Home

Van harte welkom op onze website!

Dit is DE discussiesite voor recreatieparken in de gemeente Zuidplas.

In uw gemeente slapen een groot aantal personen al een aantal jaren niet meer en dat heeft te maken met het beleid van de gemeente Zuidplas. De actiegroep GEEN STIJL GEMEENTE ZUIDPLAS wil een stevige impuls geven als ‘tegenkracht’ op een rigide beleid waarbij wordt uitgevoerd zonder na te denken. Want hoe kan het zijn dat er bezuinigd moet worden terwijl gemeente Zuidplas geld uitgeeft aan beleid dat in deze economische crisis weinig te maken heeft met ‘naastenliefde’.

Het doel van onze site is drieledig.

  1. U als bewoner van de gemeente Zuidplas op de hoogte te stellen van de acties van uw gemeente.
  2. Bewoners van de parken verenigen om de bekende tactiek verdeel en heers geen vat te geven.
  3. Dossiervorming naar Den Haag om de nood van deze situatie op de agenda te krijgen.

Het toont van zeer slecht beleid om in de ongekende crisis waarin Nederland zich momenteel bevindt belastingbetalende inwoners die op de rand van de afgrond balanceren vervolgens de afgrond in te duwen. Tot op heden heeft dit beleid al bijna 1 miljoen euro aan belastinggeld gekost en NUL opgeleverd! Wij hopen met deze informatieve en actiegerichte website u allen ervan te kunnen overtuigen dat het achterlaten van onverkoopbare recreatiewoningen voor niemand een oplossing is.