-Willem

   Leon, heel goed stuk! Dit is precies het probleem wat je hier aan de kaak stelt. het over de balk gooien van gemeenschapsgeld waar de burger helemaal niet om gevraagd heeft, maar wel aan moet meebetalen.
   Het huidige beleid van de gemeente van handhaven tegen permanente bewoning kost erg veel geld en levert uiteindelijk niets op, behalve een hoop frustratie. Het zou de gemeente sieren om nu eens een keer het goede voorbeeld te geven en blijk te geven van een doordacht plan wat de samenleving ook nog eens iets oplevert i.p.v. kortzichtig regeltjes handhaven en niet de concequenties goed bestudeerd te hebben. Voor alle bewoners van de parken: actie voeren blijft nodig!

   Reageren
 36. Bewoner

  Speciaal voor de wethouders die morgen weer netjes tegenover hun pastoor plaatsnemen.

  De Tien Geboden

  (1) “U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij”. Dit gebod is tegen het vereren van andere goden dan de ene ware God. Alle andere goden zijn valse goden.

  (2) “U zult geen beelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, want Ik, de HEER uw God, Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot de derde en vierde generatie. Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie”. Dit gebod is tegen het maken van afbeeldingen (of idolen), een zichtbare representatie van God. Er is geen enkele afbeelding die we zouden kunnen vervaardigen die God nauwkeurig zou kunnen voorstellen. Het vervaardigen van een dergelijke afbeelding die God voorstelt is hetzelfde als het aanbidden van een valse god.

  (3) “U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de HEER laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft”. Dit is een gebod tegen het op een ijdele manier gebruiken van de naam van de Heer. We moeten de naam van de Heer niet lichtvaardig behandelen. We dienen God te hoogachten door Hem alleen op respectvolle en eerbiedwaardige manieren te noemen.

  (4) “Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn. Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de HEER uw God. Dan zult u geen enkele arbeid verrichten: uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, evenmin als de vreemdeling die bij u woont. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt”. Dit is een gebod om de Sabbat (de Zaterdag, de laatste dag van de week) als een bijzondere dag van rust te behandelen, een dag die aan de Heer is gewijd.

  (5) “Eer uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven op de grond die de HEER uw God u schenkt”. Dit gebod vertelt ons om onze ouders altijd met respect en waardigheid te behandelen.

  (6) “U zult niet doden”. Dit is een gebod tegen het met voorbedachte rade vermoorden van een ander mens.

  (7) “U zult geen echtbreuk plegen”. Dit is een gebod tegen sexuele relaties met iemand anders dan je huwelijkspartner.

  (8) “U zult niet stelen”. Dit is een gebod tegen het nemen van dingen die niet van ons zijn zonder toestemming van degene aan wie deze toebehoren.

  (9) “U zult niet vals getuigen tegen uw naaste”. Dit is een gebod tegen het afleggen van een onware getuigenis over een ander mens. Het is in wezen een gebod tegen liegen.

  (10) “U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.” Dit is een gebod tegen het begeren van zaken die niet van jou zijn. Een dergelijke begeerte kan leiden tot een overtreding van één van de eerder genoemde geboden: moord, overspel en diefstal. Als het verkeerd is om een bepaald iets te doen, dan is het ook verkeerd om naar datzelfde iets te verlangen.

  Reageren
  1. Actiegroep GeenStijlZuidplas

   Daat zit nu precies het probleem. Weer alleen maar wat niet mag, terwijl wij graag willen weten wat wel mag.
   Zondag mogen we er natuurlijk niet zijn, want dan zitten we in de kerk in onze eigen gemeente. Maandag t/m donderdag lopen de handhavers rond, dus dan is het helemaal uit den boze. Er mag geen plantje in de tuin of huis. Er mag geen fruit op de fruitschaal, geen raampje of deurtje open. We mogen geen honden in de tuin laten of afwas laten staan. Er mag natuurlijk geen was opgehangen worden of kledingstukken achtergelaten. We mogen geen schoenen voor de deur laten staan of papieren laten slingeren….. wat mag wel is nu juist de vraag…..

   Reageren
   1. Mario Davis

    Dit alles mag hoor 365 dagen per jaar. De rechtbank zal dit ook beamen.
    Zoals ik al vaker heb gezegd, laat de bewijsvoering van de gemeente toetsen door de rechtbank. Start een geding, praat niet meer met ze.
    Geen schijn van kans hebben ze.

    Reageren
    1. Francina

     Voor diegene die de visuele controles al hebben opgevraagd zijn dit de items dat permanente bewoning is bewezen…… advocaten noemen de bewijslast mager, procederen dus. Trouwens ik hoorde net dat iemand het dossier opnieuw heeft opgevraagd nadat de dwangsom binnen was…. staan er twee nieuwe controles bij. DUS aan iedereen de oproep na ontvangst van de dwangsom weer het dossier opvragen. Natuurlijk is het een prettige bijzaak dat de afdeling handhaving wordt beziggehouden, maar het is duidelijk noodzakelijk!

     Reageren
     1. Rogier

      Onze kavels zijn eigen grond en het opstal is eveneens ons eigendom. Van deze eigendommen mogen wij van rechtswege 365 dagen per jaar gebruik maken om te recreëren. Visuele controles om aan te tonen dat we van ons EIGENDOM gebruik maken raken daarom kant nog wal.
      Dat de instanties er qua informatievoorziening afgelopen jaren een bureaucratisch potje van hebben gemaakt waardoor het voor de meeste mensen onduidelijk is geworden wat er administratief nu wel en niet mag, kan de gemeente niet op deze mensen afwentelen.
      We zijn gerechtigd om 365 dagen per jaar van ons eigendom gebruik te maken. Als de gemeente eindelijk eens ondubbelzinnig aangeeft hoe e.e.a. administratief geregistreerd moet zijn (foldertje maken misschien?!) dan is het een kwestie van e.e.a. samen met de eigenaren regelen en klaar is kees. Kunnen we met z’n allen het paradijsje voor mens en natuur dat ‘Poldertuin ’t Vissertje’ heet verder koesteren.

 37. Quinten

  Beste burgemeester,

  Ik vind niet dat u een familie met kinderen het huis uit sturen want als ze een leuk leven hebben gooien jullie ze er uit dus.
  Je moet de mensen op ons park in het huis laten want zij hebben dan nog een leuk leven voor de boeg en als u ze het huis uit stuuurt hebben ze geen gelukkig leven meer.
  Ik heb een zusje bijna 3 jaar en ik ben haar broer van 11 jaar bijna dus laat ons het huis niet uit.
  Ik wil niet verhuizen want ik vind dit een leuk huis waar ik woon en dat ik me hier veilig voel dus ik wil niet het huis uit.

  Reageren
 38. Bewoner recreatiepark

  Hierbij willen wij een klacht indienen tegen de gemeente Zuidplas. Zij voeren onbehoorlijk beleid tegen een aantal van hun inwoners.

  Wij zijn eigenaar van een recreatiewoning in de gemeente Zuidplas sinds oktober 1994.
  De gemeente Zuidplas heeft tot 1998 toegestaan dat wij hier, op één maand na, aanwezig zijn. Dit gold eerst alleen voor overnachten, later werd het een zgn. gesloten periode.
  De Raad van State heeft in 1998 besloten dat dit een ernstige en ontoelaatbare aantasting is van het eigendomsrecht en sindsdien mogen wij 365 dagen per jaar gebruik maken van de woning.
  Wij verblijven hier dus sinds die tijd 365 dagen per jaar, maar zijn op een ander adres ingeschreven in het GBA. Dit was voor de gemeente geen probleem.
  Nu 19 jaar later heeft de gemeente Zuidplas een handhavingsbeleid opgesteld en is op last van een dwangsom van 20.000 euro aan het handhaven.

  Feiten:
  . Onze woning staat op eigen grond.
  . Wij staan niet ingeschreven in de gemeente Zuidplas (voorheen Moordrecht).
  . Wij betalen OZB-belasting voor eigenaar en gebruiker. De woning is gewaardeerd als permanente woning, niet als recreatiewoning De OZB-belastsing is in 2004 met 30.000 euro en in 2007 zelfs met 60.000 euro gestegen.
  . Wij worden desalniettemin ook voor forenzenbelasting aangeslagen ad. 161 euro.
  . Onze woning is als tweede woning in box 3 bij de belastingdienst bekend (sinds 2012 omdat vanaf die tijd de belastingdienst als regel heeft dat je ingeschreven moet zijn in de gemeente van de woning in box 1)
  . Permanente bewoning is voor bewoners van vóór 1 januari 1994 gedoogd. Het bestemmingsplan is echter pas in 1996 goedgekeurd door de Raad van State. De overgangsbepalingen zouden dus voor ons moeten gelden.
  . Het beleid van de gemeente Moordrecht tot nu is altijd geweest dat zolang bewoners in een andere gemeente ingeschreven staan, zij 365 dagen per jaar gebruik mogen maken van hun recreatiewoning.
  . In de verschillende dorpen van de gemeente Zuidplas worden verschillende data voor gedoogbeschikking aangehouden.
  . Er zijn in Nieuwerkerk a/d IJssel recreatiewoningen waar permanente bewoning is toegestaan, zelfs voor nieuwe eigenaren.
  . De gemeente heeft al die jaren alléén gehandhaafd wanneer bewoners zich in lieten schrijven bij deze gemeente, er is dus geen sprake van een actief handhavingsbeleid t.a.v. permanente bewoning, maar slechts actieve handhaving op inschrijving GBA.

  Om ons specifieke verhaal compleet te maken nog het volgende:

  Twee maanden nadat we onze intrek hadden genomen in onze woning werd ik zwanger (na 11 jaar wachten!) en onze dochter is hier geboren en getogen. Ze heeft in Moordrecht op de peuterschool en op de lagere school gezeten. Ze heeft hier haar sport en vriendenkring, kortom ze is een Moordrechtse in hart en nieren. Ze gaat met haar Moordrechtse vriendinnen naar de middelbare school in Gouda.

  Nu, 17 jaar later, wordt ze gedwongen deze vertrouwde omgeving en haar vrienden te verlaten.
  Ze wordt als illegaal beschouwd.
  Geldt voor haar hier niet het kinderpardon?

  De gemeenten hebben van de overheid de vrije hand gekregen om permanente bewoning al dan niet te gedogen of zelfs legaal te maken, zoals vele gemeenten in Nederland ook gedaan hebben. De gemeente Zuidplas weigert hier aan mee te werken met als standpunt dat ze altijd actief gehandhaafd heeft.

  De gemeente Moordrecht heeft in het verleden onjuist, onvoldoende en inconsequent gehandhaafd om permanente bewoning tegen te gaan en gemeente Zuidplas heeft pas in 2012 een beleidsnota niet/recreatief gebruik van recreatieverblijven vastgesteld.

  Reageren
 39. Bewoner van Moordrecht

  Om Nette burgers zo op te jagen in een tijd van grote economishe onzekerheid, voelt het aan ,als in de tweede wereldoorlog opgejaagd als een ongewenste persoon.

  Het is van de zotte om in deze zware economishe tijden, gewone burgers een dwang som te geven van 20.000 Euro, vind ik , beschamend.

  Mocht de Gemeente Zuidplas deze burgers uit hun huis willen of dwingen, koop deze mensen uit! Geef hun een woning, Sloop deze huizen, zodat ze ook niet gekraakt kunnen worden, en bouw er woningen op die evt voor de huur of koop worden aangeboden,

  Maar bang makerij, wekt bij mij verkeerde gevoelens op. En wint men hiermee geen sympatie mee.

  Reageren
 40. Gonnie

  Met deze brief wil ik mijn grote zorg uitspreken over het uiterst strenge en hardvochtige beleid en optreden van de gemeente Zuidplas tegenover de bewoners van alle recreatieparken in haar gebied. Het gaat hierbij om acht recreatieparken met 857 woningen.

  De gemeente Zuidplas is per 1 januari 2010 ontstaan door een vrijwillige fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.

  In de gemeente Moordrecht hebben mijn man en ik vanaf 30 januari 2003 een verblijf in de bungalowparken De Poldertuin / ’t Vissertje. Er zijn 162 eigen kavels met een eigen woning.
  Deze twee (gefuseerde) parken bestaan al vanaf de jaren zeventig. De eerste bewoners hadden de grond in pacht tot de particuliere eigenaar de kavels verkocht aan de toenmalige bewoners. Per 7 februari 1994 hebben de bewoners een vereniging opgericht en zijn er statuten en een huishoudelijk reglement tot stand gekomen.

  De leden (bewoners) hebben alle voorzieningen in beide parken (drinkwater, riolering, gas, elektriciteit, afval) en het onderhoud van de lanen, de vele sloten en de grote, keurig geasfalteerde eigen parkeerplaats geheel in eigen beheer. Nergens hebben wij de gemeente voor nodig. Wij kosten de gemeente he-le-maal niets.
  De gemeente ontvangt uiteraard wel per lid/bewoner de jaarlijkse OZB (gebaseerd op de normale-woningwaarde) en sinds dit jaar forensenbelasting (in ons geval ad € 160,95).

  De gemeente Moordrecht evenwel heeft ons park jarenlang gedoogd. De gemeenteraad heeft ooit wel eens bepaalde stappen ondernomen, o.a. een verbod voor de bewoners om vier aaneengesloten weken (in de winter) de parken te betreden. Dat is toentertijd door Provinciale Staten van tafel geveegd. Niemand mag de toegang tot zijn/haar eigen grond en woning immers worden ontzegd.
  .
  Daarna is de gemeente Moordrecht tussen 1994 en 2010 niet of nauwelijks actief meer opgetreden. Integendeel, veel nieuwe bewoners van na 1995 die zich vervoegden op het gemeentehuis van Moordrecht kregen te horen: “U mag daar 365 dagen per jaar verblijven, alleen moet u zich elders inschrijven en dan is er verder niets aan de hand.”
  Dit standaardcredo van gemeenteambtenaar tot burgemeester werd overgenomen door makelaars, taxateurs, notarissen in de regio en ook door de banken. Iedereen kreeg tot 2008 een volledige hypotheek voor de aankoop.

  Gedurende een aantal jaren was er zelfs sprake van dat de gemeente Moordrecht permanente bewoning zou gaan legaliseren. Net vóór de afronding hiervan kwamen er gemeenteraadsverkiezingen en de desbetreffende VVD-wethouder werd vervangen door een PvdA-wethouder en deze mevrouw gaf onmiddellijk aan bij ons bestuur dat zij zich niet ging ‘inlezen’ in het opgebouwde dossier, omdat zij tegen permanente bewoning was.
  Heel erg jammer, we waren al zó ver in de onderhandelingen. Maar van gemeentezijde bleef het verder stil.

  Edoch, de fusiegemeente Zuidplas is vanaf zomer 2012 doende zich volstrekt ‘recht in de leer’ (woorden van de desbetreffende wethouder) te gedragen. Al maandenlang sluipen er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat ambtenaren met een blocnote en pen in de hand door ons park. Men loopt in het donker met een zaklantaarn, komt in tuinen, gluurt door de ramen, bevraagt kinderen of zij ‘hier’ wonen en probeert bewoners aldus te betrappen op illegaal wonen. Men stuurt ook ambtenaren naar de ‘postadressen’ van de bewoners die verdacht worden. Men stelt zich niet voor aan zo’n deur en vraagt meteen plompverloren hoeveel personen er in dat huis wonen. Ook hoeveel slaapkamers er zijn en of er dan ook twee (!) badkamers zijn. Daarnaast doet men administratief onderzoek.

  Er zijn inmiddels al veel vooraankondigingen ontvangen door ‘verdachte’ bewoners en er zullen er nog een hoop volgen. Men krijgt dan twee weken de tijd om zich te verweren tegen alle, vaak vreemde argumenten van de gemeente (bijv.: de tuin ziet er verzorgd uit; er werd een schaal met vers fruit op tafel gesignaleerd etc, Wordt het verweer afgewezen, dan moet men op straffe van een dwangsom van € 20.000,- maar zien dat men elders binnen zes maanden een hoofdverblijf huurt of koopt.
  Veel mensen wachten nog met angst en vreze of ook zij de vreselijke brief zullen krijgen.
  En naar verluidt zullen volgende week weer een hoop bewoners een vooraankondigings-brief mogen ontvangen van de gemeente Zuidplas.

  Sommigen hebben al de definitieve ‘dwangbrief’ ontvangen. Deze mensen, die ook nog een hypotheekschuld hebben, hoger inmiddels dan de waarde van hun recreatiewoning, kunnen gewoonweg de lasten van een andere woning niet ophoesten, laat staan een dwangsom van € 20.000,-, opeisbaar binnen zes maanden! En daarna wordt de dwangsomprocedure weer opnieuw ingezet. Een hopeloze situatie. Het failliet van heel veel gezinnen met vaak jonge kinderen. Een grote groep dreigt in een enorm financieel gat te vallen.

  Het onbillijke is dat men in de fusiegemeente Zuidplas ten aanzien van de verschillende voormalige gemeenten met recreatieparken niet dezelfde gedoogdatum hanteert.
  In één van deze parken mogen de bewoners een persoonsgebonden beschikking aanvragen als zij er vóór 2003 woonden; in een ander park mag dat als men er vóór 2006 woonde.
  Maar t.a.v. De Poldertuin/’t Vissertje is dat vreemd genoeg bepaald op 1993.

  De, voor deze misère verantwoordelijke wethouder, Rinus Bosman (SGP) heeft al laten weten in woorden van gelijke strekking dat er meer mensen in deze tijd met financiële problemen te maken hebben en er dus geen reden voor hem is om anders te handelen.
  Hij wil dan ook al geruime tijd niet meer spreken met ons bestuur.
  Dat de gemeente Zuidplas dan overigens zelf ook een financiële veer moet laten vanwege het inzetten van handhavingsambtenaren, lagere OZB-inkomsten door de waarde-vermindering van de huizen, minder inkomsten voor de middenstand etc., speelt kennelijk geen enkele rol. Evenmin de 1 miljoen euro die zij spendeert aan handhaving in 2013.

  In onze mooie parken, die – nogmaals – de gemeente helemaal niets kosten, ligt straks ook verpaupering op de loer. Onze riante, houten woningen met de zo aparte rieten daken, de tuinen, de lanen en de sloten zullen niet meer onderhouden kunnen worden door de persoonlijk failliete en uit hun eigen huis en grond verjaagde gedupeerden.
  Het ligt daarbij voor de hand dat men zal proberen te gaan verhuren aan Jan en alleman, wat nu absoluut niet mag volgens onze statuten. Andere woningen zullen leeg komen te staan. Inbrekers zullen daarom graag komen kijken of er iets te halen valt. Wij wonen op loopafstand van Gouda en de ‘inbraakwijk’ Korte Akkeren is eveneens heel dichtbij.

  Mijn man en ik zijn geen illegale bewoners. Maar wij hadden ons hoofdverblijf in Rotterdam willen verkopen, omdat mijn man als kleine, zelfstandige ondernemer een heel beperkt pensioentje heeft opgebouwd. Het huis in Rotterdam zou het ‘appeltje voor de dorst’ zijn. Inmiddels zijn we dus 65+’ers en is er geen sprake meer van het verkopen van welk huis dan ook. In het park mogen we dus niet wonen en de recreatiewoning is nu onverkoopbaar.
  Het pand dat wij in Rotterdam bezitten, kunnen wij evenmin verkopen omdat we dan voor de gemeente Zuidplas als illegaal worden beschouwd.
  Raar toch dat wij een grote eengezinswoning met 4 slaapkamers in Rotterdam moeten aanhouden omdat we in onze ideale ‘droomwoning in het groen’ wèl 365 dagen mogen verblijven, maar er niet mogen wónen !

  En zo zitten wij, samen met alle andere betrokkenen, klem in een almaar voortdurende, voor veel gemeenten prestigekwestie, terwijl het nota bene in alle landen van Europa toegestaan is om te wonen in een (eigen) recreatiewoning. Behalve in Denemarken, maar daar mogen dan weer wèl gepensioneerden wonen in een dergelijke woning.

  Overigens heeft de VNG aan u gemeld bij brief d.d. 19-03-2013 inzake ‘Voortgang beleidsregels onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ dat het aantal “oude gevallen” ten opzichte van recente gevallen niet meer substantieel is en dat VNG verwacht dat de problematiek eind 2013 zal zijn teruggebracht tot enkele tientallen.

  Maar in de gemeente Zuidplas hebben B&W in december 2012 – overigens zonder instemming van de gemeenteraad – besloten om streng te gaan handhaven en dwangsommen op te leggen van € 20.000,-, in één keer opeisbaar binnen zes maanden, waardoor alleen al in De Poldertuin/’t Vissertje circa 160 gezinnen onnodig zwaar in de financiële problemen raken. En dat nota bene in deze tijd van zware en aanhoudende recessie.

  Ik vraag u daarom dringend om ons, de bewoners van De Poldertuin/’t Vissertje, de helpende hand toe te willen steken. Het kan toch niet zo zijn dat een nieuw ontstane fusiegemeente de handel en wandel van de deelnemende gemeenten in het verleden volslagen van tafel veegt.

  Reageren
  1. Dirk

   Gonnie

   Uw verhaal is duidelijk en volledig, maar ik vind het jammer dat deze discussie gaande is.

   Wij zijn op zoek naar een vakantie woning in Nederland en uw park stond hoog op de lijst. Echter nu ik zie dat er zoveel permanente bewoning is, is onze interesse sterk gedaald. Wij willen juist onze vakanties met andere vakantiegangers doorbrengen.

   De wet is duidelijk en als ik het goed begrijp was Zuidplas ook duidelijk. Het feit dat Zuidplas lange tijd verkeerd gebruik gedoogd heeft kan toch niet een reden zijn om het permanent te maken.

   Een andere bewoner schrijft dat haar dochter van 17 in Moordrecht naar school ging, terwijl zij elders waren ingeschreven. Deze bewoner wist duidelijk de regels en heeft deze willens en wetens jarenlang overtreden.

   Voor alle duidelijkheid, andere landen hebben soortegelijke regels, dus het is niet overal toegestaan permanent te wonen. In Engeland, waar ik woon, is de regel dat er een periode van minimaal 6 weken moet zijn gedurende welk eigenaars niet in het park mogen komen. Voor vele parken is deze periode zelfs langer.

   Ik wens u sterkte, want ik heb alle begrip voor de moeilijkheden die dit meebrengt, maar zoals de gemeente zegt, het was bekend dat permanente bewoning niet mocht. Intussen zullen wij maar elders zoeken naar een huis, waar deze regels al langer van kracht zijn. Er staat tenslotte meer dan genoeg te koop.

   Dirk

   Reageren
   1. Therese

    Beste Dirk,

    Nee hier is het geen vakantiepark. Wij hebben ook geen zwembad of speeltuin voor kinderen. Veel succes met het vinden van je juiste vakantiewoning… er zijn er genoeg in Nederland! Groet, Therese

    Reageren
   2. frekie

    Beste Dirk,
    Je hebt helemaal gelijk. Best wel duur wonen hier in al die herrie van mensen die hier permanent wonen. Misschien kan ik je helpen. Hier vlakbij,in de gemeente Moerkapelle,staat een prachtig onderhouden recreatiepark met allemaal recreanten uit Polen,Lithouwen,Estland die je een echt vakantiegevoel zullen geven. Open vuurtjes in de tuin met een bbq,kratjes bier voor de deur waar je lekker in kunt graaien en als je zin hebt zijn er ook dames waar je je lekker kunt laten verwennen. Als dat geen vakantiegevoel oproept……Als je je verveelt is er altijd nog wel een tuintje waar je lekker kunt tuinieren of een chaletje waar je een kwast overheen mag halen. Voor de kleintjes is er een mooie speeltuin met een fantastisch buitenzwembad en als je weer eens trek hebt in “steak and kidneypie” dan is er een restaurant waar ze vanuit de hele omgeving graag gaan eten. De heer Bosman,van de SGP,woont zelf in Moerkapelle en heeft er namens de tuinders die daar hun bedrijf hebben voor gezorgd dat er echt een multicultureel wonder in de polder is verschenen. De prijzen liggen er lekker laag. Er staan veel prachtige chaletjes te koop en ik durf te wedden dat ze zo zijn verkocht als je niet snel bent. Echt de moeite waard om eens te gaan kijken daar.Mocht het toch lukken om daar nog wat te bemachtigen (populaire plek) dan zou ik het leuk vinden als je me via deze site een bedankje zou sturen voor deze tip. Mocht het allemaal toch wat tegenvallen,dan zou ik lekker op dat eiland aan de overkant van de Noordzee blijven zitten.
    Groeten,
    Frekie

    Reageren
    1. Mario Davis

     Frekie, wat een geweldig antwoord aan Dirk. Die Dirk is natuurlijk niet Dirk en woont al helemaal niet in Engeland laat staat dat hij op zoek is naar een vakantiewoning. Dirk is denk ik een gefrustreerde werkloze of aow’er die zich stierlijk zit te vervelen en op allerlei forums onder een andere naam reageert. Dirk zou zo graag op een park willen wonen, Laat je opnemen Dirk de meeste gekkenhuizen hebben prachtige parken en er wonen mensen uit verschillende provincies. Dan heb je toch nog je vakantiegevoel.

     Reageren
   3. bewoner Poldertuin

    Dirk,

    Dit is onze actiesite, waar haal jij het lef vandaan om zo te reageren. Hier heb ik gewoon geen woorden voor. Ik ben dan ook blij dat jij geen interesse meer hebt in ons park, want jou zou ik hier niet als “medebewoner” willen hebben. Wij als bewoners hebben al genoeg ellende en daar hebben we jou wijzende vingertje niet bij nodig!!

    Reageren
 41. Lenie

  Bij deze wil ik u mededelen dat ik heel boos ben op de gemeente Zuidplas.
  Ik heb een paar vrienden daar wonen, ze hebben een leuk huis en een schitterende tuin en om hen heen een heerlijk plekje natuur. Ze hebben met hun mede- en buurtbwoners heel erg naar hun zin. Ze wonen er heel lang.
  Nu moeten ze van ’t recreatiepark wegens de bezuinigingen! Ik ben hier heel boos om, vind dit een zeer grote schande, te erg voor woorden. De bewoners hebben op tijd hun gas, licht en elektriciteit betaald!!
  Het Permanent Wonen op ’t recreatiepark was vele jaren geleden door de gemeente Zuidplas toegestaan!
  Wat ik me nu afvraag is ’t volgende:
  Waarom heeft de gemeente Zuidplas dit toen niet verboden?????? Dit had voor alle bewoners ’t verdriet, problemen, ellende en alle narigheid kunnen besparen!!!!!!!

  Reageren
 42. Rutger

  Weer een gemeentebestuur die zich wil laten gelden. Opvallend bij vergelijkbare gevallen is: het gaat altijd over parken, nederzettingen, die in een fraaie omgeving , comfortabele leefomgeving liggen. Woon(wagen)kampen, vaak aan de rand van een industrie terrein of een gebied waar een gemeente niets mee kan worden gepositioneerd worden met rust gelaten. En het gaat dan echt niet ,meer over woonwagens, wagens zijn het alllang niet meer…….. Vaak handelen bepaalde bestuurs leden enkel uit jaloezie, gunnen bewoners niet hun woongenot, meer is t niet. Voorheen was er vaak nog de mogelijkheid om de vrijgekomen grond voor bouw te gebruiken, dit is ook niet meer aan de orde! lees de krant maar. Kijk voor een vergelijkbaar voorbeeld maar eens op http://www.ertussenuit.com/parken/6165.htm , een 25 jarige ellende van bewoonde vakantiehuisjes tot een villapark waarvan de huisjes nu permanent bewoont worden terwijl het vakantiehuisjes zijn. Een dorp op zich….

  Reageren
 43. Flora

  Geachte gemeente Zuidplas,

  Ik wil uw aandacht vragen voor het volgende, misschien wel de oplossing!

  Gemeenteraad van Gennep heeft laten zien dat zij een voorbeeld voor de rest van Nederland wil zijn door niet alleen de mensen allemaal een pgb te geven, maar ook de functieaanduiding wil gaan toepassen om voor altijd van alle problematiek af te zijn. HEEL NEDERLAND KAN HIER EEN VOORBEELD AAN NEMEN!!!!!!!

  Maar dan nog wat toevoegen wat misschien voor altijd duidelijkheid schept en verplichting ten aanzien van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven.

  En dat is dat verenigingen van de parken verplicht worden als er een recreatiewoning verkocht word
  Duidelijk en misschien wel in de statuten moet worden opgenomen dat er alleen maar recreatief gebruik van gemaakt mag worden en dat zij dit verplicht zijn aan de betreffende ambtenaar op het gemeentehuis door moet geven.

  De betreffende ambtenaar zou dan een brief kunnen sturen aan de nieuwe bewoners zodat het voor deze mensen duidelijk is dat zij in overtreding zijn als zij het verblijf permanent willen gaan bewonen.

  Dit hebben wij als bewoners namelijk nooit gekregen zowel door vereniging als de gemeente.
  Niet dat ik de schuld bij iemand anders leg zeg ik dit, maar het zal veel duidelijkheid geven als dit soort dingen duidelijk worden opgeschreven.

  Ík hoop echt dat de gemeente Zuidplas zal overwegen om deze oplossing te bestuderen en ons als bewoners niet laat verzuipen! wat heeft de gemeente er nou aan als de bewoners dadelijk persoonlijk failliet gaan en bij de overheid moeten aankloppen voor hulp.

  Wat een geld gaat dat allemaal kosten voor de gemeenschap!
  Wat een geld gaat dat allemaal kosten als er gehandhaafd blijft worden!

  Maar het belangrijkste!
  Wat kost het de gemeente en de gemeenschap om een generaal pardon eenmalig toe te passen?
  Namelijk NIETS!

  Maar het aller belangrijkste?

  RUST!

  Met vriendelijke groet,
  Flora

  Reageren
 44. Ruben

  Met afschuw hoor ik de vele tragische verhalen aan over hoe de Gemeente Zuidplas begint met het leegvegen van de ‘recreatieparken’. In mijn ogen is dit absurd. De regels zijn vaag, niet eenduidig en daarnaast is er nooit een helder beleid opgesteld met betrekking tot het al dan niet gedogen van de bewoners. Vervolgens wordt er een beleid ingevoerd en gehandhaafd, wat inhoudt dat sommige bewoners binnen 6 maanden uit hun (onverkoopbare) woning worden gezet. Dit kan in deze tijd totaal niet. Ik zet dan ook grote vraagtekens bij het feit wat er vervolgens zal gebeuren met een leeg recreatiepark, wat voorheen bewoond werd, en goed onderhouden werd door deze bewoners. Ik vrees dan ook dat er veel criminaliteit, hangjeugd, drugsoverlast en gevaarlijke situaties zullen ontstaan door de leegstand op het park. Daarnaast snap ik niet waarom er opeens zo drastisch actie moet worden ondernomen en dit park koste wat het kost en zo snel mogelijk leeggeveegd moet worden, zoals dit in WOII gebeurde…afschuwelijk. Gemeente, in mijn ogen gebruikt u uw macht de verkeerde manier, op onschuldige burgers zonder deze voldoende de informeren en zonder voldoende rekening te houden met hun (financiele) situatie. Hoe kunt u gezinnen met kinderen op straat zetten!? STOP alstublieft met deze regel in de huidige vorm, pas hem desnoods aan, kom de bewoners tegemoet, ga in gesprek met ze om tot een passend compromis te komen. We leven al in zo’n moeilijk tijdperk, in tijden van weinig solidariteit en verdraagzaamheid. Laat u het goede voorbeeld geven en laat u de maatschappij zien hoe het WEL moet en WEL kan…

  Alstublieft…

  Reageren
 45. Francina

  Die verkrachting bij de julianasluis herinner ik mij ook nog goed. En tot mijn verbazing leidt Gouda nu de fietsers helemaal van de bewoonde wereld. Besluiten die sommige gemeenten maken!!
  En wat denk je dat er gaat gebeuren als het park hier leeg loopt? Alle kinderen die nu door de sociale controle op de recreatieparken veilig van Moordrecht naar Gouda kunnen fietsen langs die donkere dijk!?

  Reageren
 46. Bezorgde bewoner op het recreatiepark

  Sinds het jaar 2001 ben ik met mijn gezin woonachtig in de gemeente Moordrecht op het recreatiepark Poldertuin/Vissertje. Wij wonen hier met veel plezier tussen allemaal fijne lieve mensen.Helaas kwam begin dit jaar een einde aan ons geluk,plezier in het wonen hier en onze toekomstverwachting . Onze gemeente besloot om hier te gaan handhaven met vreselijke gevolgen voor een ieder op ons park!!
  Er zijn toch ook andere oplossingen?!
  Toen ik in 2000 in Gouda woonde ben ik hier naar toe verhuist om diverse redenen.In kom zelf uit een dorpje in gelderland waar iedereen de ruimte heeft en plaats genoeg om te wonen.Ik kon dan ook niet wennen in de stad Gouda…alles benauwde me vooral alle mensen die op elkaar woonde. Dit bezorgde mij gezondheidskachten van allerlei aard.Helaas kon ik niet terug naar gelderland daar mijn werk in Gouda is. Ik liep van huisarts naar psychotherapeut met als resultaat, dat ik beter ergens af kon gaan wonen. In Gouda had ik toen nog een huurwoning,maar een vrijstaande woning kon ik echt niet betalen van mijn salaris. Een goede kennis gaf mij het advies van het recreatiepark Poldertuin/Vissertje. Daar vonden wij ons droomhuisje…een vrijstaande huisje met grond erom heen op eigen grond en betaalbaar!Dit was ook voor mijn vrouw en kinderen ideaal daar zij in Gouda of Moordrecht naar school konden en ik mijn gevoel weer terug kreeg. Mijn vrouw en ik zijn daarop naar het gemeentehuis gegaan of je daar zonder problemen mocht wonen. Wij kregen daar als antwoord : Ja dat kan alleen heeft u een inschrijfadres nodig.
  Mijn schoonmoeder woont in Gouda waar we ons lieten inschrijven. Dit gaf nooit een probleem tot dat de handhavers binnentraden. Tot al die tijd hadden we het hier erg fijn. Het onverwachte binnenvallen op verschillende tijden in erg beangstigend voor mijn vrouw en kinderen.dit vooral, omdat nog niet zolang geleden een meisje is aangerand bij de Julianasluis te Gouda niet ver hier vandaan. Daarnaast neemt de criminaliteit zoals u weet enorm toe in Nederland.
  Gelukkig was het op ons park erg rustig vooral door de rustige uitstraling hier. Nu is alles anders!! Op het park wonen alleen lieve keurige mensen die alles zelf onderhouden. Wij kosten de gemeente Zuidplas toch helemaal niets. Integendeel wij leveren de gemeente eerder geld op,want wij betalen OZB net zoveel als andere “normale ” woningen in Zuidplas.
  Daarnaast gaan we naar de winkels , huisarts, garage, fietsenwinkel/maker, zwembad, tankstation, sportverenigingen, tandarts,bank etc.
  Sommige bewoners van het park hebben al een dwangsom opgelegd gekregen ( 20.000Euro) en zijn ten einde raad, want dat is heel veel geld voor ons allemaal. Op het moment , dat ik zo een dwangsom krijg weet ik het ook niet meer. Mijn huis krijg ik natuurlijk nooit verkocht en als dat dan lukt met zo een gigantische restschuld !! ( hypotheek van ongeveer 200.000Euro ). Mijn vertrouwen in onze gemeente was misschien te groot,maar ja waar moet je anders zijn. Als je op het gemeentehuis de mensen al niet meer kan vertrouwen is het einde zoek..
  In 2009 heb ik een nieuw huisje laten neerzetten daar ons eerste woning( huisje ) in een zeer slechte staat was. Bij de gemeente kregen we ( tegen flinke betaling ) een vergunning om ons huis te laten bouwen. De hypotheek werd zonder problemen verstrekt door RABO bank Moordrecht en de notaris gaf ook geen problemen. De hypotheek van mijn huisje en stuk grond was ongeveer 50.000 Euro. Als ik alle ellende/gevolgen had overzien had ik deze stap natuurlijk nooit genomen om een nieuw huis te laten neerzetten.
  U snapt wel , dat ik door al deze spanningen weer bekropen word door het benauwde gevoel van de tijd in Gouda. In mijn famiie komt nogal eens Suicide voor waardoor ik een angstig gevoel heb , dat mij dat ook overkomt zeker als dit zo door gaat. Mijn vrouw slaapt nu `s nachts hierdoor bijna niet meer waardoor de spanningen hoog oplopen. Mijn kinderen staan hierdoor weer onder stress en dat maakt het er allemaal niet leuker op
  Mijn vraag aan u is dan ook wat u voor mijn medebewoners en ons kunt doen. Is dubbelbestemming
  een optie ,want u laat uw medemensen toch niet creperen en aan hun lot over!!

  Reageren
  1. Anne

   Geachte gemeente,

   wij zijn, toen ons kind 2 jaar was, vanuit de binnenstad van Gouda naar de Poldertuin verhuist. Wij hebben dit zeer bewust gedaan, zodat ons kind de vrijheid rondom het huis had, vrij om te kunnen bewegen en te ontdekken. Hij heeft sindsdien kikkers onderzocht, vissen gevangen en honderden vlinders gevangen (en vrijgelaten). Voetballen in de tuin, trampoline springen, hutten bouwen, het kon allemaal niet op.

   Nu, 7 jaar later, lijkt dat allemaal voorbij te gaan. Wij hebben geen idee wat we hem gaan vertellen als we uit ons huis moeten….

   Hij gaat inmiddels al wat jaren naar school in Moordrecht, gewoon op de fiets omdat het veilig is en vertrouwd. Vriendjes komen naar hem omdat het hier zo heerlijk buiten spelen is.

   Voor ons is deze onzekerheid allerminst prettig. Het is een aanslag op de jarenlange basis voor ons als gezin. Naast deze essentiele basis, maken wij ons grote zorgen als het gaat om het financiele verhaal.
   Wij hebben destijds een hypotheek via Woonfonds gekregen, en betalen keurig onze gemeentelijke belastingen.

   In het ongunstige geval moeten wij dus ons huis uit, verkopen in dit economische klimaat lukt niet dus verhuren wij de hele boel aan een ongetwijfeld gelukkige Pool die niet weet hoe hij de coniferen moet snoeien….

   Anne en Niek

   Reageren
 47. S.V.

  Geachte gemeente,

  Hoe u met ons burgers van u gemeente zuidplas omgaat stemt mij als mens intens droevig.Alles wat ik lees is wet, beleid, hoofd, ego en ratio, ik mis in alles het hart.U hebt samen met de overige leden van de hoogste raad de keuze uit verschillende richtlijnen gekregen van de VNG.

  Te weten:

  -Toestaan permanente bewoning.

  -Functie aanduiding (dubbelbestemming) een hele mooie oplossing met zo min mogelijk slachtoffers.

  -Persoonsgebonden gedoogvergunning.

  -Een harmonieuze gedoogdatum binnen de gemeente Zuidplas.

  -En in een uiterst geval handhaven met eventueel een lange overgangsregeling

  U en uw collega’s kiezen uit bovengenoemde opties de minst humane oplossing , notabene met slechts een halfjaar ,met de meeste slachtoffers.Waarom vraag ik mij werkelijk af?

  Beste meneer gemeenteraad, ik zou best mee willen werken om de situatie zoals u omschrijft in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke bedoelingen, want deze toestand maakt mij ziek en mijn familie en ik gaan hier aan onder door.

  Hoewel je je kunt afvragen in hoeverre dat beleid duidelijk is geweest voor de bewoners, banken, makelaars en notarissen. Dit blijkt wel uit het aantal permanente bewoners de aflossingsvrije hypotheken die verstrekt zijn door banken enz.

  Nu pas is jullie beleid duidelijk dat blijkt ook wel uit onderstaande.

  Ik heb makelaar Dupree gebeld deze neemt onze huizen niet meer in de verkoop al betaal ik hem hier 100 euro per maand voor. het antwoord is nee er is geen markt voor.

  Banken financieren niet meer en de recreatiewoning markt zit al jaren op slot (zie rapport DR Voogd Download nirovpap) dus u maakt van mij een noodgedwongen recreant wat ik en vele met mij zich absoluut niet kunnen veroorloven.

  Hebt u enig idee wat voor gevolgen dit allemaal heeft voor mij en mijn dierbaren.

  Voor u zijn wij slechts een naam een dossier maar ik vraag me af of u met uzelf en u huidige beleid in het reine kunt komen als u de mensen achter deze namen en dossiers zou leren kennen en met eigen ogen ziet wat deze beslissingen voor enorme gevolgen heeft op deze mensen levens.

  Ik vraag u dan ook bij deze om niet alleen vanuit uw ratio en ego zulke grote beslissingen te nemen maar ook uw hart te laten spreken zodat er een eerlijk en menselijk beleid komt met acceptabele gevolgen voor iedereen.

  Met vriendelijke groet,

  Reageren
 48. kim

  Hoi Mario,

  Bij de rechter hielden de visuele controles ook geen stand bij mij, omdat ik in Zaandam woon hield de vroegere GBA inschrijving ook geen stand. Omdat ik mijn hypotheekrente niet aftrek hebben ze bij mij niks te handhaven.

  Het is dus absoluut de moeite waard om naar de rechter te gaan.

  Reageren
  1. Mario Davis

   Hoi Kim,

   Ik denk ook echt dat ze geen kans hebben met dit bewijsmateriaal. Ik mag daar zijn, punt!
   Ik hoop ook dat er een kort geding komt, dat geeft zoveel duidelijkheid.

   Reageren
   1. Mario Davis

    De tijden van zwijgen, hopen en verstoppen zijn voorbij. Procederen is de enige oplossing om een uitspraak af te dwingen. Men moet echter wel durven om de stap te nemen.

    Reageren
 49. desiree

  Goedendag zeg,
  Wat een ellende storten jullie over deze bewoners uit. en alleen om je “gelijk”te halen. de reacties hierboven liegen er niet om. en ik moet zeggen, ik kan niet anders dan het met de meeste volmondig eens zijn.
  Want oke het “mag”niet maar als je van allerlei kanten (bestuurders) hoort nee hoor geen probleem.
  NHG aftrekbaar ivm hoofdverblijf en nog meer kreten die al tig keer vermeld zijn.dan kan je als gemeente toch geen boerenlul zijn door deze mensen zo met de rug tegen de muur te zetten alsof het criminelen zijn? met een dreigend persoonlijk en soms ook zakelijk falissement. ik kan niet snappen dat de gemeente zo onmenselijk reageerd. dan moeten ze al die panden maar opkopen,zodat de huidige bewoners elders heen kunnen. O nee,daar is uiteraard geen geld voor. dat proberen jullie nu via deze valse weg te verkrijgen via de bewoners.
  Ik heb vrienden van mij wonen daar, hardwerkende en eerlijke mensen,die blind hebben vertrouwd op ja hoor doe maar komt allemaal goed. en wel degelijk een weloverwogen besluit hebben genomen. echt mijn broek zakt hier van af.

  Moordrecht staat voor zover ik weet nog steeds niet voor Moord recht !! Dus gemeente denk na voordat je inwoners (ja echt dat zijn het) zo het vel van de neus schraapt

  Reageren
 50. Mario Davis

  Beste bewoners,
  Ik heb al een paar keer eerder een reactie geschreven op deze site.
  Wat ik nu zo graag zou zien, en ik bied mij aan als proefkonijn.
  Laat de zaak voor de rechter komen. Tot op heden gaat het wel erg gemakkelijk voor de gemeente, stuur een brief en de bewoners schrikken en treffen maatregelen. Ik ben echt benieuwd hoeveel bewijsmateriaal er overeind blijft als je weet dat je 365 dagen per jaar aanwezig mag zijn als je maar elders bent ingeschreven. Niks bewijs vaak gesignaleerd, niks bewijs auto op parkeerplaats, niks bewijs tel./int. aansluiting, niks bewijs nette indruk, niks bewijs bewoonde indruk, etc, etc. Kom op en daag ze voor de rechter, een kort geding is een oplossing om een uitspraak te forceren. Groetjes,
  Mario Davis.

  Reageren
  1. Mario Davis

   PS. Ontvang net een brief van de gemeente Zuidplas. Nog makkelijker voor ze, nu mag je alles in een persoonlijk gesprek uit de doeken doen. Weten ze gelijk wie ze wel kunnen aanschrijven en wie niet.
   Groetjes,
   Mario Davis.

   Reageren
  2. Francina

   Als iedereen gaat procederen kost dit de gemeente opnieuw 2 miljoen euro. Alleen al voor De Poldertuin en ’t Vissertje. Ik vraag mij af of de gemeente zich dit al realiseert. In een bestuurlijke procedure hoef je je niet bij te laten staan door een advocaat en met elkaar hebben we genoeg kennis om de bezwaarschriften en beroepschriften op te stellen. Het bewijsmateriaal houdt inderdaad geen stand tot aan de Raad van State.

   Reageren
 51. ik

  Geachte Heer R. bosman,

  Vandaag een sms gekregen van mijn schoonouders.
  Brief is binnen stond er in.
  Mijn hard sloeg over en ik werd lijkbleek.
  Iedere dag zitten wij in onrust en er gaat geen dag voorbij als ik wakker wordt dat het als eerste door mijn hoofd speelt.
  We slapen slecht en eten is ook niet meer zo makkelijk.
  Waar moet het toch heen in de toekomst als de gemeente dit doorzet.
  Ik kan geen huis d’r bij huren en al kon ik dat wel dan is het toch belachelijk, want dan hou je in feite een huis voor een ander vast die hem veel harder nodig heeft als wij. Want wij hebben toch al een huis!
  Nee meneer Rinus bosman kan het allemaal niks schelen.
  Je gaat immers toch niet je gezicht verliezen nee nee liever een paar 100 mensen voor de rest van hun leven kapot maken dan eigengezichts verlies.
  En natuurlijk wisten wij wel wat wij deden maar dat was wel 17 jaar terug.
  Toen ik hier kwam namelijk wilde ik het eerst niet doen maar iedereen zei dat moet je wel doen het is hier prachtig! En de beheerder zei je kan hier gewoon wonen als je maar een postadres hebt.
  Ik ging in de zelfde week nog na het gemeentehuis en vroeg of ik mij mocht inschrijven en toen werd gezegd natuurlijk mag u dit maar dan heeft u de kans dat u zich binnen een aantal maanden weer moet uitschrijven, Ok zij ik dat is dan niet handig he!
  Waarop de mevrouw van de balie zij maar maak u zich geen zorgen een postadres elders volstaat wel.
  O zij ik…… krijg ik daar dan geen problemen mee dan mevrouw.
  Nee maakt u zich maar geen zorgen u kunt met gerust hart uw woning gaan kopen.
  Hoi Hoi zij ik toen ik thuis kwam we kunnen het met een gerust hart gaan kopen schat!
  En hup daar gingen we een afspraak maken met de beheerder dat we onder voorbehoud het huis kochten. Wij een afspraak maken bij de hypotheker en ja daar leerde ik de spontane joop r. kennen die al meer dan 30 jaar in het vak zat. Na veel bla bla bla zij ook hij dat de gemeente een oogje dichtkneep en dat we het huis met een gerust hart konden kopen.
  Alles werd rondgemaakt en we konden het huis gaan kopen.
  We kregen voor de volle 100 procent hypotheek met zelfs hypotheek garantie.
  Vervolgen na de beheerder en in kantoor tekenen samen met de toenmalige eigenaar.
  Vervolgens in nieuwerkerk a/d ijssel naar notaris rompus die overigens door de beheerder werd aanbevolen, (was een goede vriend van hem zij hij) de overdracht werd getekend met alle toeters en bellen er om heen.
  O ja ik vergeet nog wat, de rente kan ik die ook aftrekken meneer rompus.
  Jawel, hoor want het is je “hoofdverblijf” zij hij.
  Dus goed van vertrouwen als ik ben zelfs als de notaris het zegt.
  Wij de sleutel gekregen en we waren zo gelukkig als een kind.
  Volgende dag gelijk verhuizen en hoppa de meubels d’r in.
  Na een lange dag samen op de bak kijkend naar ons huis zei mijn vriendin, “gezellig he”!
  Nou en dat was het zeker.
  Waar ik nu heen wil met mijn verhaal is dat ik diverse gangen heb bewandeld en steeds maar hetzelfde kreeg te horen: dat ik mij geen zorgen hoefde te maken.
  Tot vandaag! Oeps de brief daar is die dan.
  Moest meteen aan de wedhouder bosman denken en de burgermeester.
  In hun ogen ben ik namelijk een zware misdadiger die levenslang gaat krijgen.
  Wat ik niet begrijp is dat je als nette belasting betalende burger zo met de rug tegen de muur wordt gezet.
  Ik begrijp dat zij hun werk moeten doen maar ze hebben daar toch ook de keuze om een vreedzame oplossing te vinden.
  In een halfjaar wegwezen! Stelletje criminelen! En hoe je dat doet maakt ons niet uit.
  Je bekijkt het maar want je wist wat je deed!
  Nou ik zal u vertellen inderdaad meneer R.Bosman ik wist inderdaad wat ik deed.
  Ïk vertrouwde namelijk blind op onze toenmalige bestuurders!

  Met vriendelijke groet,
  IK

  Reageren
 52. Bewoner op De Polertuin

  Wij zijn een gezin met jonge kinderen. We wonen op een recreatiepark in Moordrecht. Wij zijn zes jaar geleden vanuit Den Haag verhuisd naar dit mooie, groene plekje. Een kleine oase middenin de randstad.
  We hebben ons uiteraard goed laten informeren toen we deze stap namen. Officieel is het namelijk niet toegestaan hier permanent te wonen. Bij navraag hoorde we echter telkens hetzelfde verhaal: De gemeente doet niet moeilijk als je je maar op een ander adres inschrijft. Zelfs de gemeente Moordrecht beaamde dit. Wij durfden de stap dus wel te nemen. Temeer omdat de gemeente Moordrecht destijds serieus onderzoek deed naar de mogelijkheden om te gaan legaliseren.
  Zo’n zes jaar hebben wij daar in alle rust gewoond. We hebben zelfs op dat fijne plekje onze twee lieve zoontjes op de wereld gezet (1 en 3 jaar oud). Een plek waar je je kinderen heel graag laat opgroeien.
  Nooit hebben we iets gehoord van de gemeente. Sterker nog, er werden alleen medebewoners aangeschreven die zich hadden ingeschreven in de GBA van Moordrecht. Op het moment dat zij zich uitschreven, was de zaak afgedaan.
  De gemeente Moordrecht is inmiddels gefuseerd en we vallen nu onder de gemeente Zuidplas. Deze gemeente heeft opeens veel geld uitgetrokken voor het handhaven op de parken. Het bestuur van onze parken heeft de gemeente en de raadsleden gevraagd waarom er nu opeens zo streng gecontroleerd wordt. Een duidelijk antwoord hebben we niet gekregen.
  We hebben geschetst wat er gaat gebeuren als de gemeente dit doorzet: een vervallen park waar mensen uit nood waarschijnlijk hun huis aan buitenlandse werknemers gaat verhuren, een park dat niet meer onderhouden wordt (we zijn nu volledig zelfvoorzienend en kosten de gemeente geen cent, we betalen trouwens wel alle afdrachten aan de gemeente). In plaats van een mooie, groene oase, een naargeestige plek met vervallen huizen die niet meer worden onderhouden. Ook hiervoor is de wethouder niet gevoelig. Het lijkt erop dat er een regel is en die regel moet gevolgd worden. Ongeacht de consequenties en, veel belangrijker, de relevantie nog van die regel.
  De gemeente geeft de bewoners een half jaar de tijd om elders een hoofdverblijf te zoeken, onder last van een dwangsom van € 20.000,-. We staan met onze rug tegen de muur.
  Onze huizen zijn niets meer waard, niemand wil ze kopen en zelfs makelaars nemen ze niet meer in bemiddeling. Een tweede huis kopen is voor bijna niemand financieel mogelijk. Banken werken hier ook niet aan mee.
  Ik kan niet geloven dat dit in Nederland gebeurt! Maar ik maak het zelf mee. Ik heb bijna de neiging om mezelf te gaan verdedigen: dat ik altijd (hard) heb gewerkt, een lief mens ben, een goede moeder wil zijn en gewoon ergens gezellig en rustig wil wonen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat de gemeente Zuidplas, in déze tijd, zoveel mensen, onnodig, in de goot helpt.
  Namens mijzelf, mijn ene kleine mannetje dat nét naar de basisschool gaat, mijn andere mannetje dat zo dapper zijn eerste stapjes aan het maken is en namens ál die andere mensen, mijn buren, die de wanhoop nabij zijn. HELP!

  Reageren
 53. Geboren en getogen in Moordrecht

  Moordrecht is mijn geboortedorp, ik ben er altijd blijven wonen dus nu al zo’n 50 jaar.
  Ook was ik 10 jaar lang zelfstandig ondernemer hier en heb met veel energie het eerste Moordrechtse hotel geexploiteerd.
  Helaas kwam ik na de verkoop in lichamelijke en geestelijke gezondsheidsproblemen.
  In de jaren die volgden heb ik hard moeten knokken om daar weer enigzins uit te komen.
  Naast mijn eigen strijd ook die van mijn echtgenoot die tot zijn grote verdriet wegens zijn gezondheids problemen 100 % is afgekeurd. En die van mijn moeder die al jaren ernstig ziek is en mijn zorg hard nodig heeft.
  Zo staan de laatste jaren helemaal in het teken van ziekenhuizen en doktoren en probeer ik zo goed mogelijk te zorgen voor een ieder en pendel iedere dag heen en weer tussen hen.

  U kunt zich voorstellen wat het met mij , maar met ons allemaal deed toen wij in Februari groepje voor groepje werden geconfronteerd met het schrijven van de gemeente Zuidplas. Bewoners die zelfs nog nooit een parkeerboete hadden gekregen in hun leven kregen nu een ingewikkelde brief waarin woorden staan als dwangsom, een bedrag van 20.000 euro en een termijn van 6 maanden.

  Het is ingeslagen als een bom.

  Met een kleine groep proberen we zo goed mogelijk de bewoners van de parken de Poldertuin en ’t Vissertje bij te staan en aandacht te vragen voor dit grote probleem. Velen hebben de gang naar de huisarts al gemaakt en de eerste overspannen bewoner is al officieel geconstateerd door de huisarts. Ook is de eerste doorverwijzing naar de GGZ al een feit. Kinderen durven niet meer buiten te spelen en hebben nachtmerries. En zojuist is een van de bewoonsters opgenomen
  in het ziekenhuis met hartklachten. Kan het nog verder escaleren op dit gebied zoals een journalist onlangs vroeg?
  Voor iedereen is de vraag: Hoe moet het verder met ons??

  Hoe denkt U dat het voelt om te horen dat het huis waar je met liefde al die jaren voor hebt gezorgd onverkoopbaar blijkt te zijn ? Omdat de reacreatiemarkt nauwelijks meer bestaat. Zo serieus dat geen makelaar jouw huis zelfs meer in de verkoop wil nemen.
  Hoe denkt U dat het voelt om na jaren van hard te hebben gewerkt een faillisement boven het hoofd te zien hangen ? Omdat de waarde zo gedaald is dat men met een restschuld achterblijft die gigantisch is.

  Een aantal weken geleden hebben we de meeste middenstanders op de hoogte gebracht van de situatie hier en ook zij wisten niet wat ze hoorden. Gebeurde dat allemaal in ons dorp ? Ze zijn verbaasd maar ook bezorgd ,tenslotte zijn velen van ons klant. Bij de opticien, de fysiotherapeut , de boekenwinkel , de supermarkt en ga zo maar door. Ook de schoolhoofden van de diverse scholen hier konden het niet geloven en steunen ons van harte.

  Gelukkig ook honderden inwoners hier die massaal hun steun lieten blijken.

  Met name in de Molukken wijk vonden we veel steun en begrip. Ook zij voelen zich erg in de steek gelaten. De koude reactie van wethouder Bosman, inzake het gif probleem tijdens de renovatie ( zie artikel in Hart van Holland ) en nu het oplaaien van het gif probleem in de grond ,gaf veel boosheid en frustratie. Zo ga je niet met burgers om.

  Een dak boven je hoofd, een veilig huis is 1 van de primaire levensbehoefte als dat gaat wankelen geeft dat angst met alle gevolgen van dien.

  Wij krijgen steeds hetzelfde te horen van de gemeente “Je wist het dus nu niet zeuren!”. Dat we het wisten is voor velen niet zo zwart wit als steeds vermeld wordt. Maar dit terzijde. Met als toegift in dezelfde trant een reactie van de burgervader van wie je wel hoopt een humanere reactie te krijgen als blijkt dat er zoveel burgers ernstig in de problemen zitten.

  Gelukkig zijn de reacties vanuit de landelijke politiek van de diverse partijen persoonlijker en begripvoller.
  En hebben diverse gemeenten om ons heen die met hetzelfde probleem kampen deze op een hele andere manier opgelost en aangepakt. Samen met de bewoners zoeken naar een oplossing die voor beide partijen goed is.

  Dat kan toch hier ook? Het kan toch niet zo zijn dat de meeste politieke partijen in de gemeente Zuidplas honderden burgers gewoon laten barsten? Dat geeft al die andere inwoners van Moordrecht ook geen veilig gevoel.
  Het is toch moeilijk uit te leggen aan de burgers in de gemeente Zuidplas dat er veel geld wordt uitgegeven aan een reclamecampagne om mensen te overtuigen dat het hier goed toeven is en dat er vervolgens ook weer veel geld wordt uitgetrokken om burgers die en OZB en nog eens forensen belasting betalen te dwingen om Zuidplas te verlaten ?
  Want hier blijven kost ons ten minste 20.000 euro per huis.
  Het is onmogelijk om iedere burger tevreden te houden, dat begrijp ik, maar dit gaat zovelen aan in de hele gemeente Zuidplas. Er zijn toch grenzen ?

  Dit is toch niet het GEWOON GRENZELOOS waar u reclame voor maakt ?
  Wie wil de dialoog aan? Wij willen graag in overleg met U, zodat U zelf met eigen ogen kunt zien dat wij normale mensen zijn die niet willens en wetens de wet
  overtreden.

  Iedere dag gaat het door mijn hoofd. Het kan toch niet dat dit gebeurt met mensen. Toch niet in mijn geboortedorp Moordrecht?

  Reageren
 54. Lisette van der Kleij

  Leven we niet in een vrij land?
  Waarom jarenlang gedogen en nu opeens bewoners het mes op de keel zetten?
  Waarom de bewoners met grote schulden opzadelen en een onzekere woonsituatie voor de toekomst.
  Waar kan je heen met al een hypotheekschuld?
  De bewoners hebben hun zuur verdiende centen in hun huis gestopt, er een prachtige plek van gemaakt.
  De kinderen die er opgroeien hebben er een onvergetelijke jeugd, groeien op in een veilige omgeving.
  Dat is toch wat we wensen voor onze kinderen.
  Die zet je toch niet zomaar op straat???

  Reageren
 55. Bewoner De Poldertuin

  Het bungalowpark De Poldertuin/’t Vissertje wordt al sinds jaar en dag bewoond door meer dan 100 gezinnen. Zij staan ingeschreven bij de GBA van andere gemeentes. Deze situatie duurt al meer dan tien jaar en is door het gemeentebestuur van Moordrecht getolereerd.

  Per 2010 is Moordrecht echter deel geworden van de gemeente Zuidplas waarin ook Nieuwerkerk a/d Ijssel, Zevenhuizen en Moerkapelle zijn opgenomen. De zittende wethouder Rinus Hofland meent zich, ongeacht de voorgeschiedenis, aan de wet te moeten houden en gelast middels een schrijven alle “illegale”bewoners op korte termijn hun huis te verlaten op straffe van een dwangsom van Euro 20.000.

  Er wordt geen enkele rekeninggehouden met gezinssamenstelling, de huidige economische situatie en de voorgeschiedenis. De consequenties van het beleid doen niet ter zake. Wij inwoners zijn criminelen die wisten dat we de wet overtraden en krijgen nu dus hun trekken thuis. Praten met het gemeentebestuur heeft geen enkele zin gehad. Verwijzen naar de tientallen parken waar creatief is omgegaan met dit “probleem” worden terzijde geschoven. Zuidplas doet het op zijn eigen manier.
  Dat hierdoor een groot aantal gezinnen ernstig gedupeerd wordt, los van het verpauperen van het park als deze idioterie inderdaad wordt doorgezet laat de gemeente koud. Eigen schuld dikke bult dus.

  Echter……naast ons park liggen nog twee parken, t.w. Klein Moordrecht en de Ijsseldreef. Ook zij zullen aangepakt gaan worden, maar zoals het zich laat aanzien niet gelijk met ons. Want DAN komen er zo’n driehonderd gezinnen op straat te staan. Wat dit landelijk voor een rel zal geven kan men slechts gissen.

  Reageren
 56. JAN

  Goedenavond,

  Ik heb met veel belangstelling en woede jullie relaas en verhalen gelezen.
  Ook ik woon permanent met mijn zwangere vriendin in een recreatie woning op Parc De Ijsselhoeve te Nieuwwerkerk ad Ijssel
  Waar ik mij over verbaas is dat mij in 2011 niets, maar dan ook niets in de weg is gelegd om zo,n woning te kopen! De Rabobank repte geen woord over het recreatieve gebruik zoook de verkoper van Topparken.
  Wat is dit voor een land aan het worden?? Iedereen heeft boter op zijn hoofd, maar ik als hardwerkende arbeider kan straks ook verkassen en blijft met een onverkoopbaar chalet zitten. Ik dacht een nieuw leven op te bouwen,en mijn verleden achter mij te laten. Niet dus!
  Het Christelijke gedachten goed is ver te zoeken in Zuidplas!

  Met vriendelijke groet

  Reageren
 57. Rogier

  Mijn kavel en opstallen in de Poldertuin zijn mijn eigendom. Het is conform bestemmingsplan toegestaan om er 365 dagen per jaar te mogen recreëren. Dat betekent simpelweg dat ik als eigenaar er dus ook 365 dagen onbeperkt gebruik van kan/mag maken. Alle argumenten van de Gemeente om permanente bewoning aan te tonen v.w.b. constatering van het gebruik van mijn EIGENDOM zijn daarom juridisch nietig. Burgelijk Wetboek artikel 5.1 lid 1: ‘eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben’ .

  Het beleid van de gemeente is daarmee dus louter bureaucratisch want het al dan niet voldoen aan de gestelde criteria m.b.t. permanente bewoning geeft geen enkele beperking aan het RECHT om 365 dagen per jaar van het EIGENDOM gebruik te mogen maken. Constatering van het gebruik hebben daarom geen juridische grond.

  De gemeente dwingt alleen maar af om elders ook een woning en inschrijving op naam te zetten en te stoppen met eventuele aftrek van hypotheekrente (een zaak van de fiscus en niet van de gemeente). En dat is in deze tijd van economische crisis, noodmaatregelen t.a.v. financiering en hypotheken en de slechtste woningmarkt sinds decennia werkelijk onacceptabel asociaal beleid van de gemeente. Het feitelijke rechtmatige gebruik van het eigendom wordt namelijk verder op geen enkele manier beperkt. M.a.w.: iemand die het kan opbrengen om elders een woning aan te houden en daarmee voldoet aan wat de gemeente wil en iemand die dat financieel niet kan opbrengen blijven onveranderd gelijke rechten hebben op het gebruik van hun eigendom… Handhaving is daarmee ridicuul en nodeloos bureaucratisch. Niemand wint er iets mee, het kost alle partijen zeer veel geld en zorgt voor sociale drama’s. De gemeente zou moeten streven naar het omgekeerde!

  Ik zou als ik bestuurder van de gemeente Zuidplas was ’s nachts geen oog meer dicht kunnen doen…

  Reageren
 58. Jan-Willem

  Het is een bizar beleid van de gemeente waartegen door de vaste bewoners van de recreatieparken hard moet worden opgetreden. Dit heeft niets te maken met het zorgen voor een veilige en prettige woonomgeving. Gemeente, kijk eens in de spiegel en besef wat het domweg uitvoeren van regels voor desastreuze gevolgen kan hebben.

  Reageren
 59. Jeroen

  Het huilen staat me nader dan het lachen als ik de site en de reacties lees. Als bewoner van de Poldertuin (sinds 2001) hebben wij verleden jaar ons huis in de steek moeten laten, omdat de gemeente ons anders een boete van (toen nog) 15.000 euro oplegde. Dankzij de vele fouten die de gemeente bij ons had gemaakt bij onder andere de controles, konden we gelukkig voor de rechtbank alsnog aan deze mega-boete ontsnappen. Helaas moesten we toen als de wiedeweerga ons huis uit, anders kregen we alsnog de gemeente (en die boete) op ons dak. We zijn nu bijna anderhalf jaar verder en geloof me, het water staat momenteel aan onze lippen. We moeten nu een huis huren en de kosten van onze recreatiewoning blijven gewoon doorgaan (ongeveer 800 euro per maand!).

  Gemeente; bedankt voor jullie actieve meedenken en open instelling… NOT! Stelletje hypocrieten, eens kijken wat jullie (burgemeester, wethouders en raadslieden) zouden doen om aan zo’n langzame dood te ontsnappen. Ik denk alles! Mocht u ooit iets dergelijks overkomen, dan hoop ik dat u net zo’n hypocriete persoon op uw weg tegenkomt als u nu zelf bent en ook u ongelofelijk in de shit komt te zitten. Oh, ik hoop het zo…

  Reageren
 60. Romy

  Waar gaat het toch heen??/ Mensen wonen hier al tientallen jaren gedoogd op de verscheidene parken.
  En omdat er een fusie in gemeentes is, gaan we ineens het roer omgooien?
  Omdat er een paar wethouders zitten, die naar alle waarschijnlijkheid zin hebben om mensen finaal naar de afgrond te helpen? Zodat ze op een verjaardag interessant kunnen doen.. .kijk eens wat ik teweeg heb gebracht!

  Sterker nog, er zijn een aantal mensen op het park die er gewoon mogen wonen.. Die er ingeschreven staan en al..

  Belachelijk dit.. financiele strop en emotionele stress bezorgen.
  Die mensen vallen niemand lastig, zorgen voor hun eigen park en infra structuur.

  Belachelijk…..

  Reageren
 61. Simone

  Lieve bewoners,
  Ik wil jullie allemaal veel sterkte wensen in deze moeilijke en zware tijd. Het is belachelijk en onmenselijk wat de gemeente allemaal doet en verwacht. Ik snap niet hoe deze mensen ’s avonds rustig kunnen gaan slapen terwijl jullie straks misschien op straat komen te staan en torenhoge schulden krijgen.
  Heel veel sterkte en ik geef jullie groot gelijk dat jullie er alles aan willen doen om deze waanzin een halt toe te roepen..

  Reageren
 62. esmeralda

  Mensen waar zijn wij mee bezig!!!! Mensen die er al jaren wonen, opgegroeid zijn hun eerste stapjes gezet, hun eerste x fietsen hun eerste keer zwemmen schaatsen ga zo maar door, nu in eens allemaal hun veilige huisje vol herinneringen achterlaten, jullie zijn echt KNETTERGEK! ik meen te herinneren dat jullie dit ook niet zomaar mogen doen als het gedoogd is en toegezegd door de gemeente in eerste plaats zijn ze verplicht zich eraan te houden zij kunnen hoe je het went of keert niet worden uitgezet dit mag echt niet!! Succes aan alle bewoners van mij

  Reageren
 63. Bezorgde bewoner van Moordrecht

  Zeer geachte heer Kats,

  Waarlijkheid gaat in uw reactie boven het menselijke uit. In uw reactie neemt u nota bene als burgemeester een kleurloos en ambtelijk standpunt in ten aanzien van onze woonsituatie. Het betekent in feite ook dat u een botte confrontatie met ons aankondigt op dit punt, op basis van oorzaak en gevolg door de schuldvraag onvoorwaardelijk bij ons te leggen.

  Nu u de discussie van de schuldvraag aansnijdt wijzen wij u er op, dat de oorzaak in hoofdzaak aan uw niet handhaven te wijten is en wij niet in vol bewustzijn hebben besloten de woonregels te overtreden zoals u zomaar even stelt. Uit uw niet handhaven gedurende lange tijd is een stilzwijgend gedogen ontstaan en door die houding van de gemeente zijn wij in een vacuum terecht gekomen, waarin wij helemaal niet aan een weloverwogen besluit toekwamen; u trouwens ook niet ! Er ontstond immers een informeel gebruik, dat u niet eerder dan kortgeleden met een algemeen rondschrijven wilt beëindigen; wij zien dat als een koud saneren. Eerdere formele standpunten en/of mededelingen van de gemeente Moordrecht hebben ons in die periode nooit bereikt.

  In dit verband mogen wij u herinneren aan het bestuurlijk escaleren van woonproblemen rond een geheel andere groep bewoners van uw gemeente, waarin uw B&W-voorgangers onbehoorlijk in opspraak raakten. Bestuurlijk gezien stuurt u aan op een vergelijkbaar onwenselijke ontwikkeling.

  Wij mogen van u als burgervader verwachten, dat u een geheel andere benadering kiest, die oplossingsgericht is en in een wederzijds begripvolle samenwerking met ons tot stand komt. U hangt publiekelijk een politieke overtuiging aan, die een uitdrukking is van uw levensbeschouwing.
  De bron daarvan wordt door vele betrokkenen onder ons met u gedeeld! In dat licht gezien is uw standpunt en dat van uw wethouders – die u daarin nadrukkelijk voorgaat – niet alleen eenzijdig en versimpeld, maar ook als zielloos te beschouwen. Waar uw uitspraak kennelijk voortkomt uit een innerlijke houding, die niet geïnspireerd wordt door het menselijk aspect ervan. Dat hoort ook in deze van grotere waarde te zijn en in uw afweging een overeenkomstige rol te spelen. De waarheid gaat namelijk in uw brief boven het goede uit, terwijl u weet dat het omgekeerde u zou moeten leiden naar een aanvaardbaar compromis.

  Tenslotte verzoeken wij u eens als B&W ernstig te bezien of een preadvies van onze nationale ombudsman – zie recent gepubliceerde opvattingen van hem over bestuur enz. – wellicht een verharding kan voorkomen. Wij bestrijden namelijk niet het principe van de woon/recreatieverordening; wij willen slechts een adequate overgangsregeling bereiken, waartoe de wetgever u bevoegdheid geeft in het kader van transitieregelingen.
  Wij hopen oprecht dat u als B&W bereid bent alsnog een waardige heroriëntatie op de ingeslagen weg aan te gaan!

  Wij kijken met bijzondere belangstelling uit naar een inkeer en het besef, dat de gemeente Moordrecht de primaire passieve oorzaak is door het ontbreken van systematisch handhaven gedurende vele jaren van haar eigen regels.

  Reageren
 64. Hans

  Heb allang spijt voor mijn keuze voor Nieuwerkerk a/d IJssel.
  Had achteraf gezien misschien toch beter voor Gouda moeten kiezen gezien het mallotige bestuur in Zuidplas.
  Je kunt de mensen er niet zomaar uitzetten op korte termijn als het al zolang ik in Moordrecht woon (ruim 25 jaar) steeds gedoogd wordt.

  Reageren
 65. Geen Stijl Zuidplas

  Dit is de reactie van een burgemeester die tegen TV West zegt in constructief gesprek te zijn met De Poldertuin en ’t Vissertje. Constructief?????

  Reageren
 66. admin Bericht auteur

  Hoezo jullie wisten het toch?

  Website permanent wonen recreatiewoning
  Klik maar eens op gemeente Zuidplas en zie daar:

  “We zien dat er bij bewoning van recreatiewoningen en vakantiewoningen per gemeente andere regels worden gehanteerd, denk daarbij aan permanente bewoning of aan bepaalde periode van bewoning van deze recreatiewoningen en vakantiewoningen. Ook komt het voor dat permanente bewoning van een recreatiewoning of vakantiewoning gedoogd wordt.
  Wij hebben helaas nog niet van alle gemeenten de informatie omtrent permanente bewoning recreatiewoning / vakantiewoning mogen ontvangen. De gemeente Zuidplas is een van deze gemeenten. Zodra wij de informatie van deze gemeente hebben ontvangen zullen wij overgaan tot het plaatsen daarvan.
  Neem voor vragen omtrent permanente bewoning recreatiewoningen / vakantiewoningen eventueel rechtstreeks contact op met de gemeente Zuidplas.”

  Toen wij contact opnamen met de toenmalige gemeente Moordrecht werd ons alleen verteld dat ons woonadres ergens anders moest zijn en na de koop kon je belasting gaan betalen en zag je de gemeente nooit. Ja, als je je inschreef in de gemeente Moordrecht dan kon je handhavers verwachten. Dan keken de bewoners elkaar aan en schudden we ons hoofd, dat wist je natuurlijk, dat mag niet. Ondertussen was het bestuur nog volop in gesprek met gemeente Moordrecht en hadden wij hoop. NU, in de beleidsnota niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven vastgesteld op 18 december 2012 is gemeente Zuidplas duidelijk. We horen dat een nieuwe gemeente niet de rommel van een oude gemeente mag krijgen. Dus het feit dat gemeente Moordrecht geen duidelijkheid heeft gegeven is geen argument voor ons om gemeente Zuidplas te vragen legalisatie toe te passen. Maar wij worden nu met nieuw beleid geconfronteerd en dat mag wel? Met terugwerkende kracht werken? Hou vast aan uw beleid maar stel dan de gedoogdatum op 2012. Het is nu duidelijk dat gemeente Zuidplas geen permanente bewoning wil. Waarom is ons onduidelijk, maar schijnbaar mag iedere gemeente dit zelf bepalen. Inspraak is er daarbij niet, ook al leven we in een democratie. Het mag dus niet. Maar wat mag dan wel? Een eigenaar die van de 9 controles in de periode van mei t/m oktober (is dat niet de zomer?) nog niet de helft van deze keren is gezien in de woning krijgt een dwangsom. Het is toch ons eigendom en we mogen er toch 365 dagen recreëren?

  Reageren
 67. Mario Davis

  Met een ondersteuning van 40.000 handtekeningen kunnen we middels een burgerinitiatief vragen dit onderwerp op de agenda te zetten van de tweede kamer.

  Met 40.000 handtekeningen en de juiste procedure moet de tweede kamer hieraan meewerken.
  Goed nadenken over de vraagstelling, bijvoorbeeld dat de landelijke politiek hier een definitieve beslissing over neemt en het niet van de gemeentes laat afhangen.

  Reageren
 68. Tiny

  Ik sluit mij geheel aan bij de eerdere reacties.
  Wat ik nog mis waarom diverse banken zo gemakkelijk hypotheken verstrekken terwijl zij ook weten wat er gaande was en nog is, graag zou ik een reactie van de betreffende banken willen lezen/horen. Als bij de banken zich problemen voor zouden doen die voortvloeien uit deze situatie dan worden ze door de regering/belastingbetaler waarschijnlijk wel geholpen.

  Reageren
 69. I.k

  Bewoners van recreatieparken,

  DIT KAN NIET WAAR ZIJN!!!!

  Dit in tijden van grote werkeloosheid 8.1%, 643.000, en per maand komen er nog 11.000 bij . En dat terwijl gemeentes ook nog eens 5 tot 10 % moeten bezuinigen.

  Er is een grote rechtsongelijkheid ontstaan omdat gemeenten en provincies besluiten hun jaren lange gedoogbeleid te beëindigen en deze gaan handhaven in de ene gemeente en een andere gemeente geeft een woning status wonen.
  Per gemeente en provincie verschillen de bestemmingsplannen sterk.
  Ik vind dat er een landelijk beleid moet komen en dat niet iedere gemeente zijn eigen beleid voert. Dit is een taak die vanuit Den Haag moet worden opgepakt, en landelijk geregeld moet worden.

  Het is een ongelijke strijd tegen lokale en proviciale overheden.

  Bewoners worden met enorme schulden opgezadeld. De woningen zijn onverkoopbaar geworden mede omdat het geen permanente woningen zijn.
  Er zijn bijna geen hypotheekverstrekkers meer die deze woningen financieren daardoor zijn deze woningen onverkoopbaar geworden mede omdat het geen permanente woningen zijn.

  Wat gebeurt er met al die woningen die dus niet permanent bewoond mogen worden?

  Bewoners, ik wens jullie sterkte.

  IK

  Reageren
 70. Piet

  De gemeente zou ons kunnen uitkopen, dat is geen goedkope oplossing en moeten zij ons andere woonruimte aanbieden, dat is er niet in de gemeente Zuidplas (voormalig gemeente Moordrecht). Toen ik het huisje kocht 12 jaar geleden is mij verteld dat ik een postbus nummer nodig had en geen fictief woonadres. Als er een dwangsom komt dan stop ik met werken en ga een uitkering aanvragen, gevolg huis kwijt en een hypotheek(rest)schuld, dan 3 jaar in de schuldsanering, dus overal vanaf. Waar is de gemeente mee bezig??
  Mensen wegjagen met dwangsommen!
  Mensen met enorme schulden opzadelen!
  De parken laten verpauperen! Enz. enz.
  Het gaat niet om enkele gezinnen maar landelijk om heel veel gezinnen, ik begrijp niet dat de ene gemeente legalisatie toestaat en de andere niet!! Bv. recreatiepark Hitland te Nieuwekerk a/d Ijssel daar is het wel gelegaliseerd. Zo wordt er in Nederland met twee maten gemeten oftewel gediscrimineerd. Ik laat mij niet gek maken na 2 hartinfarcten.

  Reageren
 71. Mario Davis

  Als er 365 dagen per jaar gerecreëerd mag worden, wat is de waarde dan van het zogenaamde bewijsmateriaal dat de gemeente verzameld. Een aantal keren heeft de onderzoeker geconstateerd dat de bewoner aanwezig is, de auto van de bewoner is meerdere malen gesignaleerd op het park, de bewoner heeft een vaste TV/internet/telefoonaansluiting, de woning maakt een schone verzorgde indruk, de planten zien er verzorgd uit, de bewoner heeft een hypotheekrenteaftrek, (ja ik licht de belasting op maar dat is een andere rechtszaak) Wie kan mij nu uitleggen wat de waarde van dit zogenaamde bewijsmateriaal is als ik er 365 dagen per jaar mag zijn? Ik wil wel voor de rechtbank verschijnen om aan de rechter te vragen wat hij met dit bewijsmateriaal denkt te kunnen doen. Een bivakmuts in je bezit hebben maakt je nog geen bankovervaller!

  Reageren
 72. Mario Davis

  In een gesprek met een medewerker van de toenmalige gemeente Moordrecht is mij gezegd dat 365 dagen per jaar recreëren, aanwezig zijn in de woning, is toegestaan. Het is niet mogelijk ingeschreven te worden in het GBA van de gemeente. Het ingeschreven staan in het GBA van een andere gemeente zodat daar “gewoond” wordt is voldoende. Sterker nog ik heb het zwart op wit staan in een e-mail van de betreffende medewerker.

  Reageren
 73. Ella

  Met verbazing en ongeloof lees ik net de reactie van burgemeester Kats. Wat is hij slecht op de hoogte van de gang van zake tot nu toe in de voorheen gemeente Moordrecht. Er is namelijk echt LETTERLIJK gezegd tegen mij door deze gemeente (toen ik 11 jaar geleden mijn huidige Recreatiewoning kocht) dat wanneer ik een ander officieel inschrijfadres had, zij permanente bewoning door de vingers zien en ik weet dat ik niet de enige ben tegen wie dit gezegd is. Vervolgens nooit iemand gezien of gehoord de afgelopen 11 jaar en dan deze agressieve benadering. Werkelijk schandalig. Valse voorlichting en dan dit. Je zou haast denken dat er ergens onder in een verborgen laatje een bestemmingsplan ligt, voor bouwplannen in de toekomst of iets dergelijks. Het is tenslotte niet goedkoop om mensen uit te moeten kopen, dan komt het natuurlijk veel beter uit om mensen €20.000 af te troggelen. Dat levert tenminste nog iets op. Nee wat mij betreft stinkt dit naar de misdaad. Ik kan in ieder geval geen enkele meerwaarde bedenken. Parken zullen verpauperen, mensen komen in financiële moeilijkheden enz…
  Ongelofelijk!

  Reageren
   1. yoel

    Er zijn toch ook mensen ingeschreven in de gemeente? Ik meen me te herinneren dat iedereen die voor 2003 een huisje heeft gekocht die mogelijkheid had? Die mogen blijven zitten dus…lijkt me…en tevens de niet permanente recreanten.

    Wat probeert Zuidplas nu eigenlijk in hemelsnaam voor elkaar te krijgen?

    Reageren
 74. admin Bericht auteur

  Weledelgestrenge heer Kats. Wat een moeilijke reactie om te lezen. Dit geeft weer hoe Gemeente Zuidplas in dit probleem staat en wat doet ons dat pijn. Wij hebben niet ten tijde van “Zuidplas” onze huizen gekocht. Gemeente Moordrecht heeft zeker de indruk gewekt dat legalisering een optie was. Wij hebben nu te maken met het handhavingsbeleid opgesteld in 2012 door de gemeente Zuidplas, waarin gemeente Zuidplas als gedoogdatum 1994 hanteert. Den Haag heeft geadviseerd hiervoor 2003 aan te houden. Echter nog in 2004 zijn er gesprekken geweest voor legalisering met gemeente Moordrecht. Dit was namelijk wel een van de mogelijkheden die alle gemeentes open stond. Dus JA met ons volle bewustzijn, maar NEE, niet met alle informatie op tafel.
  “De gemeenteraadsleden hebben meerdere keren zeer zorgvuldig over het onderwerp gesproken???” De gemeente Zuidplas is pas in 2010 ontstaan. Bijna niemand van de gemeenteraadsleden is bekend met de problematiek in de toenmalige gemeente Moordrecht. Maar weinig raadsleden weten hoe het er hier uitziet, wat er speelt en hoe georganiseerd (zelfvoorzienend) wij zijn en willen blijven. Dat bleek wel toen een aantal gemeenteraadsleden op ons verzoek een bezoek brachten op de recreatieparken Poldertuin en het Vissertje. De gemeenteraad had echter allang besloten.

  Actiegroep Geen Stijl Zuidplas blijft erbij dat een humaan en goed doordacht beleid in crisistijd er anders uit zou moeten zien.

  Reageren
  1. Ronald

   Erg afstandelijke reactie van jullie burgervader. Geen enkele reflectie op het ambivalente beleid van de voorlopers van de huidige gemeente en de landelijke overheid en kil ten opzichte van de grote groep Moordrechtenaren in het nauw, mensen die nu letterlijk in de kou dreigen te komen te staan. Het is jullie eigen schuld en de gemeente wast na al die jaren gedoog- en onduidelijk beleid haar handen in onschuld, dat zegt de burgervader in feite. Een zwaar teleurstellende reactie voor de gedupeerden. Ik wens jullie veel sterkte en overigens ook de andere bewoners van de Zuidplas. Dit komt niet meteen over als een burgemeester met een warm hart voor zijn bedreigde inwoners die meedenkt en bereid is een oplossing te zoeken. Blijft de vraag hoe de gemeente, B&W het voor zich zien? Leegstaande bungalowparken met onverkoopbare huizen,? Tentenkampen na uitzettingen voor een groot aantal inwoners zonder huis en bezit maar wel opgezadeld met enorme schuldenlasten. Vooral de pers opzoeken lijkt me als enige weg voor jullie en de gevolgen onder de aandacht brengen. STERKTE!

   Reageren
  2. Marjon

   Na de berichten die via de media bij mij binnengekomen zijn, heb ik de behoefte om ook even te reageren. Het is bizar dat dit kan gebeuren. Wat doet de gemeente deze burgers aan. Ik hoop voor jullie dat alles nog ten goede keert.

   Sterkte allemaal.

   Marjon

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *